Pl:Tag:route=tram

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = tram
Tramwaje Śląskie line 11.svg
Opis
Trasa tramwaju. Edit or translate this description.
Grupa: Trasy
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Tag używany do oznaczenia trasy tramwaju.

Tagowanie

Użyj jednej relacji dla każdego kierunku (lub wariantu). Potrzeba więc co najmniej 2 relacji dla linii tramwajowej, obie połączone relacją route_master.

Klucz Wartość Komentarz
type route (wymagany)
route tram (wymagany)
ref numer linii Numer linii tramwajowej, np. 4, 10. (zalecany)
network sieć komunikacyjna Np. Bydgoszcz
Wrocław
Komunikacja Miejska w Krakowie (zalecany)
operator zarządca (zalecany)
name nazwa połączenia Wyświetlana nazwa. (zalecany)
Np. 2: Biskupin → Krzyki
10: Metro Młociny → Wyścigi
from skąd Nazwa stacji początkowej. (zalecany)
to dokąd Nazwa stacji końcowej. (zalecany)
duration hh:mm
mm
Długość czasu przejazdu od stacji początkowej do końcowej, jeśli znamy. (opcjonalny)
Np. 00:56 to 56 minut.
interval hh:mm
mm
Czas między odjazdami kolejnych składów (częstotliwość kursowania). Używany, gdy jest stały przez cały dzień. (opcjonalny)
Np. 15 to 15 minut.
distance liczba kilometrów Długość trasy w kilometrach. (opcjonalny)
Np. distance=9.5 to 9,5 km. Długość trasy liczy np. Relation Analyzer.
url Link do strony, np. z rozkładem jazdy na stronie przewoźnika. (opcjonalny)
check_date YYYY-MM-DD Data ostatniego sprawdzenia poprawności i aktualności trasy. (opcjonalny)
public_transport:version 1 lub 2 Wersja schematu tagowania transportu publicznego. (opcjonalny)
colour np.blue,
#0000FF
Oficjalny kolor trasy. Występuje w niektórych miastach. (jeśli jest)
roundtrip yes Jeśli jest to trasa okólna, tj. pierwszy przystanek jest jednocześnie końcowym. Nie musi to być dokładnie ten sam przystanek, jednak zwykle ma tę samą nazwę. (jeśli jest)

Człony relacji

Dodaj wszystkie tory i przystanki jako człony relacji.
Kolejność członów jest istotna i powinna być taka, jaka jest w rzeczywistości.

Element Rola Powtarzalność Komentarz
linia (brak) 1 lub więcej Tory tramwajowe składające się na trasę. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna z kolejnością, w jakiej przejeżdża tramwaj.
Jest to linia railway=tram.
węzeł stop 0 lub więcej Miejsce zatrzymania tramwaju.
Jest to railway=tram_stop.
węzeł stop_entry_only 1 Miejsce zatrzymania przy pierwszym przystanku na trasie.
Jest to railway=tram_stop.
węzeł stop_exit_only 1 Miejsce zatrzymania przy ostatnim przystanku na trasie.
Jest to railway=tram_stop.
węzeł linia obszar platform 0 lub więcej Przystanek (peron) tramwajowy.
Jest to public_transport=platform + tram=yes.
węzeł linia obszar platform_entry_only 1 Pierwszy przystanek (peron) na trasie.
Jest to public_transport=platform + tram=yes.
węzeł linia obszar platform_exit_only 1 Ostatni przystanek (peron) na trasie.
Jest to public_transport=platform + tram=yes.

W schemacie PTv2 niepoprawne są role route, forward i backward.

Zobacz też