Pl:Relation:route

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route
CycleLayer2.png
Opis
Używany do oznaczenia różnego rodzaju tras. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Trasy
Człony
 • linia – (bez roli)
 • linia – forward
 • linia – backward
 • węzeł – stop:<number>
 • węzeł – stop
 • węzeł – forward:stop:<number>
 • węzeł – forward:stop
 • węzeł – backward:stop:<number>
 • węzeł – backward:stop
 • węzeł linia obszar – platform:<number>
 • węzeł linia obszar – platform
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Użycie

Relacja route (trasa) jest stosowana do grupowania tras wykonanych wielokrotnie przez ludzi lub pojazdy: samochody na drodze krajowej, autobusy na odpowiedniej trasie lub turyści na szlakach.

Ścieżki często są wspólne dla różnych rodzajów transportu i dlatego trasy często zachodzą na siebie. W OSM drogi można przypisać wielu różnym relacjom tras na siebie zachodzących.

Należy pamiętać, że droga ma czasami więcej niż jeden numer – wiele głównych dróg (European "E" routes) ma inną numerację tych samych dróg krajowych.

Renderowane trasy rowerowe
Renderowane szlaki turystyczne

Oznaczenia

Oznaczenie Wartość Komentarz
type route wskazuje, że ta Relacja reprezentuje trasę.
route road / bicycle / foot / hiking / bus / trolleybus / ferry / detour / train / tram / mtb (mountainbike) / horse / ski / snowmobile trasa drogi (np. drogi tworzące drogą krajową A1), trasa rowerowa, szlak lub cokolwiek (patrz także #Wykaz innych rodzajów tras w użyciu)
name a name nazwa trasy (np. "Trasa rowerowa Jubileusz", "Pembrokeshire Coastal Path")
ref a reference nazwa odniesienia (np. "A14", "NCN 11", "Citi 4" (numer autobusu))
network ncn / rcn / lcn / nwn / rwn / ... sieć tras.
operator operator name firma obsługująca trasę.
state proposed (proponowany) / alternate (alternatywny) / temporary (tymczasowy) / connection (połączone)

Czasami trasy nie mogą być stałe (tj. objazdy), lub może być w fazie projektowej. Używane jest na trasach łączących dwa różne szlaki lub powiązanie trasy z np. centrum wsi.

symbol symbol description symbol używany do oznaczenia drogi na trasie, np. "Czerwony krzyż na białym polu" w Frankenweg Frankonia, Niemcy.
colour hex triplet (opcjonalne) Kody kolorów według hex triplet formatu.

Szczególnie przydatne do oznaczenia publicznych szlaków komunikacyjnych. Przykład: "#008080" – kolor turkusowy.

description a short description krótki opis.
distance distance (opcjonalne) długość tej trasy, jeśli jest znana. Aby uzyskać informacje o użytkownikach i automatyczne np. ocena kompletności. Podajemy z jednostką długości i z kropką oddzielającą dziesiętne. (np. 12.5 km)
ascent ascent (opcjonalne) wzniesienie objęte przez trasę w metrach (w przypadku innych jednostek używać np. 600feet). Jeśli trasa ma punkt początkowy i końcowy na różnych wysokościach używamy także spadek.
descent descent (opcjonalne) spadek objęty przez trasę w metrach (w przypadku innych jednostek używać np. 600feet). Jeśli trasa ma punkt początkowy i końcowy na różnych wysokościach używamy także spadek.
roundtrip yes/no (opcjonalne) stosujemy roundtrip=no aby wskazać, że trasa przebiega od punktu A do B, a zamiast kołowe (roundtrip=yes).

