Pl:Tag:route=bus

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = bus
Solaris Urbino 12 electric (1), Warszawa, 2015-08-06.jpg
Opis
Trasa autobusu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: transport publiczny
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Tag używany do oznaczenia trasy autobusu.

Tagowanie

Użyj jednej relacji dla każdego kierunku (lub wariantu). Potrzeba więc co najmniej 2 relacji dla linii autobusowej, obie połączone relacją route_master.

Klucz Wartość Komentarz
type route (wymagany)
route bus (wymagany)
ref numer linii Numer linii autobusowej, np. 150, 220. (zalecany)
network sieć komunikacyjna NIE wpisujemy tu nazwy przewoźnika, a raczej nazwę miasta, gminy, regionu lub nazwę własną, jeśli taka istnieje, np. Komunikacja Gminna Głuchołazy
Komunikacja Miejska Płock
Siechnicka Komunikacja Publiczna. (zalecany)
operator zarządca (zalecany)
name nazwa połączenia Wyświetlana nazwa. (zalecany)
Np. 112: Dworzec Główny → Krzyki
139: Ogród Botaniczny → Metro Wilanowska
from skąd Nazwa stacji początkowej. (zalecany)
to dokąd Nazwa stacji końcowej. (zalecany)
duration hh:mm
mm
Długość czasu przejazdu od stacji początkowej do końcowej, jeśli znamy. (opcjonalny)
Np. 00:56 to 56 minut.
interval hh:mm
mm
Czas między odjazdami kolejnych składów (częstotliwość kursowania). Używany, gdy jest stały przez cały dzień. (opcjonalny)
Np. 15 to 15 minut.
distance liczba kilometrów Długość trasy w kilometrach. (opcjonalny)
Np. distance=9.5 to 9,5 km. Długość trasy liczy np. Relation Analyzer.
url Link do strony, np. z rozkładem jazdy na stronie przewoźnika. (opcjonalny)
check_date YYYY-MM-DD Data ostatniego sprawdzenia poprawności i aktualności trasy. (opcjonalny)
public_transport:version 1 lub 2 Wersja schematu tagowania transportu publicznego. (opcjonalny)
colour np. blue,
#0000FF
Oficjalny kolor trasy. Występuje w niektórych miastach. (jeśli jest)
via Przez co przejeżdża autobus. (jeśli jest)
Jest to używane w przypadku wariantów trasy głównej różniącej się tym, że autobus przejeżdża przez jakiś dodatkowy przystanek.
roundtrip yes Jeśli jest to trasa okólna, tj. pierwszy przystanek jest jednocześnie końcowym. Nie musi to być dokładnie ten sam przystanek, jednak zwykle ma tę samą nazwę. (jeśli jest)

Człony relacji

Dodaj wszystkie drogi i przystanki jako człony relacji.
Kolejność członów jest istotna i powinna być taka, jaka jest w rzeczywistości.

Element Rola Powtarzalność Komentarz
linia (brak) 1 lub więcej Drogi składające się na trasę. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna z kolejnością, w jakiej przejeżdża autobus.
Są to linie highway=*.
węzeł stop 0 lub więcej Miejsce zatrzymania autobusu.
Jest to public_transport=stop_position.
węzeł stop_entry_only 0 lub więcej Miejsce zatrzymania tylko do wsiadania. Zazwyczaj jest to pierwszy przystanek na trasie.
Jest to public_transport=stop_position.
węzeł stop_exit_only 0 lub więcej Miejsce zatrzymania tylko do wysiadania. Zazwyczaj jest to ostatni przystanek na trasie.
Jest to public_transport=stop_position.
węzeł linia obszar platform 0 lub więcej Przystanek (peron) autobusowy.
Jest to public_transport=platform + bus=yes.
węzeł linia obszar platform_entry_only 0 lub więcej Przystanek (peron) tylko do wsiadania. Zazwyczaj jest to pierwszy przystanek (peron) na trasie.
Jest to public_transport=platform + bus=yes.
węzeł linia obszar platform_exit_only 0 lub więcej Przystanek (peron) tylko do wysiadania. Zazwyczaj jest to ostatni przystanek (peron) na trasie.
Jest to public_transport=platform + bus=yes.

W schemacie PTv2 niepoprawne są role route, forward i backward.

Zobacz też