Cs:Key:service

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg service
Popis
Poskytuje doplňkové informace o silnici, železnici, vodní cestě, nebo nabízených službách. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vyžaduje
Viz též
Status: používáno

Značka service=* se používá k poskytnutí doplňujících informací, které závisí na kontextu použití "vyšší" značky na stejném objektu. (Neměla by se objevovat sama o sobě.) Používá se k popisu služby nebo služeb nabízených prodejnou nebo servisem aut, nebo k popisu detailů o silnici, železnici nebo vodní cestě.

Použití u shop=car a shop=car_repair

Viz stránky značek shop=car a shop=car_repair, kde najdete popis, jak se používá značka service=*, kterou se popisuje typ nabízených služeb.

Silnice

Značka service=* může být použita pro poskytnutí doplňujících informací u silnice highway=service. Je-li to vhodné, přidejte i oneway=yes/no.

Železnice

Značka service=* se používá pro detailnější popis méně významných kolejí, které jsou na nádražích a seřadištích stále značeny railway=*.

Koleje, které prochází přímo přes stanici, aniž by odbočovali vlevo nebo vpravo, se na výhybkách značí usage=main/branch/industrial/military/test bez service=*. To je užitečné pro renderery (např. OSM Carto), které mohou skrýt méně významné tratě v nižších úrovních přiblížení a pro železniční navigaci, která může upřednostňovat nejrychlejší cestu skrz stanici (zatáčení vlevo/vpravo na výhybkách vyžaduje snížení rychlosti).

Značka service=* je víceméně nezávislá na třídě vlaků, která používá trať. U značky service=* nezáleží, zda je trať používána pouze místními vlaky nebo dálkovými či vysokorychlostními vlaky. Značky service=* a usage=main/branch závisí pouze na signalizaci, povolené rychlosti na trati a na vlastnostech.

Siding-tagging.svg

Viz také landuse=railway o mapování nepřístupných oblastí železničních seřaďovacích nádraží.

Seřaďovací nádraží

Tato značka se používá pro koleje na seřaďovacím nádraží, které je řízeno železniční společností (na rozdíl od vleček).

Rozdíl mezi seřaďovacím nádražím a výhybnou je, že výhybna nemá hlavní semafor, kdežto kolej na seřaďovacím nádraží ho má.

Některá seřaďovací nádraží mají očíslované koleje, jejichž čísla můžete zvenčí vidět. Tyto se značí railway:track_ref=*. Někdy tato čísla lze odvodit pouze z čísel semaforů.

Výhybna

Tato značka se používá pro kolej, která vede souběžně s hlavní kolejí a je k ní připojena. Tato kolej slouží k předjíždění pomalejších vlaků nebo pro nástup/výstup cestujících, pokud hlavní kolej nemá nástupiště. Někdy je obtížné takovouto kolej odlišit od hlavní koleje.

Siding.png

Vlečka

Tato značka se používá pro krátké tratě, které připojují továrny nebo elektrárny k hlavní železniční síti.

Spur.png

Kolejová spojka

Tato značka se používá pro kolej dlouhou jen několik metrů, která spojuje koleje s odlišným směrem jízdy. Nachází se pouze na dvou nebo vícekolejných železničních tratích. Často se nachází ve stanicích a na kříženích.

Pokud je kolejová spojka připojena k vlečce, měla by být označena service=spur. Kolejová spojka mezi dvěma service=yard je také service=yard.

Koleje by se měly značit service=crossover pouze pokud jsou připojeny ke kolejím , které mají usage=main/branch/… a žádnou značku service=*.

Viz diskusi na http://lists.openrailwaymap.org/archives/openrailwaymap/2015-December/000378.html(de) a https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/1971(en).

Crossover.png

Vodní cesty

Značka service=* může být použita pro rozlišení člověkem vytvořené vodní cesty (waterway=canal):