Elementy

Drogi lub węzły Role Powtarzalność? Dyskusja
linia (blank)/rola route zero lub więcej Droga tworząca trasę.
linia rola forward/rola backward zero or more Jeśli trasa powinna być prowadzona w jednym kierunku, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich jej odcinków, "rola" może wskazywać na niektóre lub wszystkie składniki dróg. "do przodu" oznacza, że trasa biegnie w kierunku wektora drogi, a "do tyłu" oznacza, że trasa biegnie w kierunku przeciwnym do kierunku drogi. (Przykład renderowania).
linia rola north/rola south/rola east/rola west zero lub więcej W Ameryce Północnej do drogi są ​​podpisane ich orientacje w terenie.
linia rola link zero lub więcej Link dróg (highway=*_link) od i do trasy. Patrz highway=motorway_link!
węzeł rola stop zero lub więcej Przystanek autobusowy lub przystanek kolejowy na trasie. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna jak w rozkładzie jazdy.
węzeł rola stop:<number> zero lub więcej Przystanek autobusowy lub przystanek kolejowy na trasie. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna jak w rozkładzie jazdy. Numeracja nie jest konieczna, by zachować kolejność przystanków. Jest to tylko dodatkowa informacja, który pomoże mapowiczom w znalezieniu brakujących lub błędnych przystanków. Możemy również użyć rolę=stop.
węzeł rola forward:stop
rola backward:stop
zero lub więcej Przystanek autobusowy lub przystanek kolejowy na trasie, która jest tylko w jednym kierunku. Kierunek związany jest z kierunkiem wektora drogi, a nie nic wspólnego z dojściem do /od dworca autobusowego lub terminalu. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna jak w rozkładzie jazdy.
węzeł rola forward:stop:<number>
rola backward:stop:<number>
zero lub więcej Przystanek autobusowy lub przystanek kolejowy na trasie, która jest tylko w jednym kierunku. Kierunek związany jest z kierunkiem wektora drogi, a nie nic wspólnego z dojściem do /od dworca autobusowego lub terminalu. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna jak w rozkładzie jazdy. Numeracja nie jest konieczna, by zachować kolejność przystanków. Jest to tylko dodatkowa informacja, który pomoże mapowiczom w znalezieniu brakujących lub błędnych przystanków. Możemy również użyć role=forward:stop/backward:stop.
węzeł linia obszar rola platform zero lub więcej Platforma autobusowa lub kolejowa, należąca do trasy. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna do kolejności przystanków w harmonogramie.
węzeł linia obszar rola platform:<number> zero lub więcej Platforma autobusowa lub kolejowa, należąca do trasy. Kolejność członów w relacji powinna być identyczna do kolejności przystanków w harmonogramie. Numeracja nie jest konieczna, by zachować kolejność platform. Jest to tylko dodatkowa informacja, który pomoże mapowiczom w znalezieniu brakujących lub błędnych przystanków. Możemy również użyć role=platform.

Relacje tras

Transport publiczny

Trasy autobusowe (także trolejbusowe)

Główny artykuł: Buses
Oznaczenie Wartość Komentarz
type route (obowiązkowe)
route bus
trolleybus
share_taxi
(obowiązkowe)
ref Reference Numery trasy znane publicznie: 4, 4A, X13, IR 3114 etc (zalecane)
operator operator Nazwa firmy, która działa na tej trasie np. MPK
name Indywidualna Nazwa Nazwa szlaku lub linii np. "Orient Express" "Thalys" (opcjonalne)
network lokalna/ regionalna sieć Nazwa (Skrót) sieci np. BVG, RMV (opcjonalne)
wheelchair yes / no / limited

Wskazuje, czy autobusy na trasie są wyposażone w pochylnie lub windy dla wózków inwalidzkich. (opcjonalne)

colour np. red lub #FFEEDD "Oficjalny" kolor trasie autobusowej. Jako identyfikator w niektórych miastach. (opcjonalne)

öpnvkarte and openstreetbrowser.org renderowane trasy transportu publicznego.

Kilka przykładów użycia:

 • relation Bus route 82 in Quebec City, Canada please note that since API 0.6 – unlike this example shows – stop members (bus stops) do not have to be numbered, you can simply order them in the editor

Trasy kolejowe (kolej, metro, itp.)

Główny artykuł: Kolej

Szlaki kolejowe mogą być używane do opisu poszczególnych części infrastruktury, które są znane pod jednoznaczną nazwą (na przykład East Coast Main Line) lub do ruchu kolejowego, który jest publicznie rozpoznawalny z konkretnym identyfikatorem lub nazwą (np. Orient Express).

