Cs:Předpona životního cyklu

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Předponu jmenného prostoru životního cyklu/stavu lze použít pro označení objektů ve stavu jako třeba proposed-navrhováno, planned-plánováno, construction-ve výstavbě, disused-nepoužíváno, abandoned-opuštěno, demolished-zdemolováno, historic-historický. Viz také Srovnání konceptů životního cyklu.

Například: disused:amenity=pub
Také: construction:amenity=parking, proposed:lanes=2, abandoned:railway=narrow_gauge

Použitím těchto předpon klíče je zajištěno, že aktuální nebo starší aplikace nebudou zmateny objekty, které neexistují nebo nejsou plně funkční a pouze software, který zná tento způsob značení, s nimi bude pracovat.

Viz také jmenný prostor data pro související návrh pro ukládání datumů historických značek, například name:-1965=Kings Place. Tyto dvě možnosti lze spolu do jisté míry kombinovat.

Historické objekty, které nemají žádný vztah k aktuálnímu stavu objektu, obecně nepatří do hlavní databáze.

Jak značit

Přidejte předponu jmenného prostoru (například "disused:") ke všem klíčům, které již nejsou platné, vzhledem ke stavu objektu. Měli byste zacházet se všemi značkami objektu jako se sadou faktů o objektu a přidat předponu k těm klíčům faktů, které již nejsou díky nepoužívání objektu pravdivé. Například betonové parkoviště, které se již nepoužívá k parkování vozidel, ale stále je u něj cedule s názvem, může být označeno jako

name=West Plain Car Park
disused:amenity=parking
disused:parking=surface

což jej udělá nedostupný pro programy, které hledají parkování a nebude pravděpodobně nadále vykreslováno jako parkoviště ve výchozích stylech vykreslování. Název je stále relevantní a bude ho možno najít vyhledáváním. Pokud by se parkoviště znovu otevřelo, je snadnou věcí předponu vymazat.

Běžné prefixy životního cyklu seřazené chronologicky

  • proposed:
navrhováno - plánováno a s velkou pravděpodobností bude postaveno
použití: ~21,000 v Taginfo ke 08/2016
  • planned:
plánováno - Od 07/2015 považováno za duplikát k proposed. Je považováno(en) za přísnější proposed: plánovaný prvek je již schválen a má financování.
použití: ~2,000 v Taginfo ke 08/2016
  • construction:
ve výstavbě - právě se staví
použití: ~8,400 v Taginfo ke 08/2016
nepoužívané - aktuálně se nepoužívá, ale lze snadno obnovit
použití: ~37,000 v Taginfo ke 08/2016
opuštěné - stále viditelné, ale upadlo do špatného stavu a dá se vrátit do provozuschopného stavu jen s velkým úsilím
použití: ~153,000 v Taginfo ke 08/2016
zdemolováno - záměrně zničené, stržené nebo rozbité stavby
použití: ~3,500 v Taginfo ke 08/2016
  • historic:
historické - dřívěji platná charakteristika
použití: ~29,500 v Taginfo ke 08/2016
  • was:
bylo - již to není, co to bylo (možná již neexistuje)
použití: ~14,200 v Taginfo ke 08/2016
odstraněno - prvek, který již neexistuje
použití: ~2,500 v Taginfo ke 08/2016
Nejčastěji používané jsou removed:power=*, removed:building=* a removed:design=* (odstraněné dráty vedoucí vzduchem a stožáry)

Méně časté předpony

  • destroyed:
zničeno - podobné demolished, ale zničené jiným způsobem než záměrnou demolicí.
použití: ~260 v Taginfo ke 08/2016
  • former:
dřívější - možný duplikát was.
použití: ~200 v Taginfo ke 08/2016
ne - prvky, které již neexistují, ale je velmi pravděpodobné, že by byly opět přidány bez skutečné znalosti místa jen podle leteckých snímků nebo importních zdrojů.
použití: ~180 v Taginfo ke 08/2016
ruiny - z objektu zbývají pouze ruiny. Stejné nebo podobné jako ruined:. (Prosím, diskutujte(en), co může být lepší.)
použití: ~300 v Taginfo ke 04/2017
ruiny - objekt je v ruinách. Stejné nebo podobné jako ruins: - viz výše.
použití: ~125 v Taginfo ke 04/2017

Příklady

Ilustrace Značení Popis
Closed down shop.jpg disused:shop=yes Nějaký uzavřený obchod. Pokud je známo o jaký typ obchodu šlo, nahraďte yes odpovídající hodnotou značky shop=*.
Disused-or-abandoned-pub.jpg disused:amenity=pub
disused:operator=The Oxford Pub Company
name=Fox & Hounds
Zabedněná nepoužívaná hospoda. Nemá již provozovatele, protože pivo se neprodává, ale název je stále užitečný pro navigaci.
Ehem. Bahnstrecke.jpg railway=disused
disused:railway=rail
Historická železnice. Koleje nejsou snesené, ale jsou zarostlé.
Leisurepitchdisused.png disused:leisure=pitch Nepoužívané hřiště, nyní trochu zarostlé.