NL:Relation:route_master

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route_master
Omschrijving
Bevat alle route richtingen/varianten van een service voor het openbaar vervoer Show/edit corresponding data item.
Groep: public_transport
Leden
  • relation - (blank)
Vereist
Nuttige combinaties
Status: goedgekeurdPage for proposal

Relaties van het type route_master bevatten alle richtingen en route varianten en de informatie die tot de gehele service behoord.

Een route/service wordt vertegenwoordigd door voertuigen die altijd op dezelfde wijze wordt uitgevoerd met hetzelfde referentienummer. Elke richting van een route komt in een aparte relatie. Indien een route verschillende varianten heeft (bijv. een andere weg tijdens het weekend), dan komen deze varianten ook in afzonderlijke relaties.

Tags

Een route master bevat alle belangrijke informatie die tot de service behoord.

Sleutel Waarde Omschrijving Aanbeveling
type route_master Definieert deze relatie als een route_master relatie verplicht
route_master train / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / aerialway / ferry Definieert de route_master als een trein, metro, monorail, tram, bus, trolleybus, vliegtuig of veerboot route_master. verplicht
ref Referentie De referentie waaronder de service bekend is aanbevolen
ref:<qualifier> Referentie gegeven door exploitant of network De referentie waaronder de service bekend is bij een specifieke exploitant of netwerk aanbevolen als de service van referentienummer veranderd bij het passeren van de grens van het netwerk
name <Voertuig type> <Referentienummer> Korte prozarische omschrijving van de route master. <Voertuig type> moet gelijk zijn aan route_master=*. Voorbeeld: Bus 201 aanbevolen
operator Exploitant Naam van het bedrijf dat de service beheerd aanbevolen indien aanwezig
network Lokaal / regionaal netwerk Naam van het netwerk waartoe de service behoord aanbevolen indien aanwezig
colour Kleur Route/Service kleur (HTML kleur of webkleur in hexadecimal formaat) aanbevolen indien aanwezig

Leden

Alle varianten/richtingen van een service zijn lid van deze masterrelatie.

Element Rol Herhaling? Omschrijving
relation geen twee of meer alle route varianten/richtingen

Voorbeelden

Naam Relatie Gebruikte Tags Omschrijving
[U]Bus 201 relation 1244886 relation type=route_master + route_master=bus
relation type=route + route=bus
Busroute met route master. Eén richting is eenvoudig, de andere kant op heeft twee varianten.
[U]Bus 221 relation 1342798 relation type=route_master + route_master=bus
relation type=route + route=bus
Buslijn met ring route. Begin- en eindhalte zijn dezelfde, dus zijn from=* en to=* identiek. Deze route heeft twee variantens.