Bg:WikiProject Bulgaria

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Bulgaria, Europe
Wikidata

ширина: 42.7, дължина: 25.3
Browse map of BulgariaHelp translate this into Bulgarian! 42°42′00.00″ N, 25°18′00.00″ E
Редактирайте картата
Bulgaria
External links:Help translate this into Bulgarian!
Use this template for your city

Bulgaria е държава (Europe) на геогр. ширина 42°42′00.00″ север и геогр. дължина 25°18′00.00″ изток. This page contains information relating to mapping activity that is specific to Bulgaria

Тази страница съдържа информация за активността по създаването на карта на България. Дискусионен форум може да се намери тук: OpenStreetMap Forum Bulgaria


Цели

Създаване на карта на България, като част от проекта OpenStreetMap.


Административно деление

Дискусия относно картографирането на административното деление можете да видите във форума

Райони за планиране

 • Районите за планиране не са част от административно-териториалното деление на България. Въведени са като релации с type=boundary и boundary=statistical.

Всички райони за планиране са обединени в релация type=collection : relation 2385437 . Релации от този тип (collection) не са от одобрените за използване в OSM.

Статия за районите за планиране в Уикипедия.

Области

София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Хасково, Видин

Общини

 • Сборна релация за всички общини в България - relation Общини в Република България - добавени са много малък брой вътре, но границите на всички общини са на 100% изчертани в OSM.

Статия в Уикипедия за общините в България

 • Добре картографирани в OSM общински центрове (освен изброените областни центрове):

Трън, Хисаря, Казанлък, Ловеч

Кметства

Само малък брой граници на кметства са въведени в OSM.

Села

Налични са координатите на 4717 села.

Пътна мрежа

Пътна мрежа - страница, съдържаща таблици с автомагистрали, скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища, тяхната номерация и статуса им в OSM

Третокласна пътна мрежа

Общинска пътна мрежа

Имена на улици и булеварди

Наименованията на улиците на български се изписват по следния начин в картата.

Улица - само името на улицата без кавички и без да е предхождано от "ул.", "улица" и подобни. Пример:

 Васил Левски
 Пиротска

Булевард - по изключение, за различаване от улиците, пред наименованието на булевардите (без кавички) може да се изпише (с малки букви) "бул." Пример:

 бул. Руски
 бул. Христо Ботев

Адреси

За име на улица + номер:

addr:streetname=Иван Вазов
addr:housenumber=35

За ж.к./кв. + номер на блок:

addr:place=ж.к./кв. Люлин
addr:housenumber=бл. 35

За сгради с двойни адреси (ж.к./кв. + номер на блок и улица+номер) се използва горната схема, като единия адрес се слага върху полигона на сградата, а втория върху точка в рамките на полигона, но не част от полигона.

Дискусия по темата: https://community.openstreetmap.org/t/topic/94313

Железопътна мрежа

Железопътна мрежа - страница, съдържаща информация за железопътната мрежа.

Триангулачна мрежа

Точки от триангулачната мрежа. Някои от тях са заличени, или трудно разпознаваеми на терена, или по снимка. Останалите обаче могат да се използват за "шифтване" на различните подложки преди да се рисува по тях. Точките са вкарани със следните тагове:

man_made=survey_point
name=# (Имената са на базата номерата(кодове) на точката. Не са уникални и за това не са използвани като ref=*)
alt_name=# (Описателно име на точката. За съжаление е на латиница и е трудно за транслитерация, но често е описателно и полезно.)

Отворени данни

Различните институции са качили разнообразни отворени данни.

Тракийски могили

Типичните за пейзажа тракийски могили в България следва да се картографират като археологически обекти. Могили могат да се отбелязват като точки или полигони, като е за предпочитане да се очертае основата на могилата като полигон.

Могили в Тракийската низина, Март 2013

Следните два тага са задължителни за описването на обект като могила:

historic=archaeological_site

archaeological_site=tumulus

Допълнително може да се въведе височината на могилата в метри:

height=метри

името (ако е известно):

name=Име

и културата:

historic:civilization=thracian

Гранични пирамиди

Природа

 • Хидрография - подробна страница за реки, водни басейни, Черноморско краибрежие.
 • Защитени територии съгласно Закона за защитените територии - резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природени паркове, защитени местности. В OSM са картографирани около 920 защитени местности от общо 1028[1]. Списък можете да получите от overpass-turbo.eu. Тези територии са маркирани boundary=protected_area + protect_class=n, където n=1..6 (за съответните стойности вижте таблицата за България) + protection_title=* съгласно определенията в закона.
 • Защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (например от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000). Обявени са по следните директиви на ЕС:
  • Директива 92/43/ЕИО на ЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
  • Директива 79/409/ЕИО на ЕС относно опазването на дивите птици
  • Други зони съгласно закона

Тези територии са маркирани с boundary=protected_area + protect_class=97 + protection_title=* указващ по коя директива е зоната. Мoжете да видите списък на зоните въведени в OSM на overpass-turbo.eu. Тези зони (class=97) не се визуализират на osm-carto. Пълен списък - Информационна система Натура 2000.