Oznaczenie Wartość Komentarz
type route
route train
subway
ref Reference Numer linii np. IR 3114
operator operator Nazwa firmy, która działa na tej trasie np. PKP
name Indywidualna Nazwa Tylko wtedy, gdy istnieje specjalna nazwa, np. trasy lub linii. "Orient Express" "Hammersmith and City" (opcjonalne)
network lokalna/ regionalna sieć Nazwa (Skrót) sieci np. BVG, RMV (opcjonalne)
wheelchair yes / no / limited Jeśli pociągi na trasie są wyposażone w pochylnie lub windy dla wózków inwalidzkich. Należy zauważyć, że nawet jeżeli są, to nie wszystkie stacje na trasie mogą mieć odpowiednie, lub dostępne platformy. (opcjonalne)
colour ex: red / #FFEEDD Jeśli trasa kolejowa ma "oficjalny" kolor, na przykład linia metra, w niektórych miastach. (opcjonalne)

Relacje trasy mogą być również używane do wyznaczonych linii kolejowych, które są obsługiwane przez jeden lub więcej przewoźników kolejowych. Kilka przykładów można znaleźć na stronie Open Rail Map/NL.

öpnvkarte and openstreetbrowser.org renderowane trasy transportu publicznego.

Kilka przykładów użycia:

Trasy tramwajowe

Główny artykuł: Trams
Oznaczenie Wartość Komentarz
type route
route tram
ref Reference Numer linii, np. 21; 25
operator operator Nazwa firmy, która działa na tej trasie np. MPK
name Indiwidualna Nazwa Nazwa zwyczajowa, np. "Linia wschodnia" (opcjonalne); "Line 4" nie jest nazwą ale ref, więc ref=4 powinno być użyte
network lokalna/ regionalna sieć Nazwa (Skrót) sieci np. BVG, RMV (opcjonalne)
wheelchair yes / no / limited Jeśli tramwaje na trasie są wyposażone w pochylnie lub windy dla wózków inwalidzkich.
colour ex: red / #FFEEDD Tramwaje, metro i autobusy mogą mieć "oficjalne" kolory w niektórych miastach.

öpnvkarte and openstreetbrowser.org renderowane trasy transportu publicznego.


Kilka przykładów użycia:

Inne trasy

Trasy drogowe

Trasa Sieć Opis
road e-road European E-road network
road US:I Interstate Highways Relations, USA
road US:US United States Numbered Highway Relations, USA
road US:xx State highways in the United States, where xx is the state's postal abbreviation. Many states also have county route networks, and some have several tiers of state-owned roads.
road BAB German Autobahn
road ca_transcanada Canadian Trans-Canada highways
road ca_on_primary Ontario primary highways
road pl:national Polish Road Network – national roads
road by:national [1] Belarusian Road Network – national roads
road ru:national Автодороги России – national roads
road BR Brazilian Federail Highways
road BR:xx Brazilian state highways, where xx is replaced by state code (RJ = Rio de Janeiro, MG = Minas Gerais, etc.)
road bg:national Bulgarian Road Network – national roads
road ja:national Japanese national roads
road ja:prefectural Japanese prefectural roads
road ua:national Ukrainian national roads
road za:national South African national roads
road za:regional South African regional roads
road na Namibian roads

Trasy rowerowe (również rowery górskie)

Główny artykuł: Cycle routes

Szlaki rowerowe są powszechnie mapowane z użyciem relacji trasy, a OSM cycle map będzie renderował relacje trasy w/g poniższej propozycji.

Pożądanym nawykiem jest, aby dodać tagi: "type => route" i "route => bicycle" (lub "route => mtb"). Jednak mapa będzie nadal renderowana, nawet jeśli nie są one obecne.

Następujące tagi stosowane w renderingu:

Oznaczenie Wartość Komentarz
network ncn / rcn / lcn Określa sieć jako międzynarodową trasę, drogą krajową, trasę regionalną, lub drogę lokalną, jak przy normalnym tagowaniu cycle routes
ref reference (opcjonalne) Najlepiej wyglądają na mapie, jeśli tylko numer jest używany, (np. dla NCN4 -> "4"). Tag sieci poprawnie wskazuje rodzaj trasy, więc wystarczy użyć "ref", a nie "ncn_ref" lub podobnych.
state proposed (opcjonalne) Trasy nie są czasami oficjalnymi trasami do czasu negocjacji lub rozwoju – mapa renderuje te trasy jako linię przerywaną.
Trasa Sieć Opis
bicycle icn Międzynarodowa sieć rowerowa: Dłuższe trasy używane do tras rowerowych, które przecinają kontynenty.
bicycle ncn Krajowa sieć rowerowa: Dłuższe trasy używane do tras rowerowych, które przecinają kraje.
bicycle rcn Regionalna sieć rowerowa: wykorzystane do tras rowerowych, które przechodzą regiony

W Belgii i Holandii jest to używane w przypadku sieci węzłów rowerowych.

bicycle lcn Lokalna sieć rowerowa: używana do małych, lokalnych tras rowerowych. Mogą to być pętle turystyczne lub trasy przecinająe miasto.

