Cs:Letecká doprava

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Letecká doprava
One example for Součást : Letecká doprava
Popis
Popisuje pevnou infrastrukturu související s leteckou dopravou a lety do vesmíru, včetně letišť, kosmodromů, vzletových a přistávacích drah, helipadů a budov terminálů.
Značky

Tato stránka přináší přehled mapování letišť, kosmodromů a prvků vztahujících se k letecké dopravě a letům do vesmíru v OpenStreetMap. Detailní seznam značek je na stránce aeroway=*.

Většina letecké aktivity se soustředí na letištích; tyto zařízení se značí aeroway=*. Nejznámějšími příklady jsou obrovská mezinárodní letiště s více drahami, budovami terminálů s velkými prodejními plochami a hodně (neleteckými) spojeními veřejné dopravy, ale tyto značky se také stejně používají na malých soukromých travnatých letištích.

Jak mapovat

Jako u většiny věcí v OSM můžete začít uzlem označeným pouze aeroway=aerodrome a name=* a přidat více podrobností později. Nejčastějšími prvky jsou letiště, vzletové a přistávací dráhy, pojezdové dráhy, odbavovací plochy, budovy terminálů a často hangáry. Tyto prvky jsou někdy svázány relací site. Více značek níže.

Položka Značky Popis
Letiště aeroway=aerodrome
uzelplocha
aerodrome=*
name=*
iata=*/icao=*
Letiště. Zahrnuje mezinárodní, soukromá, vojenská i jiná letiště; volitelnou značkou aerodrome=* lez popsat typ letiště. Jiné časté značky jsou name=*, iata=*/icao=*, ele=*. Letiště může obsahovat několik vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah, hangárů, odbavovacích ploch, terminálů nebo helipadů. Heliport je zvláštní druh letiště sloužícího jen pro vrtulníky. Letiště lze zakreslit jako uzel, plochu nebo multipolygon.
Heliport aeroway=heliport
uzelplocha
Heliport je zvláštní druh letiště určeného jen pro helikoptéry. Liší se od letiště tím, že mu chybí vzletové a přistávací dráhy; jinak používá stejné značky jako letiště aeroway=aerodrome. Může obsahovat několik helipadů, pojezdových drah, hangárů, odbavovacích ploch nebo terminálů. Není to to samé co aeroway=helipad (plocha na letišti nebo heliportu, kde vzlétají a přistávají vrtulníky)
Vzletová dráha aeroway=runway
cesta
surface=*
width=*
Vzletová a přistávací dráha. ref=* obsahuje označení dráhy (např. 03L/21R). Jiné časté značky jsou surface=* a width=*. Zakreslete jako cestu; mapování plochou je stále častější, ale diskutuje se o něm; (viz diskusi zde(en) a zde(en)). Mohou se použít i značky životního cyklu.
Helipad aeroway=helipad
uzelplocha
surface=*
Plocha používaná pro vzlet a přistání vrtulníku. Nachází se na heliportu, letišti, nebo samostatně. Obvyklé značky zahrnují name=*, ref=* a surface=*. Zakreslete jako uzel nebo plochu.
Pojezdová dráha aeroway=taxiway
cesta
surface=*
width=*
Pojezdové dráhy jsou cesty spojující různé části letiště, po kterých se přesouvají letadla. Obvykle jsou označovány abecedně (např. A; nebo Q1, Q2, Q3); použijte ref=*. Jiné časté značky zahrnují surface=* a width=*. Zakreslete jako cestu; jako u vzletových drah se mapování plochou debatuje (viz diskusi zde(en) a zde(en)). Mohou se použít i značky životního cyklu.
Vyčkávací místo aeroway=holding_position
uzel
Vyčkávací místa se značí jako uzly na pojezdových nebo vzletových a přistávacích drahách a označují místa, kde letadlo někdy musí zastavit, typicky, aby bylo dostatečně vzdáleno od křižující dráhy.
Odbavovací plocha aeroway=apron
plocha
surface=*
Odbavovací plochy, kde letadla parkují nebo se opravují. Obvykle jsou pojmenovány abecedně (např. "Alpha") nebo podle svého účelu (např. "Nákladní plocha"). Časté značky zahrnují name=* a surface=*. Může obsahovat parkovací místa, pojezdové dráhy a helipady. Zakreslete jako plochu.
Parkovací místo aeroway=parking_position
uzel
Místo (obvykle na odbavovací ploše), na kterém může parkovat letadlo. Název a umístění nemusí nutně odpovídat aeroway=gate. Zakreslete jako uzel.
Brána (Gate) aeroway=gate
uzel
ref=*
Místo, obvykle uvnitř budovy terminálu, kde cestující nastupují/vystupují z letadla. Není to to samé, co je parkovací místo aeroway=parking_position. Značky obvykle zahrnují ref=*. Zakreslete jako uzel.
Terminál aeroway=terminal
plocha
Budova používaná pro cestující nebo náklad. Implikuje building=yes; vchod lze označit building=entrance. Obvyklé značky zahrnují name=*. Často obsahuje obchody, jiné vybavení a spoje na ostatní veřejnou dopravu. Obvykle spojeno s jednou nebo více branami (gate). Zakreslete jako plochu.
Hangár aeroway=hangar
plocha
Budovy, kde jsou letadla uložena nebo opravována. Implikuje building=yes. Zakreslete jako plochu.
Tráva landcover=grass
plocha
Oblasti trávy, které nejsou součástí ničeho jiného. Kombinace aeroway=*, surface=grass může být vhodná, ale jen pokud plocha má specifickou funkci.
Navigační pomůcky airmark=beacon
uzel
Použijte airmark=beacon na uzlech radionavigačních pomůcek jako jsou VOR, ILS a NDB.
Papi/Vasi aeroway=navigationaid
uzel
+ navigationaid=als
+ navigationaid=papi
navigationaid=vasi
Vizuální pomůcka pro přistávání sestávající z několika světel; ukazuje pilotovi, zda se blíží k přistávací dráze pod správným úhlem. Zakresluje se jako uzel. Viz také  PAPI(en) a  VASI(en).
Větrný rukáv aeroway=windsock
uzel
lit=*
Ukazuje směr větru; skládá se z (textilního) rukávu namontovaného na stožáru. Může být osvětlený (lit=yes). Zakreslete jako uzel.
Veřejná parkoviště amenity=parking Většina letišť má různá parkoviště mapovaná jako plochy označené jako amenity=parking. Vícepatrová parkoviště by se měla mapovat jako plochy značené amenity=parking a parking=multi-storey. Název či identifikátor dejte do ref=*.
Účelové komunikace highway=service Interní účelové komunikace označte highway=service. Přidejte access=private, pokud nejsou veřejné.
Věž man_made=tower Řídící věž označte man_made=tower a service=aircraft_control. (Pouze návrh)
Kosmodrom aeroway=spaceport
plocha
Areál kosmodromu

