Cs:Key:ele

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ele
Key-ele mapnik.png
Popis
Nadmořská výška bodu v metrech Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Nadmořská výška bodu v metrech. Značka je určena hlavně pro vrcholky hor, ale může být použita i pro nadmořskou výšku ranvejí letišť a mnoho jiných objektů. V OpenStreetMap by tato hodnota měla být v metrech nad průměrnou hladinou moře, jak je definována modelem geoidu  EGM96(en). Národní systémy "nadmořské výšky" se obvykle příliš neliší od této hodnoty (< 1m). Nejedná se o výšku nad elipsoidem WGS84 (viz  Geoid), která je zobrazována některými přijímači GPS a která se může lišit od výšky nad geoidem až o 100 metrů.

V případě budov a jiných člověkem vytvořených staveb, které stojí na zemi, použijte nadmořskou výšku terénu, nikoliv samotné stavby (tedy neznačte střechu nebo špičku věže, ale značte nadmořskou výšku místa, kde budova stojí; výšku budovy pak mapujte značkou height=*).

Základy

OSM aktuálně zaznamenává body s jejich zeměpisnou šířkou a délkou (souřadnice x/y), nadmořské výšky se zaznamenávají pouze pro prvky, které jsou důležité, jako jsou vrcholy nebo geodetické body. Tam, kde zaznamenány jsou, je výška nad geoidem EGM96 uložena v klíči ele=*. OpenStreetMap se nesnaží být obecnou databází nadmořských výšek, takže byste neměli přidávat značku ele=* na uzly, které nemají žádné jiné značky a nebo nějaký konkrétní význam, který by znamenal, že hodnota výšky je nějak důležitá.

Bylo navrhováno, aby se nadmořské klíče v jiném systému než je EGM96 ukládali v klíčích jako je ele:xyz=*, kde xyz je souřadný systém a nadmořská výška je v metrech.

Nadmořská výška v lokálním systému může být označena jako ele:local=*, kde nadmořská výška je v metrech.

Zdrojem údajů o nadmořské výšce mohou být cedule nebo hodnoty z literatury. U takovýchto hodnot je ovšem potřeba ověřovat věrohodnost, protože cedule s nadmořskými výškami a oficiální výšky hor jsou často nepřesné. Jiným zdrojem údajů jsou stopy GPS, ovšem hodnoty o výšce jsou obvykle mnohem méně přesné, než hodnoty polohy. Také se musíte ujistit, že hodnoty jsou ve správném systému souřadnic nebo správně převedeny v případě výšek založených na elipsoidu.

Jiným zdrojem dat o nadmořské výšce jsou mřížové datové sady o nadmořských výškách. Ty jsou často používány v mapách přírody pro vykreslení reliéfu krajiny, tak jako to dělá třeba OpenCycleMap(en) a Reit- und Wanderkarte(en), a hodnoty nadmořské výšky lze vyčíst zobrazením těchto map jako pozadí v editoru mapy. Mějte ovšem na paměti, že tyto datové sady obsahují významné množství šumu a chyb a absolutní hodnoty nadmořské výšky mohou být mimo i o 50 metrů.

Obecně platí, že hodnota nadmořské výšky s přesností menší než metr je zřídkakdy ověřitelná, takže se hodnoty uvádí v celých metrech.

Národní referenční systémy

Nadmořské výšky uváděné na oficiálních značkách se obvykle vztahují k národnímu referenčnímu systému dané země a musí být převedeny do WGS84/EGM96.

Tabulku národních referenčních systémů najdete na anglické stránce.

Příklad

Výška hory Breithorn ve Švýcarsku je 4 164 metrů. Může být zmapována takto:

natural=peak
name=Breithorn
ele=4164

Výška kolejí v železniční stanici Tanggula je 5 068 meters. Může být zmapována takto:

railway=station
name=唐古拉
name:bo=གདང་ལ་།
name:en=Tanggula
name:zh=唐古拉
ele=5068

Místní jednotky

Bylo poznamenáno, že některé nadmořské výšky jsou zřetelnější než jiné a že požadavek, aby značka ele=* byla v metrech není vhodná pro značení horských vrcholů v oblastech, kde se nepoužívají metrické jednotky. Jelikož místní ve Spojených státech (a jistě i jinde) přemýšlejí o věcech jako jsou výšky hor pouze ve stopách, nezdá se, že by existoval nějaký dobrý způsob, jak toto v současné době vyřešit.

  • Sice to svádí k zadávání výšky spolu s měrnou jednotkou ("3045 feet"), ale tato značka musí být v metrech.
  • Předpokládáme, že programy spoléhají na to, že tato značka je numericky v metrech.
  • Vykreslovače nemají žádný způsob jak dělat konverze za chodu na místní jednotky, když vytvářejí mapové dlaždice

Zdá se, že alespoň v dohledné době, není žádné vhodné řešení tohoto problému.

Viz také

  • layer=* - používáno k vrstvení mapových prvků
  • height=* - používáno k označení, jak vysoký je objekt
  • alt=* - návrh pro zaznamenávání přesných výšek s ohledem na referenční systém výšek. Zastaralé.
  • man_made=survey_point - Triangulační nebo výškové geodetické body