Cs:Key:public_transport:version

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport:version
Osm element key.svg
Popis
Používá se k rozlišení mezi různými schématy relace veřejné dopravy. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Wikidata

Tento klíč je používán validátorem JOSM(en) pro rozlišení mezi relacemi tras veřejné dopravy podle starého a nového schématu pro správnou validaci použití obou schémat.

Tento klíč byl zaveden v JOSM verze 6813. Viz JOSM ticket 9545(en).

JOSM má schopnost automaticky přidávat role stop a platform novým členům, ale pouze pokud je nastaveno na relaci public_transport:version=2 a novému členu jeden z klíčů bus=*, tram=*, train=* atd.

Zdá se, že tento klíč je používán pouze v JOSM.