Cs:Relation:public_transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je popis relací používaných ve schématu značení Veřejná doprava. Existují dvě varianty, obě se týkají zastávek, stanic, nádraží veřejné dopravy: stop_area a stop_area_group.

Oblast zastávky sestává ze všeho, co se týká nástupu a výstupu cestujících z konkrétního vozidla veřejné dopravy. Například určité železniční tratě, přilehlého nástupiště, služeb na tom nástupišti a informací, které ho popisují (číslo nástupiště, atd.).

Značky

Tyto značky lze přidat jak k oblasti zastávky tak k jejich skupině.

Klíč Hodnota Vysvětlení Přítomnost
type public_transport Sděluje, že se jedná o relaci public_transport. ! Povinné
public_transport stop_area / stop_area_group Zastávka nebo skupina zastávek veřejné dopravy. ! Povinné
name Název Prvek, který se relací mapuje má tento název (např. Marlybone nebo Gothenburg central station)  Důležité
name:<kvalifikátor> Název provozovatele nebo sítě Název, pod kterým je zastávka známá v určité síti nebo provozovatele.  Důležité, pokud je zastávka známá pod různými názvy u různých provozovatelů nebo v různých sítích
ref Reference Referenční označení.  Důležité
ref:<kvalifikátor> Reference provozovatele nebo sítě Reference, kterou je zastávka označena operátorem nebo v síti.  Důležité, pokud má zastávka různé reference v jednotlivých sítích nebo u jednotlivých operátorů.
description Krátký popis Co je zvláštní na tomto prvku.  Důležité
operator Provozovatel Název společnosti, která zastávku provozuje.  Důležité, je-li dostupné
network Místní / regionální síť Název sítě, do která zastávka patří.  Důležité, je-li dostupné

public_transport=stop_area

Public-images-osm logo.svg public_transport
Bayview trstwy.jpg
Popis
Relace, která obsahuje všechny prvky zastávky vlaku, metra, monorailu, tramvaje, autobusu, trolejbusu, lanovky nebo trajektu. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Členy

  • uzel cesta plocha platform
  • uzel stop_position
Vyžaduje

public_transport=stop_area

Status: schváleno

Značky

Klíč Hodnota Poznámka Přítomnost
type public_transport Popisuje tuto relaci jako relaci veřejné dopravy. ! Povinné
public_transport stop_area Popisuje tuto relaci jako oblast zastávky. ! Povinné
uic_ref Reference UIC Reference International Union of Railways (UIC), pod kterou je zastávka známá.  Důležité, je-li dostupné
uic_name Název UIC Název zastávky dle UIC.  Důležité, je-li dostupné
public_transport:version 1, nebo 2 Značka pro validátor v JOSM. ? Volitelné

Role

Role Odkazuje na Poznámka Doporučení
stop public_transport=stop_position Místo, kde bude vozidlo při nástupu/výstupu cestujících. ! 1+, je-li dostupné.
platform public_transport=platform Nástupiště nebo oblast, kde čekají cestující. ! 1+, je-li dostupné.
<empty> public_transport=station Budova či plocha nádraží. ? 0+, pokud patří do oblasti zastávky.
<empty> amenity=* Příklady: shelter, bench, bicycle_parking, taxi. ? 0+

public_transport=stop_area_group

Public-images-osm logo.svg public_transport
Popis
Relace, která obsahuje všechny oblasti zastávek, které patří do jedné skupiny. Například všechna nástupiště vlakového nádraží. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Členy

  • relace <empty>
Vyžaduje

public_transport=stop_area_group

Status: schváleno

Značky

Klíč Hodnota Vysvětlení Přítomnost
type public_transport Sděluje, že se jedná o relaci public_transport. ! Povinné
public_transport stop_area_group Skupina zastávek veřejné dopravy. ! Povinné

Role

Role Opakování Prvek Člen Popis
<empty> ! 1+ relace public_transport=stop_area Každá z těchto oblastí zastávek je částí této skupiny zastávek.

Viz také