Cs:Srovnání konceptů životního cyklu

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka přináší přehled různých způsobů používaných pro značení životního cyklu prvků od návrhu a výstavby, přes normální fungování, nepoužívání, opuštění a případnou destrukci. Některé způsoby jsou běžné, jiné jsou méně často používané a jiné jsou nedoporučované. Některé způsoby jsou silně nedoporučované v hlavním projektu OSM, ale jsou často používány v oddělených historických projektech OSM, např. Open Historical Map(en).

Povšimněte si, že uvítací stránka do OSM obsahuje: "Co neobsahuje jsou data založená na názoru, jako jsou hodnocení, historické nebo hypotetické prvky a data ze zdrojů chráněných copyrightem."

<klíč> = <stav> + <stav> = <hodnota>

Například highway=construction + construction=motorway

Toto schéma je zavedeno pro silnice a někteří lidé ho aplikují také na budovy. Nedá se snadno rozšířit na jiné domény a nemělo by se používat na jiných místech, než jak je definováno na wiki, jelikož to může mást zpracovatele dat, když je aplikováno na značky nebo kombinace značek, kde není očekáváno.

Výhody:

Nevýhody:

 • Nelze použít pro prvky s více než jedním “hlavním” klíčem (např. building=church + amenity=place_of_worship)
 • Možné konflikty názvů: nové klíče <stav> nesmí mít stejné jméno jako jakýkoliv jiný již existující klíč nebo hodnota, aby se daly univerzálně použít.
 • Jmenný prostor značek je zaneřáděn mnoha klíči (jako třeba "construction")
 • Lišící se konvence pro silnice a železnice.
 • Aplikace budou zmateny, když nebudou očekávat použití tohoto konceptu značení pro danou značku. Například mapa zobrazující obecnou ikonu pro jakoukoliv značku shop=<cokoliv> zobrazí tuto ikonu i pro shop=abandoned.

Předpona životního cyklu (<stav>:<klíč> = <hodnota>)

Prefix jmenného prostoru životního cyklu/stavu lze použít pro označení objektu jejich stavem, jako třeba proposed-navrhováno, planned-plánováno, construction-ve výstavbě, disused-nepoužíváno, abandoned-opuštěno, demolished-zbouráno, historic-historické

Například: disused:amenity=pub
Také: construction:amenity=parking, proposed:lanes=2, abandoned:railway=narrow_gauge

Při použití tohoto prefixu je zajištěno, že aktuální nebo staré aplikace nejsou zmateny objekty, které buď neexistují nebo nejsou plně funkční a pouze software, který tento koncept značení zná s nimi bude schopen pracovat.

Viz také Jmenný prostor data pro související návrh pro přidávání datumů u historických značek, například name:-1965=Kings Place. Tyto dvě možnosti lze kombinovat.

Viz pro více informací stránku Předpona životního cyklu.

Příklady

Také
highway=secondary
name=Blar road
ref=B123
lanes=2
lit=no
proposed:highway=motorway
proposed:ref=M99
proposed:name=<nic> (je nutné další rozhodnutí jak značit klíč, který již nemá hodnotu)
proposed:oneway=true
proposed:lanes=3
proposed:lit=yes
historic:railway=rail
historic:name=Blar to blar railway

Výhody:

 • Lze použít pro všechny existující značky.
 • Nemate existující aplikace.
 • Jednoduše odstranitelné prefixy a díky tomu snadno vytvořitelný model OSM se zahrnutými historickými nebo plánovanými prvky.
 • Informace o životním cyklu lze přidat k jakémukoliv klíči stejným způsobem.
 • Zachovává plnou informaci o dřívějším použití (na rozdíl například od railway=abandoned, kde dřívější značení železnice je ztraceno).
 • Nabízí možnost odůvodnění jiných značek vztahujících se k historii, jako třeba old_name=*, railway=station_site atd.

Nevýhody:

 • Mappeři musí aktualizovat hodně klíčů (i když to nevede k více detailům).
 • Mappeři musí rozhodnout, zda každá značka je ještě platná, nebo ne (i když to je možná i výhoda).


Železnice

Železniční tratě jsou tradičně značeny jako nepoužívané atd. značkami

railway=disused, railway=abandoned, railway=preserved, a podobně.

Tento způsob byl zaveden pouze pro železniční tratě a nikoliv pro jinou železniční infrastrukturu jako jsou třeba nádraží - railway=station. Pro železniční nádraží použijte předponu životního cyklu jako třeba abandoned:railway=station

Jiný problém tohoto způsobu je, že není možné mapovat podrobnější informace o nepoužívané trati. I když lze použít stejné řešení jako u silnic (např. railway=disused+disused=narrow_gauge).