Letiště často obsahují četná vybavení a přepravní spoje, které lze jednotlivě zmapovat. Návody pro každý přepravní spoj lze nalézt na jejich vlastních stránkách. Železniční nádraží, metro, stojánky taxi, autobusová nádraží.

Některé vybavení, které se často nachází na a v okolí letišť je níže:

Webové stránky flightaware.com(en) a skyvector.com(en) jsou často vhodné pro nalezení kódů ICAO. Kódy IATA lze získat z oficiální databáze IATA(en) (search by → název místa).

Nikoliv pro letectví!

Hlavní článek: Aviation. Z povahy letectví vyplývá, že data, která najdete v OSM, nelze pro něj použít. Data založená na wiki zřejmě neprojdou striktními certifikačními požadavky (ani pro obyčejné rekreační létání). Data v OSM jsou obvykle velmi přesná, ale nemusí být dostatečně přesná pro letectví.

I když toto platí, stále jsou tyto informace užitečné, takže nepřestávejte je přidávat.

Viz debatu o nahrávání leteckých tras(en) na help.openstreetmap.org a dále stránku Aviation pro podrobné zdůvodnění.

Nemapujte vzdušný prostor

Platí obvyklé pravidlo OSM "co je na zemi". Pokud je to nějaká věc, na kterou můžete ukázat (jako vzletová dráha, helipad nebo brána), pak ji můžete přidat. Pokud to udělat nemůžete (jako se vzdušným prostorem, trasami a leteckými body tras), pak byste to měli vynechat a namísto toho jít na OpenAviationMap. Podobně nenahrávejte na server vaše trasy z letů, ani nezakreslujte letecké trasy do mapy: trasy se mění kvůli počasí, denní době, velikosti provozu, opravám zařízení a počtu mravenců ve stroji na kávu. Navíc budou pravděpodobně otravovat další mappery (ty trasy, ale možná i mravenci).

Trasy

Není řádný způsob jak mapovat letecké trasy mezi letišti. Mohlo by se to vyřešit pomocí relací, ale letecká spojení se pravidelně mění, takže OSM asi není to nejlepší místo pro ukládání těchto dat.

Návrhy

Příklady


Warning: Default sort key "Letecka doprava" overrides earlier default sort key "Letecká doprava".