Pl:Key:voltage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg voltage
(napięcie)
Symbole voltmetre.png
Opis
Wartości napięcia linii przesyłowych powietrznych i podziemnych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

voltage=* - tag używany do opisu wartości napięcia linii napięciowych i przewodów naziemnych.

Opis

Stosowna zarówno w przypadku napowietrznych/podziemnych linii napięciowych jak i trakcji kolejowej, metra a także trakcji tramwajowej, trolejbusowej.
Wartość napięcia powinna zostać wyrażona tylko w liczbie woltów bez skracania w notacji tysięcznej (kilo) lub używania separatora części tysięcznych. Zapis wartości dla napięcia 15 kV to "15000". Nie "15 kV", ani "15,000" ani żadna ich kombinacja.

Jak określić napięcie linii/przewodów bez specjalistycznych pomiarów? Prosta zasada bezpieczeństwa przesyłu w liniach elektroenergetycznych jest następująca: długość izolatora (izolującego przewody od ramion słupa) wynosi 1 metra na każde 100.000 woltów. Przewody linii 380 kV (380.000 V) są zawieszone na izolatorach o długości ~4 metrów. Według tej zasady powietrzna linia 25 kV ma izolatory o długości 0,25 m.

Najpopularniejsze oznaczenia

Linia wysoko napięciowa 110 kV powinna zostać oznaczona następującymi kluczami i wartościami.

Odcinek linii kolejowej z napowietrzną trakcją elektryczną może być oznaczonym takim zestawem.

Odcinek linii metra z oddzielną szyną zasilającą (tzw. trzecia szyna).

Ulica z przewodami zasilania linii trolejbusowej.

Zobacz także