Туристическа и рекреационна мрежа

Маркиране на туристическата и рекреационна мрежа - страница за стандартите и таговете използвани за отбелязване на туристическата мрежа

Пешеходни туристически маршрути - Страница - списък на основните туристически маршрути по българските планини и статуса им в OSM.

Велосипедни маршрути - Страница, посветена на вело/МТБ маршрути из България.

Участници

 • user:k2 Ще започна постепенно да прехвърлям тук данните от http://topomaps.info, за да могат евентуалните желаещи да се включат в обновяването и редактирането им.
 • user:Zappo Насъбрал съм разни тракове и обекти които трябва да обобщя. Мисля че това би било добро място за колективно създаване на свободна карта на България.
 • user:Groupsky Засега съм се съсредоточил върху София, но когато мога записвам логове от GPS-а и ги качвам тук.
 • user:Dixonbg В момента добавям пътища от траковете записани през последните 6 месеца. Те включват предимно София, и от части извън столицата: София - с. Торос, София - Боровец, София - Доспат, София - с. Вонеща Вода и др. Траковете са в ozi формат и отнема време за подбиране на качествени и все още не картографирани маршрути.
 • user:Master pit Здравейте, ще се опитам да допринеса за обновяването на наличната информация за Северозападна България. Моят принос ще бъде главно за град Видин и селата от региона. Използвам gpx tracks които записвам чрез Treckbuddy използвайки GPS приемник holux M1000.
 • User:LandShark Привет! Моят основен интерес е картографирането на вело/МТБ маршрути, както и туристически пътеки. Но не се ограничавам с това. И между другото подобрявам по малко пътната мрежа тук таме (имам доста следи от районите на София, Пловдив, Казанлък, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас). Стремя се редовно да обновявам моя дневник с промените, които правя. Качвам и GPS следите, които използвам.
 • User:ivanatora Здравейте! Мога да работя около Стара Загора и по-малко около Пловдив. Вече качих няколко трака, които се превърнаха в пътеки и пътища (да живее JOSM). Записвам траковете с MapNav с GPS bluetooth приемник Holux M-1000.
 • User:REAKTOR Започнах с добавянето на полигони на планини като първа е Средна Гора. За тази цел използвам сателитни снимки Landsat.
 • User:Tigertron Понаправих някои промени и грешки в Пазарджик. Ще се опитам да подобря региона тук.
 • User:Foreigner037 Здравейте! Занимавам се основно с поддръжка на пътната мрежа в страната: номериране и релации на републикански и общински пътища, състояние на настилката, добавяне на нови отсечки и тн. Нямам толкова интерес, но мога да се занимавам и с ЖП мрежата, когато има развитие.
 • User:Dimitar155 Малко късно се включих в тази секция. Занимавам се с какво ли не из София. Извън София добавям пътна инфраструктура, градски транспорт и пътеки.

WMS Слоеве (layers)

WMS слоевете (layers) представляват сателитни изображения, които могат да се показват в програми за редактиране на OSM, като iD, JOSM и Merkaator. Доставчици на WMS за територията на България:

 • Bing (услуга на Microsoft) - добра резолюция в по-малките населени места, спрямо останалите доставчици
 • Esri World Clarity Imagery - много добра резолюция в големите градове
 • Esri World Imagery - добра резолюция почти навсякъде
 • Maxar - добра резолюция почти навсякъде Сателитните изображения на Maxar са недостъпни за неопределен период от време[2]
 • Mapbox - много добра резолюция в големите градове

Български държавни институции ползващи OSM

Български компании ползващи OSM

Управление на качеството

Kaart наземно проучване

Kaart провежда наземни проучвания за подобрения на OSM данните. Списък на редакторите можете да намерите на страницата на уикито Kaart.

 • Kaart изображения от проучването на земята в България могат да се видят тук.

GPS следи за автомобили, задвижвани по време на наземното проучване на Карт в България. Образи, предоставени от Бинг.


София (януари 2019 г.)

Основен фокус
 • Визуална колекция от имена на улици, проверяващи еднопосочни улици в София и околните предградия.
 • Не успяхме да караме в определени райони поради непристъпни пътища и кални условия.
Обработка след
 • След извършване на наземното проучване екипът на нашия офис преглежда събраните снимки и актуализира имената на улиците, като проверява текущите данни и физическите пътни знаци.
 • Екипът добави ограничения за завои, пешеходни преходи, пътни настилки, платна и допълнителна липсваща геометрия.
Препоръчани редакции на общността
 • Продължаващото добавяне на имена би било много полезно, тъй като по време на нашето проучване на земята не успяхме да изминем всички пътища в региона.
 • Моля, също така продължете да включвате повърхности към магистрали, когато е възможно.

Наземното проучване на България е проведено от Corban8 и Te-Iak, които са членове на екипа на Kaart.