Cs:Veřejná doprava

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Public transport)
Jump to navigation Jump to search

Warning: Default sort key "Verejna doprava" overrides earlier default sort key "Veřejná doprava".

Logo. Součást : Veřejná doprava
One example for Součást : Veřejná doprava
Popis
Železnice, autobusy, tramvaje, atd.
Značky

Přehled současného značení vztahujícího se k public_transport=* veřejné dopravě (nebo-li hromadné dopravě).

Úvod

Hlavním účelem mapy bylo vždy pomoci lidem orientovat se při chůzi nebo při jízdě soukromým autem po veřejných komunikacích. Veřejná doprava poskytuje alternativu, která je často rychlejší, vlídnější k životnímu prostředí a někdy i pohodlnější.

Na rozdíl od chůze a jízdy autem, kde dostačuje, aby mapy prostě jen zobrazovaly síť ulic a chodníků umožňujíc lidem, aby si našli vlastní trasu i časový plán, u veřejné dopravy potřebujeme popsat nejen infrastrukturu (např. vlakové koleje), ale také služby, které jsou na nich provozovány (např. rychlíky a místní spoje).

Zatímco OpenStreetMap pravděpodobně není tím správným místem pro uložení celých jízdních řádů, přidávání informací o infrastruktuře veřejné dopravy a jejích službách do mapy znamená, že můžeme poskytovat základní navigační služby. Tohle momentálně umí jen velmi málo map (i když Google Transit také v této oblasti dělá pokroky).

Debata o veřejné dopravě v OSM se vede na mailing listu talk-transit(en).

Druhy veřejné dopravy

Veřejnou dopravu máme různých forem a typů. Každý typ je obvykle určen technologií a infrastrukturou, kterou používá. Například železnice používají vlaky jezdící po ocelových kolejnicích, autobusy používají hlavní silniční síť a letadla létají vzduchem…

Některé typy mohou mít trochu nejasné hranice. Například tramvaje(en) jsou vlastně 'lehkou železnicí' (používajíc vozy lehčí než jsou běžné vlaky), které typicky jezdí po ocelových kolejnicích položených na veřejných komunikacích (i když mohou mít i úseky, kde mají vlastní trať).

Někdy jsou rozdíly ještě jemnější. Například autobusy a dálkové autobusy (coaches)(en) používají motorová vozidla jezdící po veřejných silnicích, ovšem dálkové autobusy bývají větší a používají se na delší vzdálenosti (s méně zastávkami).

Zatímco můžete být v pokušení pokusit se přijít s definicemi těchto různých typů, mapy jsou koneckonců nejužitečnější, když odpovídají očekáváním lidí. Takže když volíme, kam patří konkrétní typ služby veřejné dopravy, je obecně nejlepší se řídit tím, jak ji chápou obecně její uživatelé.

Autobusy

Hlavní článek: Autobusy

Autobusy, dálkové autobusy, autobusy jedoucí v autobusové dráze a trolejbusy všechny jezdí hlavně po silnicích (tramvaje najdete níže v sekci Tramvaje).

Jednoduchá autobusová zastávka se mapuje jako uzel nebo multipolygon vedle silnice tam, kde lidé čekají, a značí se značkou public_transport=platform. Alternativně lze použít pozici sloupku zastávky.

Složitější autobusové zastávky sestávají z rozličných prvků, které jsou všechny spojeny relací označenou type=public_transport a public_transport=stop_area. Tyto prvky mohou například být: místo, kde zastavuje autobus, značené na silnici (cestě) označené značkou public_transport=stop_position či další související objekty jako třeba lavička amenity=bench a jiné.

Každá přepravní linka (např. Linka 38) je obvykle reprezentována jednou relací route master obsahující dvě varianty relací route, jednu pro každý směr linky.

Troleje pro trolejbusy lze mapovat přidáním značky trolley_wire=yes k silnici. Značka highway=bus_guideway se používá pro úseky cesty, kde autobus jede po autobusové dráze.

Železnice

Hlavní článek: Železnice(en)

Železniční doprava (železniční trasy, metro, rychlodráha, tramvaj, atd.) obecně jezdí po ocelových kolejnicích. Hlavní železniční infrastruktura se mapuje pomocí railway=*.

Stejně jako u autobusů se pro libovolný typ zastávky používají značky public_transport=stop_position a public_transport=platform. Značku railway=subway_entrance lze použít pro zmapování vstupu do metra.

Podrobnější popis mapování nádraží najdete na stránce Schváleného návrhu schématu veřejné dopravy(en).

Tramvaje

Hlavní článek: Tramvaje(en)

Tramvaje jsou formou lehké železnice, která po určité části tras sdílí silnici s auty.

Tramvaje používají značku railway=tram, která se přidává buď na stejnou cestu, kterou je zakreslena silnice (když koleje vedou po ulici), nebo jako oddělená cesta. Oddělená cesta by se měla použít, když je tramvajová kolej oddělená od silnice nebo existují vesty, které potřebují jiné značení — například když je silnice jednosměrná, ale tramvaje jezdí v obou směrech.

Letadla

Hlavní článek: Letecká doprava

Létání (letadlem) se stalo jedním z převládajících způsobů veřejné dopravy pro cestování na dlouhé vzdálenosti. Momentálně nejsou letecké trasy v naší mapě mapovány (nejsou tak úplně hmotné jako silnice a kolejnice). Ovšem tento druh dopravy používá značné množství hmotné pozemní infrastruktury, včetně leteckých terminálů, pojezdových drah, vzletových a přistávacích drah a souvisejících dopravních služeb, a všechny tyto prvky do OSM přidat jde.

