Cs:Tag:service=yard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg service = yard
Service yard.png
Popis
Kolej v  seřaďovacím nádraží tzv. ranžíru. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-railway rail service.png
Skupina: železnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Viz Rail yard na Wikipedii(en)

Popis z railway=*:

Kolej v  seřaďovacím nádraží tzv. ranžíru.


Popis z service=*:

Tato značka se používá pro koleje v seřaďovacím nádraží, které je provozováno samotnou železniční společností (na rozdíl od vleček).

service=yard
ref=<číslo koleje>

Některá seřaďovací nádraží mají očíslované koleje, aby je pracovníci snadno identifikovali (některá seřaďovací nádraží mají desítky paralelních kolejí velmi blízko sebe, takže jejich pořadí je důležité).

Jedna z tratí vedoucí seřaďovacím nádraží má být značena jako hlavní a tedy nebýt značena touto značkou. Tím se umožní ji vykreslit ve vyšším přiblížení a také to, aby seřaďovací nádraží připojené oběma konci k hlavní trati bylo vykresleno bez přerušení [1].


Použití