Bg:WikiProject Bulgaria/Пътна мрежа

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Класификация на пътищата в България

Съгласно закона за пътищата те се разделят на републикански и местни.

Републикански

 • автомагистрали
 • скоростни пътища
 • пътищата от първи клас
 • пътищата от втори клас
 • пътищата от трети клас

Местни пътища

 • общински
 • частни, отворени за обществено ползване

Други пътища (не регулирани от закона за пътищата):

 • улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
 • селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
 • горските пътища;
 • частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Отбелязване (тагване) на българските пътища в OSM

Таг highway

Самата отсечка в OSM се отбелязва по посочения по-долу начин, ако е част от:

Тези правила са за удобство, възможни са отклонения от тях. По-долу са отбелязани някои от тях:

С highway=trunk следва да се отбелязват немагистрални пътища с поне две активни ленти във всяка посока. Ако пътя е с две ленти, едната от които се ползва за паркинг (законно или незаконно) - той би трябвало да се означи с някой от другите тагове като residential, primary и т.н. Ограничението на скоростта не трябва да е по-малко от стандартното (50 км/ч за населени места, 90 км/ч извън тях). За повече информация виж http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:WikiProject_Bulgaria

highway=tertiary някои потребители поставят на някои по-натоварени общински пътища (бивши четвъртокласни).

Възможно е дадената отсечка да е оставена без тагове, но да е включена в релация type=route с останалите отсечки от дадения път. За релациите вижте по-долу.

Тагове construction, access, planned

С таг construction се отбелязват всички участъци от пътища, които в момента са в строителство, независимо от степента им на завършване. Ако по участъкът в строителство преминава трафик, то тогава той се маркира както обикновено, но със съотвените ограничения, наложени от временната организация на движение. Ако строителството на даден участък е завършило, но по него все още не може да преминава трафик, той се маркира както обикновено но в комбинация с тага access = no. Планирани участъци, на които все още не се извършва строителство се маркират с комбинацията highway = planned и planned = (типа на пътя).

Таг име (name=*):

Името на пътя, така както е отбелязано в официалните документи и на табели поставени на самия път. Имена имат магистралите в България и участъците от републиканската пътна мрежа, които преминават през населени места. Например: автомагистрала "Черно море", "Околовръстен път" - софийски околовръстен път (СОП, второкласен път II-18). Не поставяйте в този таг описателни названия като "Кладова - Велинград през Печенек", за целта ползвайте тага description.

Таг референтен номер (ref=*):

За автомагистралите е прието този номер да се записва като комбинация на главна буква А, интервал и номер на магистрала. Например: "А 1", "А 2" и т.н. Би трябвало "А" да е на кирилица, но повечето потребители поставят латинско "А".

За пътищата от първи, втори и трети клас клас официално се изписва класът с римски цифри следван от тире и номер за съответния клас. Например: "I-1", "II-23", "III-135". В OSM понастоящем поставяме само цифрата, като класът се подразбира от highway етикета (тага). Това не е съвсем коректно, още повече не винаги класът в OSM отговаря на официалната класификация в България.

Неправилно е поставянето на референтния номер в name тага. Например "name=6" е неправилно.

Таг международен номер (int_ref=*)

Ползва се за обозначаване на номер от европейската пътна мрежа. Например магистрала "Хемус" е част от "E 79", съответно "int_ref=E 79". Няма правило относно това дали между "Е" и номера трябва да има интервал или не, но повечето потребители го поставят. На пътните знаци в България не се поставя интервал, за разлика от много други държави в Европа.

Таг повърхност (surface=*)

С някои много малко изключения, повечето са асфалтирани (surface=asphalt).

Сравнение на етикетите между различните държави

Template:Highway:International equivalence

Релации

Релации за магистрали

 • Формат на релациите за международните пътища минаващи през България: WikiProject Europe/E-road network
 • Формат на релациите, използвани за означаване на магистрали:
ref=А #(Номер на пътя, взет от настоящата страница)
type=route
route=road
network=bg:motorway
note=*(Пример: "See: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bulgaria/Road_network")

Релации за републиканската пътна мрежа

 • Формат на релациите за международните пътища минаващи през България: WikiProject Europe/E-road network
 • Формат на релациите, използвани за означаване на пътищата от републиканската пътна мрежа:
ref=#(Номер на пътя, взет от настоящата страница)
type=route
route=road
network=bg:national
note=*(Пример: "See: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bulgaria/Road_network")