Information about rendering(en) is available from Cycle routes(en).

Kilka przykładów użycia:

Szlaki turystyczne (również wspinaczkowe i pielgrzymowe)

Główny artykuł: Walking Routes

Szlaki turystyczne są szeroko mapowane z użyciem relacji trasy i Lonvia map będzie renderować relacje trasy według tej propozycji i osmc:symbol=*

Zamiast znacznika route=hiking jest również rzadziej używany route=foot.

Nie używamy route=pilgrimage (prawie nie istnieje), ale dodajemy pilgrimage=yes do pieszej trasy.

Trasy turystyczne na wybranych obszarach w Niemczech są renderowane w Hiking and Trail riding map (niem.).

Oznaczenia wymagane do renderowania:

Oznaczenie Opis

type=route

route=foot lub
route=hiking (częściej wykorzystywane)

name=*

Odpowiednia nazwa trasy do identyfikacji tej trasy.

symbol=* Słowny opis symboli znaczników trasy.
osmc:symbol=* Kodowy opis symboli znaczników trasy.


Trasa Sieć Opis
hiking iwn Międzynarodowy szlak turystyczny: długie trasy używane jako szlaki turystyczne przecinające kilka krajów, na przykład Camino de Santiago
hiking nwn Krajowy szlak turystyczny: długie trasy używane jako szlaki turystyczne w danym kraju.
hiking rwn Regionalny szlak turystyczny: wykorzystany w przypadku szlaków turystycznych wewnątrz regionu

W Belgii i Holandii jest to używane jako węzły szlaków turystycznych.

hiking lwn Lokalny szlak spacerowy: używany w przypadku małych, lokalnych tras spacerowych. Mogą to być pętle turystyczne lub trasy przejścia przez miasto.


Trasy rolkowe

Trasy rolkowe są mapowane głównie z Szwajcarii EN:Switzerland/InlineNetwork jako relacje.
Przykład takiego renderowania:Lonvias Skating map.
Praktycznie to chyba dobry pomysł, aby dodać tagi: "type => route" i "route => inline_skates". Poniższe tagi są stosowane w renderingu:

Oznaczenie Wartość Komentarz
network international / national / regional / local Określić sieć jako trasę międzynarodową, drogę krajową, trasy regionalne, lub drogi lokalne.
ref a reference (opcjonalne) Najlepiej wyglądają na mapie, jeśli tylko numer jest używany, (np. dla National4 -> "4"). Tag sieci poprawnie wskazuje rodzaj trasy, więc wystarczy użyć "ref".
state proposed (opcjonalne) Trasy nie są czasami oficjalnymi trasami do czasu negocjacji lub rozwoju – mapa renderuje te trasy jako linię przerywaną.

Więcej materiałów na temat znakowania istotnych informacji dotyczących łyżworolek : Inline Skating page (obecnie dostępne tylko w języku niemieckim)

Kilka przykładów użycia:

Objazdy

Trasa Sieć Opis
objazd Lokalne objazdy (stosowane w Holandii i w Niemczech). Są to trasy, które pozwalają uniknąć korków na autostradach, zwykle prowadzące z jednego zjazdu do drugiego.

