Cs:Tag:railway=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = station
Paddington Station.jpg
Popis
Železniční nádraží Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto
Hlavní článek: Railway Stations(en)

Železniční stanice (včetně lehké železnice, metra, atd.) jsou místa, kde cestující mohou nastoupit na vlakovou dopravu nebo kde se nakládá a vykládá zboží. Značka railway=station by se měla dávat na celou plochu stanice, nebo předběžně na uzel umístěný ve středu plochy nádraží z hlediska cestujícího (např. poblíž nástupišť).

Jako doplněk můžete použít značku veřejné dopravy public_transport=station.

Rozdíl mezi stanicí a zastávkou

Rozdíl mezi zastávkou railway=halt a stanicí (nádražím) railway=station se může lišit podle země. Zastávka halt je obvykle menší než nádraží station. Laický pojem nádraží může někdy pojmenovávat i zastávku. Laikové též mohou zastávku chybně nazvat stanicí.

  • V německý mluvících zemích, v Česku a na Slovensku se místa, kde zastavují vlaky osobní dopravy dělí na zastávky, značí se halt, zastavují zde pouze vlaky osobní dopravy a nejsou zde výhybky. Dále na stanice (lidově nádraží), značí se station, které obsahují kolejové rozvětvení a slouží i pro nákladní dopravu (existují i čistě nákladní stanice, takové se označují jako yard). Existují také další typy dopravních míst na železnici jako odbočka (junction) a nákladiště. Více informací najdete na německé stránce(de).

Jak mapovat

Železniční nádraží se mapují jako plocha pokrývající celou stanici (koleje, budovy, nástupiště, atd.) nebo jako uzel umístěný na střed nádraží z pohledu cestujícího. Obvykle je to k ničemu nepřipojený uzel v oblasti nástupišť. Tento uzel nemusí být částí zmapovaných kolejí.

Pokud chcete mapovat nádraží jako plochu, pak prosím zvažte to, že různí lidé popisují plochu nádraží různě. Zatímco cestující mají na mysli pouze plochu okolo nádraží a nástupišť, zaměstnanci a nadšenci považují za plochu nádraží vše od vstupního semaforu na jedné straně až k semaforu na druhé straně.

I když oblasti infrastruktury lze přidat jako plochy a označit je landuse=railway, toto je již implikováno značkou railway=station. Někteří lidé propojují uzel stanice a oblast landuse pomocí relace operating site, ale to pravděpodobně není potřeba, jelikož již máme propojení v prostoru.

Tam, kde železniční nádraží a stanice metra (nebo jiné kolejové stanice) sdílí budovu nádraží, zvažte zda je zakreslit jako oddělené stanice nebo jako jednu stanici. S rozhodováním může pomoci existence souvisejícího článku na Wikipedii. Pokud jsou stanice provozovány různými organizacemi (například historické nádraží vedle klasického), pak je pravděpodobně lepší je mapovat za použití dvou oddělených značek railway=station.

Na železničním nádraží se často používají následující značky:

Poznámka

Plocha, kterou má na mysli cestující nemusí být přímo mapována. Uživatelé dat mohou tuto plochu vytvořit vypočtením konvexního obalu okolo relace stop area, jako to dělá OpenBusMap.

Jednoduché nádraží

A-simple-station.svg

Vyhněte se

  • Pro každé nádraží by měl být jen jeden objekt railway=station.
  • Autobusové zastávky tuto značku nepoužívají, viz Public_transport(en).
  • Značka railway=tram_stop se stále používá pro zastávky tramvaje. Prosím, přidávejte ji k novým tramvajovým zastávkám a neodebírejte ji z existujících zastávek. Viz Public_transport(en).
  • Nezapomeňte přidat subway=yes, nebo station=subway, jde-li o stanici metra. U rychlodráhy použijte station=light_rail.
  • Nepoužívejte slovo "nádraží" ve značce name=*, pokud to není součástí jména, jak je zapsáno na cedulích na nádraží, např. name=Nádraží Holešovice
  • Nepoužívejte zkratky, i kdyby je třeba používala železniční společnost sama. Doplňte značku short_name=*.
  • Pokud se oficiální název liší od názvu na cedulích na nádraží, pak použijte značku official_name=*.
  • Nepoužívaná nádraží by se měla značit historic:railway=station, pokud je v místě stále budova nebo nástupiště, nebo historic:railway=station_site, pokud tam nejsou. Viz Railway stations.

Viz také

Příklady

Viz například Karlsruhe Central Station Nádraží Gare du Nord v Paříži také používá tento model (s odkazy na různé sítě pro dálkové linky, vysokorychlostní spoje, regionální vlaky a mtero).