Релации за общинската пътна мрежа

 • Формат на релациите, използвани за означаване на пътищата от общинската пътна мрежа:
ref=#(Номер на пътя, взет от настоящата страница)
type=route
route=road
network=bg:municipal
note=*(Пример: "See: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bulgaria/Road_network")

Релации за улици в населени места

type=route
route=road
name=*
wkidata=*
network=bg:urban


Забележка: тези релации се създават автоматизирано, като част от общ проект с общността на УикиДанни.[1]

Списък с пътища

В таблиците са използвани следните съкращения:

 • П.В - Пътен възел
 • П.К. - Пътно кръстовище
 • ОК.П - Околовръстен път
 • О.П - Обходен път

Eвропейски пътища

relation 14890804

Означение Описание Области Статус Забележка / Връзка към релация
Е-70
ГКПП Дунав Мост - 2 - А2 - Варна Рс, Рз, Ш, Вн 100 % relation 2195414
Е-79
ГКПП Дунав Мост 2 - 1 - 17 - А2 - А6 - 18 - А3 - 1 - А3 - ГКПП Кулата Вд, Мн, Вр, СО, Сф, Пк, Кн, Бл 100 % relation 2436362
Е 772
Ябланица - А2 - 4 - А2 - Шумен Лч, Гб, ВТ, Тщ, Ш 100 % relation 38352
Е 773
Оризово - А1 - 6 - Бургас СЗ, СЛ, Яб, Бс 100 % relation 270398
Е-80
ГКПП Калотина - А6 - 8 - 18 - А6 - 18 - А1 - А4 - ГКПП Капитан Андреево СО, Сф, Пз, Пд, Хс 100 % relation 1998064
Е 83
Гара Бяла - 3 - А2 - Ботевград Рс, ВТ, Пл, Лч, СО 100 % relation 33698
Е 85
ГКПП Дунав Мост - 2 - 5 - А4 - 89 - 88 - ГКПП Капитан Петко Войвода Рс, ВТ, Гб, СЗ, Хс 100 % relation 14887684
Е-87
ГКПП Дуранкулак - 9 - А5 - 9 - ГКПП Малко Търново Дб, Вн, Бс 100 % relation 2027759
Е 871
ГКПП Гюешево - 6 - 1 - 18 - 6 - Бургас Кн, Пк, СО, Пд, СЗ, Сл, Яб, Бс 100 % relation 255782

Автомагистрали

relation 1342637

Означение Име Описание Изградени Статус Забележка / Връзка към релация
А1
Тракия София - Ихтиман - Пазарджик - Пловдив - Чирпан - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Бургас 100 % 100 % relation 546680
А2
Хемус София - Ботевград - Плевен - Павликени - Велико Търново - Търговище - Шумен - Девня - Варна 46 % 100 % relation 553465
А3
Струма София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - ГКПП Кулата (Гърция) 83 % 100 % relation 3010590
А4
Марица Оризово - Чирпан - Димитровград - Харманли - Любимец - Свиленград - ГКПП Капитан Андреево (Турция) 100 % 100 % relation 1342549
А5
Черно море Варна ... (няма проект) ... Бургас 8 % 100 % relation 1342636
А6
Европа ГКПП Калотина (Сърбия) - Драгоман - Сливница - Костинброд - София 74 % 100 % relation 9623501
А7
Русе - Велико Търново ГКПП Дунав мост (Румъния) - Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - Дебелец 0 % 100 % relation 14727465
Видин - Враца ГКПП Дунав мост 2 (Румъния) - Видин - Дунавци - Димово - Монтана - Враца 11 % 80 % relation 14718857 Между Монтана и Враца няма известно трасе
Рила ГКПП Гюешево (Северна Македония) - Кюстендил - Дупница - Самоков - Ихтиман 0 % 0 % Начален етап, няма известно трасе

Скоростни пътища

Означение Име Описание Изградени Статус Забележка / Връзка към релация
София - Гюешево София - Перник - Радомир - Кюстендил  - Гюешево 20 %
Мездра - Ботевград Мездра - Лютидол - Скравена - Ботевград 15 % 100 % relation 14996076
Варна - Дуранкулак Варна - Балчик - Каварна - Дуранкулак 11 %
Русе - Шумен Русе - Разград - Шумен 5 %
Пловдив - Рудозем Пловдив - Асеновград - Смолян - Рудозем 40 % relation 270115