Podstawowe wartości

Trasy (Route)

Główny artykuł: Relations/Routes.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie
route bicycle relacja Szlaki rowerowe.Cycle_routes wyjaśni Ci jak je oznaczać.
Ystadstartingpointcykelsparetostkusten06040011.png
route bus relacja Linia autobusowa. Patrz też Buses
EDS-FullLED-Mobitec.JPG
route canoe relacja Trasa kajakowa.
Canoe route lkn.png
route detour relacja Trasa stałych wycieczek objazdowych, zwykle po mieście. Zeichen 463 - Bedarfsumleitung (rechts), StVO 1970.svg
route ferry linia relacja Trasa, jaką pokonuje prom od portu do portu.
Route ferry.png
Ferry.Viking.line.mariella.800px.jpg
route foot relacja Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions.
State Foot2.svg
route hiking relacja Piesze szlaki turystyczne, patrz Pl:Turystyka piesza
Hærvejen vandretureskilt.jpg
route horse relacja Szlaki konne, patrz Riding.
Hawick Circular Riding Route - geograph.org.uk - 592357.jpg
route inline_skates relacja Trasa dla łyżworolek.
Signalisation Skatingroute.svg
route light_rail relacja Linia kolei miejskiej.
S-Bahn Berlin Baureihe 481.jpg
route mtb relacja Trasy dla rowerów górskich, patrz Mountainbike
Mountain bikers this way^ - geograph.org.uk - 744534.jpg
route piste linia relacja Trasa narciarska - zjazdowa. Nartostrada.
Snowshoe trail.jpg
route railway relacja Ciąg dróg kolejowych, często pod jedną nazwą (np. Centralna Magistrala Kolejowa)
08 tory railtrack ubt.jpeg
route road relacja Ciągi dróg o tym samym oznaczeniu, np. droga krajowa lub wojewódzka.
2014-05-16 15 58 16 Sign for Interstate 95 northbound on Interstate 95 in Ewing, New Jersey.JPG
route running relacja Trasa dla biegaczy (oznakowana).
Laufarena.at2.jpg
route ski relacja Trasy do narciarstwa biegowego.
Langlauf Loipe.jpg
route subway relacja Route of a metro service
Ubahnlogo.svg
route train relacja Relacja konkretnego pociągu, np. Górnik Wrocław-Warszawa.
Transports Publics du Chablais - Zuglaufschild - 01.jpg
route tracks relacja Railroad track as rail infrastructure.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route tram relacja Linia tramwajowa, patrz Trams.
Cobra3058.JPG
route trolleybus relacja The route of a trolleybus service.
Trådbuss Landskrona.JPG
route User defined relacja Wszystkie używane wartości według Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Wykaz innych rodzajów tras w użyciu

Jest to zestaw możliwych oznaczeń tras obecnie używanych:

Typ trasy Opis
fitness_trail Szlaku fitness z dodatkowymi stacjami ćwiczeń.
foot Zobacz hiking który jest częściej uzywany.
horse
inline_skates Szlaki dla łyżworolek.
running Trasy biegowe do celów rekreacyjnych, wynoszące zazwyczaj 2-20km.
snowmobile Trasy dla skuterów śnieżnych. Pomiędzy dwoma miejscowościami lub zbiór tras obsługiwanych przez kogoś.
taxi Zobacz też: route=share_taxi
trolleybus Zobacz "bus"
cycling Wykorzystywane do imprez rowerowych (np. etapy Tour de France). Do celów rekreacyjnych stosujemy bicycle
historic Historyczne trasy, takie jak: konne szlaki pocztowe używane w przypadku tras pocztowych, drogi starożytne, itp. Często stare elementy dróg zostały utracone. Dodajemy również odpowiedni tag historic=<wartość>.
workship Trasa, wzdłuż której umieszczone są stałe punkty kultu..
Miejsce na dodatkowe tagi

Poradnik oznaczania

Jak utworzyć nową trasę (jest to nieco inaczej, jeśli chcemy dodać drogę do istniejącej trasy).

JOSM

 1. Należy się upewnić, że wszystkie drogi, wzdłuż których przebiega trasa istnieją i są odpowiednio oznaczone (np. highway=footway).
 2. Należy się upewnić, że okno relacji (Alt+R) jest otwarte.
 3. Wybieramy New w oknie relacji, aby utworzyć nowy związek.
 4. Wypełniamy odpowiednie znaczniki w oknie dialogowym, które pojawia się, wypełniamy, co najmniej type=route i preferowany name oraz dodajemy nazwę danej trasy
 5. Klikamy OK
 6. Teraz należy wybrać wszystkie lub niektóre drogi, które chcesz dodać do relacji, normalnie używając select (S), a następnie klikamy na Edit w oknie relacji z naszą, podświetloną relacją. Pojawi się okno edycji relacji.
 7. Kliknij Add selection w oknie dialogu relacji, aby dodać kolejne wybrane drogi do relacji.

