Cs:Key:frequency

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg frequency
Wave frequency.gif
Popis
Pro popis frekvence elektrifikovaných železničních nebo autobusových tratí, napájecích sítí a komunikačních zařízení. Jednotkou je Hertz (cykly za sekundu). Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Pro popis frekvence

  • elektrických napájecích sítí
  • elektrifikovaných železnic, tramvají, autobusů a jiných druhů dopravy
  • komunikačních zařízení pro vysílání a obousměrnou komunikaci

Jednotka

Jednotkou frekvence je vždy Hertz (cykly za sekundu). Hodnoty nižší než 1000 Hz by neměly mít žádnou jednotku (frequency=50). Pro vyšší hodnoty by se pak měly používat jednotky SI 'kHz' (frequency=423 kHz), 'MHz' (frequency=88.0 MHz), nebo GHz' (frequency=2.4 GHz). Jednotka by měla být od hodnoty oddělena mezerou. Jako desetinný oddělovač se vždy používá tečka '.'.

Příklady

frequency= 0 Pro stejnosměrný proud. Ten se používá pro většinu autobusů, tramvají, metro a i u některých železnic.
16.67 Pro železnice s  trolejovým vedením ve Švédsku, Norsku a Německu. V Německu jen u železnice, které nejsou napájeny z železniční napájecí sítě (v některých oblastech Meklenburska-Předního Pomořanska, Saska-Anhaltska a Braniborska).
16.7 Pro železniční napájecí sítě v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Také pro železnice s  trolejovým vedením, které jsou napájeny z těchto sítí (v Rakousku, Švýcarsku a většině Německa).
25 Pro železniční napájecí sítě v USA severovýchodní region (DC, MD, DE, PA, NJ, NY) a pro železnice s  trolejovým vedením, které jsou napájeny z těchto sítí (Washington DC - Bowery Bay Phase Break, SEPTA lines)
50 Pro napájecí sítě v Evropě, Austrálii a většinu Afriky, Japonsko ve východní části a Asii (viz Wikipedie), také pro některé železnice s  trolejovým vedením v těchto zemích.
60 Pro napájecí sítě v Severní Americe, většiny Jižní Ameriky, západní část Japonska a v další zemích (viz Wikipedie), také pro některé železnice s  trolejovým vedením v těchto zemích.
283 - 325 kHz Pro vysílače vysílající diferenciální korekce GPS -  dGPS - Referenční stanice GNSS Pro
426 kHz Pro  NDB (letecké navigační zařízení) MIQ v Německu.
112.80 MHz Pro  VQR (letecké navigační zařízení) WLD v Německu.

Více informací o rozdílu mezi frequency=16.67 a frequency=16.7 najdete na Wikipedii.