Cs:Key:voltage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg voltage
Symbole voltmetre.png
Popis
Pro popis napětí silového vedení, kabelů a trolejí. Show/edit corresponding data item.
Skupina: energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Pro popis nominálního napětí jakéhokoliv silového vedení. Může to být vysokonapěťová přenosová trasa nebo trolej na železnici či silnici. Používá se například u vedení elektrické energie a elektrifikace železnice.

Každá hodnota by měla být ve voltech bez oddělovače tisíců. Hodnota pro 15 kV kabel je „15000“. Nikoliv „15 kV“, ani „15,000“ nebo jejich kombinace.

Vrstva elektřiny mapy ITO ukazuje vedení elektřiny dle napětí, což dovoluje rychlou analýzu OSM dat. Zobrazené úrovně napětí jsou v současné době navrženy podle napájecí sítě ve Velké Británii, ale přinejmenším vrstva ukazuje, zda je přítomna značka voltage=*, nebo ne.

Jak zjistit napětí vedení/kabelu, aniž bychom se ho dotkli? Existuje jedno jednoduché bezpečnostní pravidlo: délka izolátoru (který odděluje dráty od věže) je 1 metr na 100 000 voltů. 380kV kabely mají izolátory dlouhé cca ~4 metry. Podle stejného pravidla mají 25kV trolejová vedení 0,25 m dlouhé izolátory.

Pro stanici elektrické rozvodné sítě (power=substation), která napětí transformuje nahoru či dolů, je možno uvést všechna napětí oddělená středníkem.

Příklady

Vysokonapěťová přenosová trasa o napětí 110 kV bude mít následující klíče a hodnoty:

Elektrifikovaná železniční trať v Německu s trolejovým vedením bude mít následující klíče a hodnoty:

Podobně pro metro se zvláštní napájecí kolejnicí:

Ulice s trolejí pro trolejbusy:

Distribuční rozvodna, která snižuje napětí pro domácnosti:

Stejnosměrné systémy vysokého napětí HVDC

V Česku se nepoužívají.

Některé systémy HVDC používají zem nebo zemněný vodič jako návratový vodič. Nejen jednopólová HVDC schémata používají takové zařízení, můžeme ho najít na mnoha bipolárních HVDC schématech, aby se umožnilo jejich provozování v jednopólovém režimu, ačkoliv ve většině případů se sníženým výkonem. Uzemněný vodič musí být vždy nainstalován s izolátory na nosných strukturách jelikož nekontrolované zemnící proudy vedou k nežádoucí elektrochemické korozi. Zemnění musí tedy být provedeno se speciálně navrženými zemnícími elektrodami, umístěnými a navrženými tak, aby na nich nedocházelo k elektrochemické korozi.

Uzemněný vodič, který se nazývá elektrodové vedení, když vede od převáděcího zařízení k zemnící elektrodě, může, ale nemusí být namontován na stožárech nesoucích vysokonapěťové vodiče HVDC schématu. Může také vést jako zvláštní vodič nebo být připevněn na stožárech střídavého vedení. Jelikož vede k zemnící elektrodě, může také sloužit jako zemnící vodič, a pak musí jeho izolátory být vybaveny bleskojistkami.

Pokud stožáry vedení HVDC nesou také vodič používaný jako návratový zemněný vodič, pak jeho napětí musí být popsáno jako „napětí HVDC ; 0“, pokud ne, pak nastavte pouze napětí HVDC. Pro střídavá vedení nesoucí zemněný návratový vodič schématu HVDC, nastavte napětí jako „AC napětí ; 0“ a jako frekvenci dejte “AC frekvence ; 0”.

Zemněný návratový vodič schématu HVDC musí být vždy započten do počtu kabelů.

Striktně vzato, hodnota napětí 0 pro takové vedení není správná. Ve skutečnosti vykazuje napětí vůči zemi, které je rovno násobku proudu vedením a součtu zemnícího odporu a odporu vedení k zemnícímu bodu, ale jelikož hodnota proudu závisí na zatížení a hodnoty odporu nejsou většinou dostupné, tak hodnota 0 je dobrou volbou, jelikož naznačuje, že je vodič uzemněn.

Viz také