Serbia/Javni prevoz

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Београд

Погледати Beograd/Javni prevoz

Нови Сад

Не постоје отворени подаци за град Нови Сад.

Ниш

Тренутно постоје отворени подаци на data.gov.rs, али непознат је квалитет у ОСМ-у.

Крагујевац

Тренутно постоје отворени подаци на data.gov.rs, али непознат је квалитет у ОСМ-у.

Ужице

Тренутно постоје отворени подаци на data.gov.rs, али непознат је квалитет у ОСМ-у.

Суботица

Тренутно постоје отворени подаци на data.gov.rs, али непознат је квалитет у ОСМ-у.