Pl:Tag:service=yard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg service = yard
(usługa = stacja_rozrządowa)
Service yard.png
Opis
Tory kolejowe będące częścią stacji rozrządowej. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-railway rail service.png
Grupa: Koleje
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

service=yard - służy do oznaczenia torów kolejowych będących częścią stacji rozrządowej.

Użycie

Dla torów w przedsiębiorstwie kolejowym eksploatujących (w przeciwieństwie do odrębnych spółek, zobacz 'spur' dla nich) stacje rozrządowe:

Niektóre stacje rozrządowe mają widoczne numery/listy poszczególnych torów, aby umożliwić pracownikom łatwo zidentyfikować poszczególne linie (niektóre stacje rozrządowe mają dziesiątki równoległych linii, bardzo blisko siebie, czyniąc to indeksowanie bardzo ważne).

Lina kolejowa wewnątrz stacji rozrządowej powinna zostać oznaczona jako "main route" (linia główna), i numer usługi nie powinien być dodawany do niej. Ma to umożliwić renderers pokazanie jej na wyższym poziomie powiększenia, tak aby stacje rozrządowe, które są podłączone do głównej linii po obu stronach były widoczne jako linie nieprzerwane.

Zobacz też