Pl:Relation:public_transport

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Relacja public_transport – używana do grupowania elementów, które odnoszą się do transportu publicznego.

Jest to opis relacji używanych w schemacie znakowania public transport. Dostępne są 2 warianty dotyczące przystanków transportu publicznego, stacji, przystanków itp.: stop_area and stop_area_group.

Tagi

Te tagi mogą w równym stopniu dotyczyć jednego obszaru zatrzymania lub ich grupy.

Klucz Wartość Opis Obecność
type public_transport Wskazuje, że ta relacja reprezentuje public_transport. ! Wymagany
public_transport stop_area / stop_area_group Przystanek lub grupa przystanków (stacja) dla transportu publicznego. ! Wymagany
name nazwa Funkcja, której relacja jest odwzorowaniem, jest znana pod tą nazwą (np., Marylebone, lub Gothenburg central station)  Ważny
name:qualifier Nazwa operatora lub sieci Nazwa, pod którą przystanek jest znany konkretnemu operatorowi lub sieci.  Ważny, jeżeli przystanek jest znany pod różnymi nazwami przez różnych operatorów lub sieci.
ref Odniesienie Relacja, której to odwzorowanie jest znane pod tą nazwą referencyjną.  Ważny
ref:qualifier Numer referencyjny operatora lub sieci Nazwa referencyjna, pod którą przystanek jest znane konkretnemu operatorowi lub sieci.  Ważny, jeżeli przystanek jest znany pod różnymi nazwami przez różnych operatorów lub sieci.
description Krótki opis Co jest specjalnego w tej funkcji, którą relacja ta odwzorowuje.  Ważny
operator Operator Nazwa firmy, która obsługuje przystanek.  Ważny, jeśli dostępne.
network Sieć lokalna/regionalna Nazwa sieci, do której należy przystanek.  Ważny, jeśli dostępne.

public_transport=stop_area

Public-images-osm logo.svg public_transport
Bayview trstwy.jpg
Opis
Relacja, która zawiera wszystkie elementy pociągu, metra, kolejki jednoszynowej, tramwaju, autobusu, trolejbusu, drogi powietrznej lub przystanku promowego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Człony

  • węzeł linia obszar platform
  • węzeł stop_position
Wymagane znaczniki

public_transport=stop_area

Status: zatwierdzony


Tagi

Klucz Wartość Opis Obecność
type public_transport Definiuje tę relację jako relację transportu publicznego. ! Wymagany
public_transport stop_area Definiuje tę relację jako obszar zatrzymania. ! Wymagany
uic_ref UIC reference International Union of Railways (UIC) odniesienie, pod którym przystanek jest znany.  Ważny, jeśli dostępne.
uic_name UIC name Nazwa UIC, pod którą znany jest stop.  Ważny, jeśli dostępne.
public_transport:version 1, lub 2 Znacznik służący wyłącznie do informowania o dostępności walidatora znaczników JOSM. ? Opcjonalny

Role

Role Odnosi się do Opis Zalecenie
stop public_transport=stop_position Miejsce w którym znajduje się pojazd, gdy pasażerowie wchodzą/opuszczają pojazd. ! 1+, jeśli dostępne.
platform public_transport=platform Perony lub obszar, na którym pasażerowie czekają na pojazd. ! 1+, jeśli dostępne.
<empty> public_transport=station Budynek dworca/obszar. ? 0+, jeśli należy do obszaru zatrzymania.
<empty> amenity=* Przykłady: shelter, bench, bicycle_parking, taxi. ? 0+

public_transport=stop_area_group

Public-images-osm logo.svg public_transport
Opis
Relacja zawierająca obszary zatrzymania, które są traktowane jako pojedyncza grupa. Na przykład wszystkie perony na dworcu kolejowym. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Człony

  • relacja <empty>
Wymagane znaczniki

public_transport=stop_area_group

Status: zatwierdzony


Tagi

Klucz Wartość Opis Obecność
type public_transport Wskazuje, że ta relacja reprezentuje public_transport. ! Wymagany
public_transport stop_area_group Grupa przystanków (stacja) dla transportu publicznego. ! Wymagany

Role

Role Powtarzalność Element Człon Opis
<empty> ! 1+ relacja public_transport=stop_area Każdy z tych obszarów zatrzymania jest częścią tej grupy obszarów zatrzymania.

Zobacz też