Poland/Szlaki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Szlaki mapujemy jako relacje

Szlak turystyczny w OSM jest tworem wirtualnym, podobnie jak linie autobusowe czy drogi pożarowe. Dlatego znakowane szlaki turystyczne mapujemy wyłącznie jako relacje, które łączą elementy składające się na szlak w logiczną całość. Głównym elementem takiej relacji są drogi/ścieżki/chodniki/schody po których przebiega, ale nie tylko. Mogą to być także drogowskazy, mapy, miejsca postojowe, punkty widokowe, a nawet pojedyncze znaki. Nie należy umieszczać atrybutów specyficznych dla szlaku (kolor, nazwa, operator) w tagach dróg.

Tam umieszczamy tagi niezależne od fakty czy drogą przebiega szlak, czy nie, np: nawierzchnia, szerokość. Nazwa szlaku powinna być jego unikalnym identyfikatorem, nie jest to miejsce na wskazywanie jego koloru. Dlatego nazw typu ,,Szlak czerwony'' należy unikać, chyba że żadna inna nazwa nie funkcjonuje, co zdarza się od czasu do czasu, np: szlak ma tylko numer (ref). Wtedy możemy zostawić jako nazwę roboczą np: ,,Szlak rowerowy czerwony (Chrzanów)'' dodając ujednoznaczniający identyfikator, jak nazwa gminy przez którą przechodzi.

Zobacz Mapowanie szlaków turystycznych.


Polski:

Ta strona grupuje relacje ze szlakami turystycznymi. Dużo szlaków opisanych jest na geoportalu PTTK.

Mapy pokazujące szlaki

Schemat tagowania
Tag Komentarz
type=route
route=* Rodzaj szlaku:
 • hiking – szlak pieszy
 • bicycle – szlak rowerowy
 • ski – szlak narciarski (biegowy)
 • piste - szlak narciarski (zjazdowy)
network=* Typ szlaku:
 • icn – rowerowy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • ncn – rowerowy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rcn – rowerowy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony
 • lcn – rowerowy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
 • iwn – pieszy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • nwn – pieszy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rwn – pieszy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony
 • lwn – pieszy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
colour=* Kolor szlaku:
 • red – czerwony
 • blue – niebieski
 • green – zielony
 • yellow – żółty
 • orange – pomarańczowy
 • black – czarny
osmc:symbol=* Symbol szlaku (renderowany), patrz key:osmc:symbol
distance=* Długość szlaku, jeśli jest wiadomy (np. 15km)
name=* Nazwa szlaku, np. "Mały Szlak Beskidzki" czy "Szlak Piastowski". W przypadku braku konkretnej nazwy należy wpisać miejsce początku i końca, np. "Marcinkowo - Mrągowo". Typu szlaku i jego koloru nie wpisujemy do nazwy relacji, te informacje są w tagach route oraz colour i tam jest ich miejsce.
description=* Krótki opis.
operator=* Zarządca szlaku (np: PTTK).
source=* Źródło szlaku, np: GPS, survey (samodzielne obejście szlaku)
wikipedia=* Nazwa artykułu w Wikipedii (dodaj prefiks pl: jeśli strona odnosi się do polskiej Wikipedii)
roundtrip=* Czy szlak ma postać pętli?
from=* Jeżeli szlak nie postaci pętli, podajemy w jakiej miejscowości się zaczyna.
to=* Jeżeli szlak nie postaci pętli, podajemy w jakiej miejscowości się kończy.

Szlaki międzynarodowe

Szlaki krajowe

Nazwa Status Relacja Uwagi
Główny Szlak Beskidzki Foot (1/4)Relation (1/4) relation 545421 Sprawdzony do Węgierskiej Górki
Mały Szlak Beskidzki Foot (2/4)Relation (3/4) relation 961607 Zrobione na odcinku Bielsko-Biała - Krzeszów

Szlaki regionalne

Nazwa Status Relacja Uwagi
Szlak Motławski Foot (0/4)Relation (4/4) relation 2255855 Szlak prowadzony na podstawie map (do sprawdzenia)
Szlak Trójmiejski Foot (1/4)Relation (2/4) relation 2246133 Sprawdzony na trasie DW PKS - ul. F. Rakoczego
Szlak Źródła Marii Foot (4/4)Relation (4/4) relation 2214056 Cała trasa sprawdzona
Szlak Grot Mechowskich Foot (4/4)Relation (4/4) relation 963738
Pieszy zielony szlak: Gaiki - Porąbka - Sucha Beskidzka Foot (2/4)Relation (2/4) relation 1273154 Brakuje odcinka Targodzów-Sucha Beskidzka
Szlak Obrońców Polskiej Granicy Foot (2/4)Relation (2/4) relation 1363303 Zrobiony na terenie Rudy Śl.
Pieszy niebieski szlak: Tarnów - Wielki Rogacz Foot (2/4)Relation (2/4) relation 1472092 Zrobiony od Lubania do W. Rogacza

szlaki piesze nizinne

Wykaz: [1]

szlaki piesze górskie

Szlaki piesze górskie

szlaki rowerowe (górskie i nizinne)


szlaki wodne (żeglarskie i kajakowe)

szlaki jeździeckie (górskie i nizinne)

szlaki narciarskie (górskie i nizinne)

szlaki historyczne

szlaki przyrodnicze

Nazwa Status Relacja Uwagi
Ścieżka dydaktyczna Lasy Chylońskie (Szlak Wiewiórki) Foot (4/4)Relation (4/4) relation 2186217

szlaki motorowe (trasy krajoznawcze)

szlaki pielgrzymkowe

inne szlaki turystyczne

Pozostałe szlaki w województwach

Województwo Nazwa Relacja Uwagi
dolnośląskie szlaki czarne Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki czerwone relation 401505
szlaki niebieskie relation 402125
szlaki zielone Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki żółte relation 401506
lubelskie szlaki czarne Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki czerwone Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki niebieskie Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki zielone Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki żółte relation 1002214
śląskie szlaki czarne Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki czerwone Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki niebieskie relation 546661
szlaki zielone Relacja jeszcze niezdefiniowana
szlaki żółte Relacja jeszcze niezdefiniowana