Пътища първи клас

relation 1418637

Означение Описание Области Статус Забележка / Връзка към релация
1
Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - Монтана - Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Сандански - Ново Делчево Вд, Мн, Вр, СО, Сф, Пк, Кн, Бл 100 % relation 260112
2
Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна Рс, Рз, Ш, Вн 100 % relation 269567
3
Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград Рс, ВТ, Пл, Лч, СО 100 % relation 270084
4
Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен) Лч, Гб, ВТ, Тщ, Ш 100 % relation 269246
5
Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Момчилград - Маказа - граница Гърция Рс, ВТ, Гб, СЗ, Хс, Кж 100 % relation 269593
6
Граница Македония - Гърляно - о.п. Kюстендил - Радомир - Перник - ок.п.София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас Кн, Пк, СО, Пд, СЗ, Сл, Яб, Бс 100 % relation 11004340
7
Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав - Върбица - Бероново - Мараша - о.п. Ямбол - о.п. Елхово - Гранитово - Мелница - Лесово - граница Турция Сс, Ш, Бс, Сл, Яб 100 % relation 269806
8
Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция СО, Сф, Пз, Пд, Хс 100 % relation 269631 АМ Европа в строеж
9
Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци - Свети Константин - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - Малко Търново - граница Турция Дб, Вн, Бс 100 % relation 255541