Praktyczne mapowanie

Wiele tras ma tę samą drogę

Zwłaszcza w przypadku tras rowerowych może się bardzo często zdarzyć, że wiele tras biegnie wzdłuż tych samych dróg na dużym dystansie. Istnieje tak wiele różnych sieci tras rowerowych, które są użytkowane przez różne organizacje, więc nie jest niczym niezwykłym, że niektóre z tych dróg pokrywają się.
Na przykład trasa EuroVelo skorzysta z już istniejącej infrastruktury w wielu krajach. Istnieją dwie metody, jak przetwarzać, kiedy wiele segmentów drogi jest na tej samej trasie.

 • Dodajemy drogi do wszystkich relacji trasy, do których należą.
 • Rozdzielamy trasy na części relacji i zrobimy super-relację (relacje, które nie zawierają dróg, ale inne relacje). Następnie dodajemy segment, który jest współdzielony przez wszystkie trasy.

Obie metody mają zalety i wady.

Dodawanie dróg do relacji route
 • Gdy wiele tras ma tę samą ścieżkę, to może być dużo pracy, aby mapować nową część trasy, a trzeba dodać drogi do wszystkich relacji.
 • Ludzie mogą nie zauważyć, że ścieżka jest używana również przez inne trasy i mogą zapomnieć, dodać swoje zmiany do wszystkich relacji. Tak więc dane mogą być niespójne.
 • To jest chyba łatwiejszy sposób, ponieważ może być dość trudne dla początkujących, podzielić relacje na części, aby dowiedzieć się, którą część mają edytować.
 • Relacje mogą być bardzo bardzo rozbudowane, co sprawia, że ​​trudno nad nimi pracować (analizatory potrzebują więcej czasu do ich przetwarzania, a odtworzenie w formie zajmie dużo czasu procesora JavaScript).
 • Jeśli nie używamy super-relacji w ogóle, potrzebujemy także dodać alternatywne trasy i wycieczki do swojej relacji. To sprawia, że trudności dla analizatora i narzędzi do zrozumienia trasy. Sugerowane jest użycie role=excursion i role=alternative, ale nadal nie wiemy, kyóra droga należy do której trasy (jeśli istnieje kilka z nich).
 • Celem relacji jest grupowanie obiektów. Kiedy dwie podstawowe drogi mają wspólną tę samą ulicę w jakiejś części, nie tworzymy dwóch dróg na nich, kiedy mają te same węzły. Więc nie powinniśmy tworzyć dwóch relacji, które maja wspólną drogę.
Tworzenie superrelacji tras
 • Aktualne renderers (jak CycleMap) nie obsługują super-relacji, tak że nie pokazują "ref" i znacznika sieci super-relacji. Obecnie wszystkie te znaczniki muszą być dodane do wszystkich części relacji, jest to dużo pracy (szczególnie kiedy poszczególne części muszą mieć różne "ref" na wszystkich trasach, do których należą).
 • Mówi się, że dobrą praktyką mapowania jest zachować Relacje jednakowo, więc alternatywne trasy i wycieczki muszą być wprowadzone do innego relacji. Więc często potrzebujemy super-relacji, nawet bez podziału na części trasy.
 • Narzędzia i analizatory (jak OSM Relation Analyzer, zwłaszcza funkcja eksportu GPX) nie obsługują jeszcze super-relacji. To sprawia, że ​​trudno jest analizować drogą jako całość (co jest ważne na przykład, do obliczenia ile trasy jest już zmapowane). (Uwaga: OSM Route Manager obsługuje sub-relations).
 • Nie ma udokumentowanych sposobów na temat obsługi super-relacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, wystarczy przenieść wszystkie tagi do wszystkich członów, ale tak nie jest. Istnieje tagi, które nie mają sensu, lub które zmienić kontekst i znaczenie, gdy dodajemy je do relacji członu; np. odległość lub uwaga. To samo dotyczy innych ról niż w stosunku podstawowym, np. forward/backward.
 • Super-relacje mogą być bardzo mylące, gdy relacja należy do wielu super-relacji lub drogi należą do wielu relacji. W tym przypadku nie jest to już ważne, z którego relacji pewna relacja lub droga otrzymają swoje tagi.
 • Gdy ktoś mapuje nową trasę, może musi podzielić inne trasy, które dzielą drogi z nią. Inni edytorzy, edytujący inne trasach mogą mieć problem, kiedy liczba super-relacji wciąż się zmienia cały czas.
 • Aktualni edytorzy przegapiają zaawansowane funkcje edycyjne, takie jak “Split relation” (a także renderowanie super-relacji). Może być bardzo mylące, gdy jedna trasa składa się z setek małych części relacji.
 • Jedną z zasad na OSM jest: "Nie mapuj pod renderowanie." Jeśli uważamy, że jest to bardziej naturalny sposób mapowania do tworzenia superrelacje, to brakuje wsparcia w renderowaniu i narzędziach nie powinno nas powstrzymać od tego.
 • Weźmy pod uwagę, że super-relacje nie zawsze są uwzględniane podczas pobierania zestawu danych z serwera. Więc w zależności od tego, czy super-relacje zostały dołączone czy nie, dane są różnie interpretowane. Jak nie można powiedzieć, czy droga lub relacja, jest członem innej relacji, nigdy nie będziemy pewni, czy zobaczymy wszystkie istotne dane.
 • Przyjęte jest tworzenie super-relacje jeśli jedna kompletna trasa jest częścią innej trasy (jak niemiecka D6 z EuroVelo EV6). Jeśli EV6 teraz posiada tylko część innej drogi w innym kraju, trzeba będzie i tak utworzyć segmenty (bo inaczej otrzymamy relację, która zawiera zarówno sub-relacje i drogi). Należy więc użyć jednej z metod.
 • Ludzie potrzebują tylko wiedzieć o trasie którą odwzorowują. Gdy ktoś mapuje niemiecką trasę D6, nawet nie muszą wiedzieć o sieci EuroVelo (ponieważ znaki EV mogą nie istnieć w danym obszarze), jako, że z super-relacją jego część trasy zostanie automatycznie dodana do wszystkich relacji nadrzędnych. To pasuje lepiej do koncepcji OSM: Kiedy wszyscy odwzorowują miejsca i inne obiekty, wiedzą, że kompletna mapa świata ewoluuje.

