Pl:Key:usage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg usage
(użycie)
Opis
Podstawowe wykorzystanie torów kolejowych, rurociągów lub cieków. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 21
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

usage=* – służy do oznaczania podstawowego użycia torów kolejowych, rurociągów lub cieków.

Kolej

Opis

Służy do oznaczenia sposobu wykorzystania głównych odcinków torów. Tag najczęściej stosowany jest z railway=rail i railway=narrow_gauge.

Krótkie fragmenty torów jak m.in. mijanki albo bocznice powinny być oznaczone tagiem service=*. Tory mogą być oznaczone tylko jednym z tych tagów.

Siding-tagging.svg

Wartości

Key Opis
usage=main Główna linia kolejowa, prawdopodobnie duży ruch, często dwutorowa, duża prędkość.

W Polsce główne linie kolejowe.

usage=branch Mniejsze linie kolejowe, mniejsza prędkość, często jednotorowa, często gorsze parametry infrastruktury.

W Polsce lokalne linie kolejowe.

usage=industrial Tory na terenach przemysłowych, wykorzystywane wyłącznie przez zakłąd przemysłowy.

Na przykład duże obszary kopalniane na powierzchni, duży kompleks przemysłowy jak teren huty.

usage=military Tory do celów wojskowych, głównie na terenach wojskowych.
usage=tourism Tory linii do celów turystycznych, często używane w weekendy i święta, w większości na widokowych terenach

W Polsce wiele linii wąskotorowych.

usage=test Tory wykorzystane wyłącznie do testów taboru, sygnalizacji lub innych elementów infrastruktury.
Na przykład tor w Instytucie Kolejnictwa w Żmigrodzie.

Cieki

Opis

Tag wykorzystywany jest do oznaczania funkcji cieków.

Wartości

Tag Opis
usage=transportation Kanał wykorzystywany do żeglugi.
usage=transmission
usage=irrigation Kanał wykorzystywany do nawadniania pól uprawnych.
usage=penstock Przesyłanie wody do elektrowni wodnych.
usage=headrace
usage=tailrace Kanał odprowadzający wodę z elektrowni wodnych poniżej turbin.
usage=spillway Kanał umożliwiający odprowadzenie w sposób kontrolowany nadmiaru wody ze sztucznego zbiornika.

Rurociągi