Пътища втори клас

relation 1501205

Означение Описание Области Статус Забележка / Връзка към релация
11
(О.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - о.п. Козлодуй - Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол) Вд, Мн, Вр, Пл 100 % relation 270127
12
О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Югославия Вд 100 % relation 102425
13
(Монтана - Враца) Крапчене - Стубел - Криводол - Борован - Бяла Слатина - Кнежа - Искър - Долни Дъбник (о.п. Плевен - Луковит) Мн, Вр, Пл 100 % relation 270165
14
О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Югославия Вд 100 % relation 102427
15
Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово Вр 100 % relation 102429
16
(Мездра - Ботевград) - Ребърково - Елисейна - Своге - ок.п. София Вр, СО, Сф 100 % relation 270109
17
(Мездра - Ботевград) - п.в. на I - 3 - п.в. Ботевград на АМ "Хемус" СО 100 % relation 270099
18
Околовръстен път София Сф 100 % relation 271005
19
О.п. Симитли - Градево - о.п. Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев - граница Гърция Бл 100 % relation 102431
21
Русе - о.п. Тутракан - о.п. Силистра Рс, Сс 100 % relation 270111
23
(Русе - Цар Калоян) - Червена вода - Кубрат - Исперих - Окорш - Овен - (о.п. Дулово - о.п. Шумен) Рс, Рз, Сс 100 % relation 270238
27
(о.п. Шумен - Девня) Нови пазар - Владимирово - ок.п. Добрич - Балчик - пристанище Балчик Ш, Вн, Дб 100 % relation 270201
29
Варна - Аксаково - ок.п. Добрич - Генерал Тошево - граница Румъния Вн, Дб 100 % relation 270190
34
(Гара Бяла - о.п. Плевен ) п.к. Гривица - Мечка - Дебово - Никопол Пл 100 % relation 289379
35
(Гара Бяла - о.п. Плевен ) Гривица - Плевен - о.п. Ловеч -Троян - Кърнаре - (Розино - Карлово) Пл, Лч, Пд 100 % relation 270290
37
(Ябланица - Ботевград) Джурово - Етрополе - Пирдоп - Панагюрище - Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат - Барутин СО, Пз, См 100 % relation 253138
44
(О.п. Севлиево - В.Търново) - Севлиево - Драгановци - Габрово Гб 100 % relation 270276
48
О.п. Омуртаг - Котел - п.к. Градец (Бероново - "Мараша") Тщ, Сл 100 % relation 102444
49
О.п. Търговище - о.п. Разград - Кубрат - Старо село - (Русе - о.п. Тутракан) Тщ, Рз, Сс 100 % relation 270908
51
Бяла - Копривец - Водица - о.п. Попово - Светлен - Дралфа - Чудомир - о.п. Лозница - Мировец - (о.п. Разград - о.п. Шумен) Рс, ВТ, Тщ, Рз 100 % relation 270895
52
(Русе - Бяла) - Мечка - ...липсва... - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол Рс, ВТ, Пл 100 % relation 287886 Не съществува участъка Мечка - Новград
53
(Полски Тръмбеш - Велико Търново) Поликраище - Горна Оряховица - о.п. Лясковец - Елена - Стара река - Бяла - о.п. Сливен - о.п. Ямбол - Калчево - Средец ВТ, Сл, Яб, Бс 100 % relation 255518
54
(Бяла - Полски Тръмбеш) Кв. Гара Бяла - Ценово - Пиперково - Караманово - Вардим - (Новград - Свищов) Рс, ВТ 100 % relation 270819
55
О.п. Дебелец - Килифарево - Гурково - Долно Паничерево - Нова Загора - Млекарево - Новоселец - Радецки - ТЕЦ II - Полски Градец - Мъдрец - Главан - Младиново - Свиленград ВТ, СЗ, Сл, Хс 100 % relation 270391
56
О.п.Шипка - Павел баня - Брезово - Раковски - Калековец - п.в. "Пловдив изток" - п.в. "Рогош" - п.в. "Скобелева Маика" - п.к. Асеновград СЗ, Пд 100 % relation 271019 Предстои изграждане на пътя от Скобелева Майка до Асеновградско шосе.
57
О.п. Стара Загора - Могила - Сърнево - о.п. Раднево - Пет могили - Новоселец СЗ, Сл 100 % relation 270933
58
(Конуш - Черноочене) - Комунига - Тополово - Асеновград Кж, Пд 100 % relation 270119
59
Момчилград - Звездел - Крумовград - Ивайловград - Славеево - граница Гърция Кж, Хс 100 % relation 270856
62
О.п. Кюстендил - о.п. Дупница - Клисура - Самоков Кн, СО 100 % relation 271015
63
Перник - Мещица - Брезник - Трън - Стрезимировци Пк 100 % relation 106854
64
Карлово - Баня - Долна махала - Труд - п.в. "Труд" - Пловдив Пд 100 % relation 106845
66
О.п. Сливен - Нова Загора - о.п. Стара Загора - о.п. Чирпан - Поповица Сл, СЗ, Пд 100 % relation 270395
71
О.п. Силистра - Средище - Хитово - Карапелит - ок.п. Добрич - Батово - Оброчище Сс, Дб 100 % relation 270195
73
О.п. Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево - (Карнобат - Бургас) Ш, Бс 100 % relation 270814
74
О.п. Преслав - Преслав - о.п. Търговище - Въбел - Здравец - Подгорица - (Дралфа - Чудомир) Ш, Тщ 100 % relation 270889
76
(О.п. Елхово - Гранитово) - Княжево - Тополовград - Българска поляна - Богомил - Харманли Яб, Хс 100 % relation 270812
79
О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник - (Бургас - Маринка) Яб, Бс 100 % relation 255491
81
Ок.п. София - Петрохан - о.п. Берковица - Благово - о.п. Монтана - Лом СО, Сф, Мн 100 % relation 270124
82
Костенец - Радуил - Боровец - Самоков - Панчарево - ок.п. София СО, Сф 100 % relation 270132
84
(Белово - Пазарджик) Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола - Якоруда - о.п. Разлог Пз, Бл 100 % relation 270103
86
(Пазарджик - Пловдив) - Асеновград - Бачково - Хвойна - Чепеларе - Соколовци - Смолян - Търън - Средногорци - Рудозем - граница Гърция Пд, См 100 % relation 270115 Няма връзка с границата с Гърция
88
(Любимец - Свиленград) - граница Гърция Хс 100 % relation 269674
89
(Любимец - Свиленград) - АМ Марица Хс 100 % relation 14235165
97
Ок. п. Добрич (п.к.с II - 71 кв. Рилци - по часовниковата стрелка) Дб 100 % relation 270959
99
(Бургас - Маринка) - Созопол - Приморско - Царево - Малко Търново Бс 100 % relation 270245

Пътища трети клас

relation 1418393

Третокласни пътища в България

Общински пътища

relation 15702542

Списък на общинските пътища в Република България

Основни източници на информация

Външни препратки