W chwili obecnej wydaje się jest praktykowane, aby utworzyć część relacji jeśli wspólny segment jest stosunkowo duży w porównaniu do całkowitej długości trasy. Na krajowej trasie rowerowej, 20 km może być dobry limitem. W przypadku krótszych odcinków pojedyncze drogi mogą być dodawane do wszystkich relacji do których należą. (Oczywiście jest to tylko zasada, a nie oficjalny sposób mapowania.) Może być również ważne, jak wiele różnych obiektów drogi dany segment posiada w OSM, to może nie być bardzo przydatne do tworzenia segmentów, jeśli trasa składa się z autostrad (ponieważ zawierają tylko z kilka, długich, dróg), podczas gdy trasy rowerowe często przechodzą przez miasta i obszary mieszkalne, gdzie wiele dróg, musiałyby być dodane, jeśli było wiele relacji.

Kolejnym opcją w podjęciu decyzji, która metodę znakowania wykorzystać, jest dowiedzieć się, czy trasy korzystać z tych samych dróg przez przypadek. Tak więc, w przypadku, kiedy jedna trasa zostanie zmieniona, inna trasa będzie prawdopodobnie nadal używać starej drogi, więc zastosowanie częściowej relacji nie byłoby właściwe.

Liczba elementów

Powszechną praktyką jest tworzenie relacji trasy posiadającej nie więcej niż 250-300 elementów. Jeśli potrzebujemy utworzyć większe relacje – co łatwo może się zdarzyć – tworzymy kilka racjonalnej wielkości relacji i łączymu je w super-relacji, jak wspomniano powyżej.
Powody:

 • Zachowuje relacje edytowalne.
 • Unikamy konfliktów. Większa relacja, tym bardziej prawdopodobne jest, że dwóch użytkowników pracuje na nich w tym samym czasie.
 • Zapisujemy źródła na serwerze.

Istnieje również wykaz Monster Relations.

Przypisy

Zobacz też