Pl:Key:usage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg usage
(użycie)
Opis
Podstawowe wykorzystanie torów kolejowych, rurociągów lub cieków. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

usage=* – służy do oznaczania podstawowego użycia torów kolejowych, rurociągów lub cieków.

Kolej

Opis

Służy do oznaczenia sposobu wykorzystania głównych odcinków torów. Tag najczęściej stosowany jest z railway=rail i railway=narrow_gauge.

Krótkie fragmenty torów jak m.in. mijanki albo bocznice powinny być oznaczone tagiem service=*. Tory mogą być oznaczone tylko jednym z tych tagów.

Siding-tagging.svg

Wartości

Key Opis
usage=main Główna linia kolejowa, prawdopodobnie duży ruch, często dwutorowa, duża prędkość.

W Polsce główne linie kolejowe.

usage=branch Mniejsze linie kolejowe, mniejsza prędkość, często jednotorowa, często gorsze parametry infrastruktury.

W Polsce lokalne linie kolejowe.

usage=industrial Tory na terenach przemysłowych, wykorzystywane wyłącznie przez zakłąd przemysłowy.

Na przykład duże obszary kopalniane na powierzchni, duży kompleks przemysłowy jak teren huty.

usage=military Tory do celów wojskowych, głównie na terenach wojskowych.
usage=tourism Tory linii do celów turystycznych, często używane w weekendy i święta, w większości na widokowych terenach

W Polsce wiele linii wąskotorowych.

usage=test Tory wykorzystane wyłącznie do testów taboru, sygnalizacji lub innych elementów infrastruktury.
Na przykład tor w Instytucie Kolejnictwa w Żmigrodzie.

Cieki

Opis

Tag wykorzystywany jest do oznaczania funkcji cieków.

Wartości

Tag Opis
usage=transportation Kanał wykorzystywany do żeglugi.
usage=transmission
usage=irrigation Kanał wykorzystywany do nawadniania pól uprawnych.
usage=penstock Przesyłanie wody do elektrowni wodnych.
usage=headrace
usage=tailrace Kanał odprowadzający wodę z elektrowni wodnych poniżej turbin.
usage=spillway Kanał umożliwiający odprowadzenie w sposób kontrolowany nadmiaru wody ze sztucznego zbiornika.

Rurociągi