Cs:Relation:route_master

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route_master
Popis
Obsahuje všechny směry/variantní trasy linek veřejné dopravy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Členy
  • relace - (prázdné)
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Relace typu route_master obsahují všechny směry a variantní trasy a informace, které patří k lince.

Trasa/linka je reprezentována vozidly, která jedou vždy po stejné cestě se stejným referenčním označením. Každý směr trasy by měl být označený jako zvláštní relace. Pokud má trasa několik variant (např. jinou trasu o víkendu), pak tyto varianty mají být také v oddělených relacích.

Značky

Relace route_master obsahuje všechny důležité informace, které patří k lince.

Klíč Hodnota Komentář Doporučení
type route_master Definuje relaci jako route_master povinné
route_master train / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / aerialway / ferry / bicycle Typ trasy - vlak, metro, monorail, autobus, trolejbus, letecká, trajekt nebo bicykl povinná
ref Reference Referenční označení, pod kterým je linka známa doporučeno
ref:<kvalifikátor> Reference provozovatele nebo sítě Reference, pod kterou je linka známa u konkrétního operátora nebo v konkrétní síti doporučeno, pokud linka mění referenční označení při přejezdu hranice sítě
name <Typ vozidla> <Referenční číslo> Krátký textový popis route_master. <Typ vozidla> by měl být stejný jako v route=*. Příklad: Bus 201 doporučeno
operator Provozovatel Název společnosti, která linku provozuje doporučeno, je-li známo
network Místní / regionální síť Název sítě, do které linka patří doporučeno, existuje-li
colour Barva Barva linky (název barvy HTML nebo webová barva v hexadecimálním formátu) doporučeno, existuje-li

Členy

Všechny variatny/směry trasy/linky jsou členy této hlavní relace.

Prvek Role Opakování? Popis
relace žádná dvě nebo více všechny směry/varianty trasy

Příklady

Číslo Relace Použité značky Popis
[U]Bus 201 relation 1244886 relace type=route_master + route_master=bus
relace type=route + route=bus
Linka autobusu s route_master. Jeden směr má jednoduchou trasu, druhý směr má dvě varianty.
[U]Bus 221 relation 1342798 relace type=route_master + route_master=bus
relace type=route + route=bus
Autobus s kruhovou trasou. Počáteční a konečná stanice jsou stejné, takže from=* a to=* jsou stejné. Tato trasa má dvě varianty.

Viz také