Pl:Relation:route_master

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route_master
Opis
Zawiera wszystkie kierunki i warianty trasy usług transportu publicznego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Trasy
Człony
  • relacja - (blank)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Relacja route_master zawiera wszystkie kierunki i trasy wariantowe i informacje, które należą do całej trasy.

Opis obiektu

Trasa/serwis jest reprezentowana w zależności od pojazdu, które porusza się po tej samej drodze i z tym samym numerem referencyjnym. Każdy kierunek trasy powinien być oznaczony jako odrębna relacja. Jeśli trasa ma kilka wariantów (np. inna droga w weekend), te warianty powinny być również w odrębnych relacjach.

Oznaczenia

Route master zawiera wszystkie ważne informacje, które należy do tej usługi.

Znacznik Wartość Komentarz Rekomendacja
type route_master Określa relację jako route master obowiązkowe
route_master train / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / aerialway / ferry Definiuje route master dla pociągu, metra, tramwaju, autobusu, trolejbusu lub promu obowiązkowe
ref Reference Numer referencyjny, pod którym usługa jest znana rekomendowane
ref:<qualifier> Operator's or network's reference Numer referencyjny pod którym usługa jest znana w odniesieniu do konkretnego operatora lub sieci rekomendowane, jeśli usługa zmienia numer podczas przekraczania granicy działania sieci
name <Vehicle type> <Reference number> Krótki opisroute master. <Vehicle type> powinien być identyczny jak route=*. Zobacz przykład: Bus 201 poniżej rekomendowane
operator Operator Nazwa firmy obsługującej dany serwis rekomendowane jeśli istnieje
network Local / regional network Nazwa sieci do której należy dana trasa rekomendowane jeśli istnieje
colour Colour Kolor trasy / serwisu (HTML opisuje kolory lub hex kolory w formacie hexadecimalt) rekomendowane jeśli istnieje

Człony relacji

Wszystkie warianty / kierunki trasy / usługi są ​​członami tej relacji.

Element Rola Powtarzalne? Opis
relacja rola none dwa lub więcej wszystkie warianty tras / kierunków

Przykłady

Numer Relacja Użyte tagi Opis
[U]Bus 201 relation 1244886 relacja type=route_master + route_master=bus
relacja type=route + route=bus
Linia autobusowa z route master. Jednym ze sposobów ma prosty przebieg, inny ma dwa warianty.
[U]Bus 221 relation 1342798 relacja type=route_master + route_master=bus
relacja type=route + route=bus
Linia autobusowa pierścieniowa. Przystanki, początkowy i końcowy są identyczne, więc from=* and to=* są identyczne. Trasa ta ma dwa warianty.

Zobacz też