Přípona datumu jako "názevklíče:DATESPEC=.."

Jmenný prostor data lze přidat k libovolné značce, aby se sdělila doba její platnosti.

 • klíč:datum-datum = hodnota
 • klíč:datum--datum = hodnota
 • klíč:datum- = hodnota
 • klíč:-datum = hodnota


Toto značení se nejvíce hodí pro popis historie objektu, spíše než k popisu aktuálního stavu. Lze také kombinovat s jmenným prostorem životního cyklu "stav:klíč..." zmíněným výše.

Standard ISO 8601(en) doporučuje použít lomítko ("/") pro oddělení dat v jednoduchých rozsazích (a pro zpětnou kompatibilitu), ale v OSM by se měla používat jednoduchá pomlčka ("-"), jelikož zde není riziko záměny, pokud obě data jsou zapsaná ve formátu doporučeném standardem ISO 8601 (vždy začínají rokem a každý komponent data je zleva doplněn nulami na pevný počet míst, tedy ve tvaru: RRRR-MM-DD nebo RRRR-MM nebo YYYY).

Starší verze standardu ISO 8601 používala dvojitou pomlčku ("--") pro nahrazení vynechaných let v neúplných datech. Někteří mappeři používali "--" jako alternativní oddělovač rozsahů dat (ale to je užitečné jen pro data, která se opakují každý rok nebo měsíc a jsou udávána bez určení roku, tedy v nestandardním formátu: MM-DD nebo DD).

Příklady

Mapování školy, která se přestala používat a byla předělána na dům s kompletní historií
 • building = house
 • building:1971-12-18-- = house
 • amenity:1835-1965 = school
 • amenity:1965--1971-12-18 = school
 • name = The Old School
 • name:1835-1965 = St Cakes Primary School
 • name:1971-12-18-- = The Old School
Silnice s dlouhou historií, změnami v názvech, klasifikaci, referenci, povrchu atd.
 • highway = pedestrian
 • highway:1974- = pedestrian
 • highway:1932-1974 =primary
 • maxspeed = 30
 • maxspeed:1957-1992 = 50
 • name:1871-1933 = Kaiserstraße
 • name:1933-1945 = Adolf-Hitler-Straße
 • name:1945-1953 = Stalinstraße
 • name:1953-1990 = Ernst-Thälmann-Straße
 • name:1990- = Konrad-Adenauer-Straße
 • ref:1932-1960 = R 96
 • ref:1960-1990 = F 96
 • ref:1990- = B 96
 • surface = paved
 • surface:1890-1927 = cobblestone
 • surface:1927- = paved
Silnice, která je plánována ke změně směru jednosměrky za dva měsíce (řekněme, že k 1. 3. 2015)
 • highway=residential
 • oneway=yes
 • oneway:2015-03-01--=-1
Silnice, která je plánována pro stavbu mezi 1. 6. 2015 a 1. 10. 2015, ale která bude navrácena (více méně) do původního stavu

Povšimněte si, že zde kombinujeme dvě schémata

 • highway=residential
 • highway:2015-06-01--2015-10-01=construction
 • construction=residential

Výhody / nevýhody

Výhody:

 • Nemate existující aplikace.
 • Umožňuje kompletní záznam historie s rozdělením podle značek.
 • Lze kombinovat s jinými značkami.
 • Lze kombinovat se stylem značení životního cyklu "stav:značka".
 • Podporuje, je-li takové přání, přidávání historických/budoucích informací k aktuálně používaným prvkům.
 • Lze použít pro značení prací na silnici nebo plánovaných prvků bez složitých podmíněných omezení a bez poškozování map trochu zastaralých.

Nevýhody:

 • V tomto schématu značení se špatně vyhledávají objekty dle roku (rozsahu) nebo samotné objekty.
 • Duplikace mezi současným a minulým použitím se překrývají (např. by se mělo používat building:1930-=house + building=house).
 • Datum je potřeba přidávat ke většině značek znovu tam, kde se vztahuje na více značek. To sice zvyšuje flexibilitu, ale také znamená duplikaci data a více práce při editaci.
 • U jednotlivých objektů s různými značkami popsanými rozsahem datumů je těžké říci, zda stejné rozsahy datumů odkazují na stejnou dobu, nebo se jedná jen o stejné řetězce, které by se lišili v případě, kdy by byly známy zcela přesné datumy.
 • Tento typ mapování může vést k mapování historických dat, která již nelze místně ověřit, což by se v OSM stávat nemělo.
 • Přípona data (nazývat ji jmenným prostorem není správné) nemá kvalifikátor (společný řetězec, který by šel použít při porovnávání se vzorem), takže není žádný způsob, jak vybrat všechny značky s příponou data pomocí jednoduchého dotazu. Musí se použít složité regulární výrazy.
 • Ukládání rozsahu datumů v klíči (a nikoliv v hodnotě značky) bude patrně vyžadovat od aplikací, které jsou založeny na datech OSM, aby byly přepsány, protože rozsah datumů je sám o sobě hodnotou a neodpovídá bežnému způsobu zpracovávání značek.
 • Není možné se přímo dotazovat na rozsahy datumů (například vybrat všechny názvy platné v daném roce nebo konkrétním časovém období).

start_date a opening_date

start_date=* je zamýšlen k určení data, kdy byl dokončen existující a funkční prvek. Neměly by se používat data z budoucnosti. Původně byla navrhována i značka end_date, ale ta byla prohlášena za nedoporučovanou, jelikož by působila problémy se zpětnou kompatibilitou.

opening_date=* je zamýšlen pro prvky, které v budoucnosti otevřou, ale ty musí být ještě dodatečně značeny, tak aby nedošlo k jejich záměně s již existujícími prvky - například prefixem jmenného prostoru "construction:".

Výhody:

 • jednoduché značení složitých objektů
 • snadno interpretovatelná data

nevýhody:

 • velmi snadno to rozbije existující aplikace, pokud se nedělá velmi pozorně
 • žádný způsob jak aplikovat na rozdílné značky objektu zvlášť
 • žádný způsob jako zadat složitější historii objektů

Relace life_cycle

Hlavní článek: Proposed_Features/Life_cycle_relation(en)

Stav návrhu: Návrh je stále ve fázi 'Koncept', ale už se na něm nepracuje od poloviny roku 2009 a tedy je prakticky spíše 'Opuštěný'.

Výhody:

 • Použije-li se správně, nezmate aplikace
 • Všechny jiné značky lze přidat do relace jako by se přidávaly k prvku, který je používán
 • Zabírá pouze typ relace life_cycle a uvádí některé názvy klíčů prefixem life_cycle, nové hodnoty <stav> lze přidávat bez rizika konfliktů názvu
 • Podporuje přidávání historických/budoucích informací k aktuálně používaným prvkům, chcete-li

Nevýhody:

 • Vyžaduje použití relace
 • Může způsobit, že mappeři přidají chybně značky k zjevně “neoznačené” cestě

life_cycle = <stav> (ODMÍTANÉ)

Hlavní článek: Proposed_Features/Status(en)
Například: amenity=pub, life_cycle=construction
Také: life_cycle=disused, life_cycle=proposed

Výhody:

 • Všechny další značky lze přidávat jako obvykle
 • Od té doby, co aplikace zná značku life_cycle=*, nebudou nové hodnoty vymyšlené v budoucnu způsobovat problémy
 • Zabírá pouze life_cycle jako název klíče, nové hodnoty <stav> lze přidávat bez rizika jmenných konfliktů

Nevýhody:

 • zamítnuto
 • pokud aplikace nezná tuto značku, bude předpokládat, že prvek je použitelný a zobrazí ho nebo použije pro navigaci

<stav> = yes

Předpokládá se, že toto by bylo odmítnuto, kdyby se o tom někdy hlasovalo, protože to má stejné nevýhody jako life_cycle=stav.

Například: amenity=pub + disused=yes
Také: abandoned=*, vacant=*, demolished=*, construction=yes, empty=yes, ruins=yes

Výhody:

 • Zavedené... špatně a k různému stupni užitečnosti.
 • Všechny další značky lze přidávat jako obvykle, aby se popsaly aktuální vlastnosti objektu.

Nevýhody:

 • Pokud aplikace nezná tento systém značení, pak bude s prvkem zacházeno, jako kdyby byl funkční. Tento problém lze opravit tím, že již neplatné značky se znepřístupní aplikacím, které je používají, jednoduchým přejmenováním jejich klíčů: dříve zmiňovaný přístup jmenného prostoru je popsán níže podrobněji.
 • Potenciální jmenné konflikty: nové klíče <stav> nesmí mít stejný název jako žádný jiný klíč, aby se daly použít univerzálně (celkem malý problém, opravu?)

Viz také