Pl:Key:abandoned:*

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek abandoned:*
Abandoned-shop-arty.JPG
Opis
Prefiks kluczy obiektów opuszczonych, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Cykl życia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: w użyciu
taginfo: abandoned:*

information sign

Ten artykuł opisuje prefiks klucza, nie zwykły klucz.

abandoned:*=* – prefiks kluczy obiektów opuszczonych, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie.

Tagowanie

Dodajemy prefiks abandoned:*=* do wszystkich wartości, które nie są już związane z bieżącym stanem obiektu. Powinniśmy traktować wszystkie tagi obiektu jako zbiór faktów o obiekcie i dodać prefiksy tagu tych faktów, które nie są już prawdziwe w wyniku porzucenia.. Na przykład opuszczony sklep, który nadal nosi znak i może być oznaczony jako:

abandoned:shop=doityourself
name=Holby Tool Supplies

co będzie niemożliwe dla oprogramowania aby zlokalizować sklep i prawdopodobnie nie będzie wyświetlane jako sklep w domyślnych renderowaniach. Nazwa nadal ma znaczenie i będzie dostępna do wyszukiwania. Jeśli sklep zostanie naprawiony i ponownie otwarty, łatwo wtedy będzie cofnąć prefiks.

Przykłady

Zdjęcie Tagi Opis
Abandoned-shop.jpg abandoned:shop=bicycle
building=yes
old_name=The little bike repair shop
Opuszczony warsztat rowerowy, którego nie można łatwo przywrócić do użytku. Wciąż jest to jednak budynek: większość dachu jest nadal, a ściany stoją. Oznaczenie odzwierciedla jego wcześniejsze użycie i fakt, że nadal jest budynkiem.
SubsidedRoad.jpg abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
highway=path
name=The old road
Dotowana dawna droga zjazdowa w Derbyshire w Wielkiej Brytanii, opuszczona w 1970 roku w wyniku osunięcia ziemi. Wciąż trochę przejezdna pieszo i rowerem, więc zyskuje (nowy, inny) tag highway=* i traci swój dawny numer referencyjny.
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg railway=abandoned
name=The old name
Porzucone tory; ścieżka została usunięta i linia może być ponownie używana lub pozostawiona do rozpadu.
  • Początkowo prosta funkcja taka jak budynek, który popadł w ruinę, mogła zostać oznaczona tagami building=yes + abandoned=yes.
  • Uznano jednak, że jest to problematyczne ze względu na wiele tagów, czasami nie było jasne, które tagi są nadal istotne, a które nie. Rozważmy na przykład obiekt oznaczony railway=rail + abandoned=yes + highway=track + surface=paved. Czy tag abandoned=yes odnosi się do linii kolejowej, drogi lub obu? Czy odnosi się do tagu powierzchni?
  • Problematyczne jest również to, że użytkownicy automatycznych danych, którzy nie wiedzą o tagu abandoned=yes i tag musiałby zostać przepisany (i dalej nie jest jasne, co robić).
  • W związku z tym musimy także uczynić wszystkie tagi, które nie mają już aktualnego znaczenia jako rezultat porzucenia, niedostępnymi dla oprogramowania, które nic nie wie o tagu abandoned=yes. Można tego dokonać przez prefiksowanie ich kluczy w przestrzeni nazw abandoned:*=* – zobacz przykłady.

Aktualizacja starszego tagowania

Zastosowania prostego tagu może zostać zaktualizowane w następujący sposób:

Starsze schematy (przestarzałe) Pośrednie schematy (odradzane) Aktualny schemat (zalecany)
amenity=shop
building=yes
name=The little bike repair shop
abandoned=yes
abandoned:amenity=shop
building=yes
name=The little bike repair shop
abandoned=yes
abandoned:amenity=shop
building=yes
old_name=The little bike repair shop
abandoned=yes
ref=A6187
highway=unclassified
name=The old road
abandoned=yes
abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
highway=path
name=The old road
abandoned:highway=unclassified
abandoned:ref=A6187
old_name=The old road
  • Nazwy i charakter budynku pierwszego przykładu są nadal aktualne, więc te klucze nie są prefiksami.
  • W przypadku drogi nowszy schemat zezwala na nowe użycie jako ścieżkę.
  • Sugeruje się także usunięcie także abandoned=yes.

Powiązane tagi

Przypuszczalne błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też