Zatímco v současné době mapa většinou jde na úroveň detailů, kdy se zobrazují letištní budovy a dráhy, v budoucnu můžete zobrazovat pozici jednotlivých bran (gate) a vnitřní uspořádání letišť.

Trajekty a přívozy

Hlavní článek: Trajekty(en)

Trasu trajektu/přívozu lze mapovat pomocí cest značených značkou route=ferry. Pro úseky tras před otevřenou vodu, jako je moře, jezero a široká řeka, se přidává nová cesta značená jako route=ferry. K cestám řek značených waterway=river přidejte značku route=ferry. Pokud trasa trajektu/přívozu končí na místě ležícím na břehu řeky, pak by se měla cesta řeky rozdělit na dvě části na místě, kde trasa trajektu/přívozu končí. Není jasné, jak označit přívoz, který jezdí přes řeku, která je mapována jako jedna cesta, jelikož oba konce přívozu by využívaly stejný uzel. Je možné, že stačí přidat značku route=ferry na jediný uzel řeky, podobně jako to děláme u přechodu pro chodce na silnici.

Místa, kde se lidé a vozidla naloďují na trajekt/přívoz, by měla být značena public_transport=platform plus ferry=yes a public_transport=stop_position. Dříve používaná značka amenity=ferry_terminal je tímto prohlášena za zastaralou, protože je velmi zjednodušená a není dost přesná.

Celou trasu trajektu/přívozu lze popsat pomocí relace route se značkou route=ferry.

Lanovky

Hlavní článek: Nadzemní doprava

Kabinkové a kabinové lanovky, lyžařské vleky a sedačkové lanovky se mapují pomocí značky aerialway=*. Lze je považovat za druh veřejné dopravy, jelikož jsou sdílené a provozované v pevně daných časech dne a s předpověditelnými intervaly. Některé kabinové lanovky mohou jezdit v pravidelných intervalech.

Stanice nadzemní dopravy se často značí aerialway=station, ale to by se mělo nahradit značkami public_transport=station, public_transport=stop_position a aerialway=yes.

Trasy spojů

Hlavní článek: Relace route

Kromě mapování infrastruktury, po které jezdí vozidla a míst, kde lidé nastupují a vystupují, je také vhodné mapovat samotné služby veřejné dopravy. Konkrétně to pak umožňuje poskytovat služby navigace ve veřejné dopravě.

Trasa je relací, která popisuje reálnou trasu cesty, po které jezdí vozidla veřejné dopravy, které veřejnost zná pod nějakým označením nebo jménem. Trasa by měla obsahovat seřazený seznam všech cest, po kterých vede od počáteční po konečnou stanici. Trasa také obsahuje podrobnosti o jednotlivých místech zastavení (s rolí stop) a nástupištích (s rolí platform). Každý směr jízdy a každá varianta trasy má svou vlastní relaci route.

Typické značky používané na relaci trasy veřejné dopravy jsou:

Klíč Hodnota Popis
type route Jedná se o relaci route.
route train, bus, tram, etc. Druh vozidla veřejné dopravy
ref text Označení trasy
name text Název trasy
operator text Společnost, která trasu veřejné dopravy provozuje. Např. Deutsche Bahn AG, Connex, Interconnex, atd.
network text Název dopravní sítě. Např. BVG, RMV. Není shoda, zda zde používat zkratky, či nikoliv.

U různých druhů veřejné dopravy se mohou přidávat i jiné značky, viz Schválené schéma veřejné dopravy(en), kde je více podrobností.

Všechny trasy, které patří ke stejné lince, lze dát do zastřešující relace značené type=route_master, která obsahuje všechny klíče, které jsou použitelné pro všechny pod-relace, tedy jednotlivé směry a varianty tras.

Značení

Hlavní článek: Návrh schématu veřejné dopravy(en)

Nástroje

Editory

Doplněk public_transport(en) pro JOSM zjednodušuje jinak docela spletité značení dat veřejné dopravy.

Doplněk CustomizePublicTransportStop(en) pro JOSM zjednodušuje vytváření a nastavování zastávek veřejné dopravy přesně podle standardů.

User:MARC13/easy-routes(pl) - další doplněk pro JOSM v polštině.

Mapy

Je několik lidí, kteří vytvářejí specializované mapy veřejné dopravy:

Mailing list

Mailing list talk-transit byl vytvořen konkrétně pro diskusi o věcech souvisejících s veřejnou dopravou.

Kvalita dat

Viz Kontrola kvality dat veřejné dopravy(en).

Jiné nástroje

Podrobnosti o jednotlivých parametrech jsou popsány na stránce veřejná doprava.

Veřejná doprava dle zemí

Veřejná doprava dle zemí(en):

Importy

Viz také: Katalog importů(en)
Seznam importů dat o veřejné dopravě. Je to dobré místo, kde začít, abyste získali představu, jak se to dělalo jinde, ale nezapomeňte dodržet Pravidla importů(en) a Pravidla chování při automatických editacích(en)}.

Projekt Místo Shrnutí
Import/VTA Transportation(en) Kalifornie, USA zastávky
NaPTAN(en) Velká Británie zastávky
Switzerland/DIDOK(en) Švýcarsko nádraží
VRS/Haltestellenimport(de) Kolín, Německo zastávky
Tenerife Bus Transport Import(en) Tenerife, Kanárské ostrovy zastávky a trasy
(nedokumentováno: viz [1])(en) Ottawa, Kanada zastávky

Standard GTFS

Data odpovídající standardu GTFS(en) lze importovat pomocí GO-Sync(en). Zdá se, že má některé užitečné a použitelné funkce a vypadá, že to bude silný nástroj, i když je stále ve (zpomaleném) vývoji.

Viz také

Další čtení