Pl:Tag:railway=tram

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = tram
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG
Opis
Tor tramwajowy. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-railway tram.png
Grupa: Koleje
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

railway=tram - tag stosowany do oznaczenia toru tramwajowego.

Opis obiektu

 Tramwaj

Znacznik ten może być używany dla torów, które są używane głównie lub wyłącznie przez tramwaje lub gdzie tory tramwajowe są układane w ramach normalnej drogi dostępnej dla całego ruchu, często nazywanej "szlakiem ulicznym" (w takim przypadku zwykły sposób oznaczania ma dwa sposoby, z których każdy używa tych samych węzłów, jeden oznaczony tagiem railway=tram, a drugi oznaczony wartością dla highway=*)

W przypadku torów prowadzących po ulicach warto rozważyć dodanie znacznika embedded_rails=tram do drogi, aby inni użytkownicy wiedzieli, że na drodze jest osadzony tor.

W niektórych miejscach każdy tor tramwajowy jest mapowany oddzielnie, a w niektórych miejscach dwa tory są mapowane razem jako pojedynczy tor railway=tram. Mapowanie każdego toru tramwajowego osobno, tak aby dwa tory były ustawione obok siebie są preferowane.

Mapowanie

  • W przypadku gdy trasy tramwajowe, jednotorowe, kursują po ulicy, a tramwaje dzielą tę samą przestrzeń z ruchem drogowym, dla linii tramwajowej wyznacza się nowy sposób, który może również wykorzystywać te same węzły, co droga. Zapewnia to czyste oddzielenie ruchu drogowego od tramwaju i zapobiega konfliktom konkurencyjnych tagów, takich jak ref=*.
  • W przypadku trasy tramwajowej prowadzącej dwa linie na drodze, które nie są strukturalnie rozdzielone na pasach kierunkowych, tory tramwajowe są rysowane w dwóch kierunkach, a droga jako droga pomiędzy nimi.
  • W przypadku tramwaju biegnącego wzdłuż toru otoczonego drogą, tramwaje są rysowane w dwóch kierunkach, a droga po obu stronach. Drogi i tramwaje można oznaczyć tagiem oneway=yes.

Dodatkowe tagi

Rendering

OpenStreetMap Carto

Loading map...

Zobacz też