Cs:Key:abandoned:*

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Předpona abandoned:*
Abandoned-shop-arty.JPG
Popis
Jmenný prostor pro prvky, které se jsou opuštěné, ale které jsou stále viditelné v krajině a užitečné pro navigaci. Jejich nové použití není plánováno a mohly ze začít rozpadat. Show/edit corresponding data item.
Skupina: životní cyklus
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: používáno
taginfo: abandoned:*

information sign

Tato stránka popisuje jmenný prostor namísto běžného klíče.

Popis

Předpona životního cyklu abandoned:*=* se může přidat ke značkám, které se vztahují k objektům, které se již začaly rozpadat a které by bylo možno začít využívat jen po intenzivních opravách. Takovéto objekty stále mají nějakou reálnou podobu viditelnou v krajině.

Pro prvky, které by se daly znovu používat s vynaložením malého úsilí, použijte spíše prefix disused:.

Použití abandoned=* formou prosté značky se nyní nedoporučuje (například abandoned=yes).

Jak značit

Přidejte předponu životního cyklu abandoned:*=* jako prefix ke všem klíčům, které již nejsou relevantní vzhledem k současnému stavu objektu. Měli byste zacházet se všemi značkami na objektu jako s množinou faktů o objektu a předřadit prefix těm, které už nejsou pravdivé. Například opuštěný obchod, který stále nese ceduli se jménem, může být označen jako:

abandoned:shop=doityourself
name=Holby Tool Supplies

což ho znepřístupní všem programům, které hledají obchody a pravděpodobně nebude vykreslen jako obchod standardními renderery. Pokud bude obchod opraven a znovuotevřen, pak se snadno odstraní pouze prefixy.

Příklady

Ilustrace Značky Popis
Abandoned-shop.jpg abandoned:shop=bicycle
building=yes
old_name=Malá opravna kol
Zchátralá opravna jízdních kol, kterou nelze snadno znovu otevřít. Je to ovšem stále budova, má střechu a zdi stále stojí. Značení odpovídá jeho dřívějšímu použití a faktu, že je to stále budova.
SubsidedRoad.jpg abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
highway=path
name=Stará silnice
Dřívější placená silnice v Derbyshire, Velká Británie, opuštěná v 70tých letech po sesuvu půdy. Stále částečně použitelná pro chodce a jízdní kola, takže získává (novou a jinou) značku highway=* a ztrácí své dřívější označení.
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg railway=abandoned
name=Starý název
Opuštěná železniční trať. Kolejnice byly sneseny (zrušeny) a trať může být znovu použita nebo ponechána svému osudu.

Dřívější použití (jako prostá značka)

Použití abandoned=yes jako prosté značky je zastaralé, ale v databázi se stále vyskytuje. Sloužila ke stejnému účelu jako je popsáno výše, ale syntaxe nebyla moc vhodná, protože při automatickém zpracování dat bylo potřeba na ní brát ohledy, což se v praxi nedělo. Stále platí dřívější poznámky:

  • Původně se jednoduchý objekt, jako třeba budova, která se začala rozpadat, mohl označit jako building=yes + abandoned=yes.
  • Toto bylo shledáno problematickým, protože u složitějších objektů nebylo jasné, které značky jsou stále platné a které již ne. Například si představte objekt označený railway=rail + abandoned=yes + highway=track + surface=paved. Znamená to, že abandoned=yes odkazuje na železnici, silnice, nebo obojí? Odkazuje také na značku povrchu?
  • Dále je problémem, že programy zpracovávající data, které neznají značku abandoned=yes by bylo potřeba přepsat.
  • Tedy musíte také zařídit, aby všechny značky, které již nemají v současnosti význam v důsledku opuštění objektu, byly nedostupné programu, který neví nic o značce abandoned=yes. To se snadno zařídí přidáním prefixu abandoned:*=* k potřebným klíčům — viz příklady.

Aktualizace dřívějšího použití

Použití prosté značky se ideálně aktualizuje takto:

Staré schéma (nepoužívané) Přechodné schéma (nedoporučované) Aktuální schéma (doporučované)
amenity=shop
building=yes
name=Malá opravna kol
abandoned=yes
abandoned:amenity=shop
building=yes
name=Malá opravna kol
abandoned=yes
abandoned:amenity=shop
building=yes
old_name=Malá opravna kol
abandoned=yes
ref=A6187
highway=unclassified
name=Stará silnice
abandoned=yes
abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
highway=path
name=Stará silnice
abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
old_name=Stará silnice
  • Název a fakt, že se jedná o budovu, je v prvním případě stále platný, takže tyto klíče nedostanou prefix.
  • U silnice dovoluje nové schéma vyjádřit, že se dá použít jako stezka.
  • Nyní se také doporučuje odstranit značku abandoned=yes.

Viz také

Související značky