Pl:Tag:railway=tram

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = tram
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG
Opis
Tor tramwajowy. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-railway tram.png
Grupa: koleje
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

railway=tram - tag stosowany do oznaczenia toru tramwajowego.

Opis obiektu

 Tramwaj

Znacznik ten może być używany dla torów, które są używane głównie lub wyłącznie przez tramwaje lub gdzie tory tramwajowe są układane w ramach normalnej drogi dostępnej dla całego ruchu, często nazywanej "szlakiem ulicznym" (w takim przypadku zwykły sposób oznaczania ma dwa sposoby, z których każdy używa tych samych węzłów, jeden oznaczony tagiem railway=tram, a drugi oznaczony wartością dla highway=*)

W przypadku torów prowadzących po ulicach warto rozważyć dodanie znacznika embedded_rails=tram do drogi, aby inni użytkownicy wiedzieli, że na drodze jest osadzony tor.

W niektórych miejscach każdy tor tramwajowy jest mapowany oddzielnie, a w niektórych miejscach dwa tory są mapowane razem jako pojedynczy tor railway=tram. Mapowanie każdego toru tramwajowego osobno, tak aby dwa tory były ustawione obok siebie są preferowane.

Mapowanie

  • W przypadku jednotorowej trasy tramwajowej po ulicy, gdzie tramwaje dzielą tę samą przestrzeń z ruchem drogowym, dla linii tramwajowej rysuje się nową linia linię.
  • W przypadku trasy tramwajowej dwutorowej, na drodze, której pasy ruchu nie są fizycznie rozdzielone, tory tramwajowe są rysowane jako osobne linia linie w dwóch kierunkach, a droga pomiędzy nimi.
  • Aby zaznaczyć obecność szyn tramwajowych w jezdni, można użyć tagu embedded_rails=tram.
  • Tag embedded_rails:lanes=* określa na którym pasie drogi znajdują się tory tramwajowe.

Dodatkowe tagi

tag opis
railway=tram Definiuje tor tramwajowy
electrified=contact_line Sieć trakcyjna rozwieszona nad torowiskiem
frequency=* Częstotliwość prądu w sieci trakcyjnej w Hz.

Dla prądu stałego (spotykanego w Polsce) jest to 0.

gauge=* Rozstaw szyn w mm - w Polsce zazwyczaj 1435 albo 1000.
maxspeed=* Ograniczenie prędkości na torze
oneway=yes Informacja o jednokierunkowości toru
operator=* Przedsiębiorstwo utrzymujące torowisko
service=crossover Krótki odcinki torów łączące (na liniach dwutorowych) przeciwległe tory umożliwiające zmianę toru. Ten tag należy dodawać jedynie do odcinków łączących tory używane w regularnym ruchu liniowym (bez tagu service=*).
service=siding Tory tramwajowe nieużywane w regularnym ruchu pasażerskim, wykorzystywane w razie awarii, do objazdów itp.
service=yard Tory tramwajowe na terenie zajezdni, odstawcze, na których nie ma regularnego ruchu pasażerskiego.
voltage=* Napięcie w sieci trakcyjnej w V.

W Polsce zazwyczaj 600.

information sign

Tory tramwajowe wykorzystywane w regularnym ruchu nie powinny mieć ustawionego żadnego tagu service=*.

Zobacz też