Pl:Key:duration

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg duration
(czas_trwania)
Opis
Czas trwania przemieszczenia się wzdłuż danej trasy. Edit or translate this description.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

duration=* - służy do oznaczenia czasu trwania przemieszczenia się wzdłuż danej trasy.

Opis funkcji

Służy do wskazania czasu trwania trasy, którą pokonują route=bus, route=ferry, railway=funicular, aerialway=cable_car itd. Czas trwania nie zawierają żadnego, potencjalnie wymaganego, czasu oczekiwania. Stosowany do relacji i drog. Czas trwania dla relacji powinien zawierać sumę czasów trwania niezbędny dla poszczególnych elementów relacji.

Najbardziej przydatny w przypadku gdy trasa ma wyraźny początek i koniec. Powinny być stosowane tylko wtedy, gdy normalne algorytmy routingu i analizy ruchu nie mogą obliczyć, jak długo to trwa (droga jest najlepszym przykładem).

Nie jest pewne, jak pokazać czas trwania pomiędzy przystankami. Komentarze są mile widziane.

Wartości

Zalecany format jest proste 'hh:mm' dla godzin i minut. OSRM lub GraphHopper wspomagają 'mm', 'hh: mm' lub 'hh::mm::ss'.
Należy pamiętać, że wartości mniejsze niż jedna godzina powinny być podane jako proste minuty w wartościach całkowitych. Praktyka ta jednak nie jest zalecana jako że jest dwuznaczna z całkowitą liczbą godzin.

Bardziej formalną alternatywą jest ISO 8601:

Tag i wartość Uwagi
duration=P3Y Czas trwania 3 lata.
duration=P13M Czas trwania 13 miesięcy.
duration=P4D Czas trwania 4 dni.
duration=PT4H Czas trwania 4 godziny.
duration=PT71M Czas trwania 71 minuy. To nie jest to samo co P71M, co oznacza 71 miesięcy.
duration=PT21.2S Czas trwania 21.2 sekund.
duration=P1Y6M5D Czas trwania 1 rok, 6 miesięcy, i 4 dni.
duration=P00010605 Czas trwania 1 rok, 6 miesięcy, i 4 dni reprezentowany przez alternatywny format (PYYYYMMDD).
duration=P0001-06-05 Czas trwania 1 rok, 6 miesięcy, i 4 dni reprezentowany w formacie rozszerzonym (PYYYY-MM-DDTHH:MM:SS).
duration=PT2H25M6S Czas trwania 2 godzin, 25 minut, and 6 sekund.
duration=PT022506 Czas trwania 2 godziny, 25 minus, and 6 sekund reprezentowany w formacie alternatywnym (PTHHMMSS). Należy zauważyć, że w tym reprezentowaniu należy unikać więcej niż 24 godzin i 60 minut i sekund.
duration=PT02:25:06 Czas trwania 2 godzin, 25 minut, and 6 sekund reprezentowany w formacie rozszerzonym (PYYYY-MM-DDTHH:MM:SS).