Cs:Key:duration

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg duration
Popis
Doba potřebná k průjezdu/průchodu prvkem. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

information sign

Tato stránka popisující klíč (key) je pahýl(en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ji.
Podívejte se pro inspiraci na podobné stránky: Cs:Key:religion, Cs:Key:waterway.

Slouží k označení doby jízdy po trase autobusu route=bus, trajektu route=ferry, pozemní lanovky railway=funicular, kabinové lanovky aerialway=cable_car atd. Doba nezahrnuje případnou dobu čekání. Používejte na relace a cesty. Doba označená na relaci by měla být součtem dob potřebných pro jednotlivé prvky relace.

Nejužitečnější pro trasu, která má jasný začátek a konec. Mělo by být použito pouze tam, kde normální navigační algoritmy a analýza provozu nemohou přijít na to, jak dlouho trasa trvá (silnice je nejzřejmější příklad).

Není jisté, jak sdělovat dobu mezi zastávkami. Komentáře jsou vítány.

Související značky jsou aerialway:duration=* pro nadzemní dopravu a maxstay=* pro parkování.

Hodnoty

Doporučený formát je jednoduše "hh:mm" v hodinách a minutách. OSRM(en) nebo GraphHopper(en) podporují buď "mm", "hh:mm", nebo "hh::mm::ss". Uvědomte si, že hodnota menší než jedna hodina byly také zadány jako jednoduché celočíselné minuty. Tato praxe se nedoporučuje, protože pak nelze rozlišovat celočíselné minuty od celočíselných hodin.

Alternativní hodnoty

Více formální alternativou je  ISO 8601(en), ale použití tohoto standardu je velmi nízké (< 20) k březnu 2017:

Značka a hodnota Poznámky
duration=P3Y Potrvá 3 roky.
duration=P13M Potrvá 13 měsíců.
duration=P4D Potrvá 4 dny.
duration=PT4H Potrvá 4 hodiny.
duration=PT71M Potrvá 71 minut. Toto není stejné jako P71M které udává 71 měsíců.
duration=PT21.2S Potrvá 21,2 sekund.
duration=P1Y6M4D Potrvá 1 rok, 6 měsíců, a 4 dny.
duration=P00010604 Potrvá 1 rok, 6 měsíců, a 4 dny reprezentujíc alternativní formát (PYYYYMMDD).
duration=P0001-06-04 Potrvá 1 rok, 6 měsíců, a 4 dny reprezentujíc rozvinutý formát (PYYYY-MM-DDTHH:MM:SS).
duration=PT2H25M6S Potrvá 2 hodiny, 25 minut, a 6 sekund.
duration=PT022506 Potrvá 2 hodiny, 25 minut, a 6 sekund reprezentujíc alternativní formát (PTHHMMSS). Poznámka, vyhněte se u tohoto formátu hodnotám vyžším než 24 hodin, 60 minut a sekund.
duration=PT02:25:06 Potrvá 2 hodiny, 25 minut, a 6 sekund reprezentujíc rozvinutý formát (PYYYY-MM-DDTHH:MM:SS).