Pl:Tag:route=running

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Służy do oznakowania tras dla biegających, ich długość przeważnie mieści się w przedziale od 2 do 20 km, są to trasy pozwalające spędzić aktywnie wolny czas.