Cs:Tag:aeroway=aerodrome

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = aerodrome
20 airtransportation inv.svg
Popis
Letiště (kromě heliportu) Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Aerodrome.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Area transportation.png
Skupina: Letecká doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka aeroway=aerodrome se používá pro všechny podrobnosti ohledně letiště. Pokud možno umístěné na  ARP(en), ale může být spojena také s plochou okolo obvodu letiště.

Pokud je letiště jen pro helikoptéry, použijte značku aeroway=heliport.

Jak mapovat

Buď vytvořte uzavřenou cestu okolo všech pozemků letiště (často shodnou s nějakým plotem). U složitějších hranic použijte multipolygon a přidejte značky na relaci. Jako doplněk k povinné značce aeroway=aerodrome se dají použít další značky:

Vhodné kombinace

Značka Popis
addr:*=* Kontaktní adresa ředitelství
ele=* Nadmořská výška. Pokud možno na určité pozici, věži, středu dráhy, atd. Viz nadmořské výšky jednotlivých drah a jejich koncových bodů pro větší konkrétnost.
iata=* Třípísmenný kód přidělený IATA a používaný pro identifikaci letišť. Malá/soukromá letiště ho nemusí mít.
icao=* Čtyřpísmenný kód přidělený ICAO. U letišť v USA je to často kód IATA s předponou "K".  ICAO lokální indikátor(en)
operator=* Název provozovatele letiště
phone=* Kontakt na ředitelství letiště
ref=* Namísto použití tohoto klíče, použijte konkrétnější klíč jako je iata=*, icao=* a faa=*
source=* Zdroj informací uvedených ve značkách, pokud je potřeba oddělený středníkem. "FAA" sděluje, že přinejmenším některé informace byly převzaty z jedné nebo více databází FAA nebo importů. Často kombinováno se značkou pro letecké snímky, podle kterých byla zakreslena hranice.
type=* Pro typ letiště. Použijte hodnotu 'public' (pro všechna letiště otevřená pro platící zákazníky), 'military' pro vojenská nebo 'private' pro soukromá atd.
Povšimněte si, že tato neurčitá značka je v konfliktu se značením polygonů a multipolygonů. Momentálně máme návrh na její změnu. Viz aerodrome=*.
aerodrome:type=* Typ letiště (dříve type), Hodnoty: public, military, military/public, private (pro malá letiště, např. motorsport, bezmotorové létání, atd.). Viz Taginfo
variation=* dd[.d] [E|W] [yyyy[-mm[-dd]]] [d.d E|W] . Sděluje  magnetickou deklinaci magnetického severního pólu k geografickému severnímu pólu, datum měření a možná i rychlost změny. Příklad: "12.8 E 2011-11-17 0.1 W" znamená, že kompas ukazoval sever 12,8 stupně východněji (po směru hodinových ručiček) dne 17. 11. 2011 a že odchylka se mění rychlostí 0,1 stupně západně za rok.

Jiné značky, které lze přidat v USA

Značka Popis
closest_town=* Nejbližší město a stát, jak je definováno FAA.
faa=* Tří nebo čtyřmístný kód přidělený FAA. Obvykle stejný jako kód IATA, ale ne vždy ( IATA identifikátor(en)). Mají ho i menší a soukromá letiště, která nemusí mít kód IATA.
FAA:LFSN=* Landing Facility Site Number od FAA - unikátní identifikátor letiště v USA. Obvykle není žádný důvod tuto hodnotu upravovat. Používá se k zpětnému odkazu do databáze FAA a pro synchronizaci importů. Příklad: "01818.*A" je LFSN letiště  LAX.
source:date=* Je-li importováno/aktualizováno z 56 denní databáze FAA NASR, bude tato značka obsahovat datum, kdy databáze vstoupila v platnost.
source_ref=* source_ref=* - Klíč ke zdrojovým dokumentům. Příklad: je-li source=FAA, můžete vidět source_ref=nnnnnAD, což znamená číslo dokumentu Letištního diagramu FAA(en), který je na http://aeronav.faa.gov/d-tpp/vvvv/''nnnnn''AD.PDF, kde vvvv je číslo verze (zvyšované každých 56 dní).

Vykreslování

Informační zdroje

Povšimněte si, že mnoho informací pochází z importu z oficiálních zdrojů, jako třeba z FAA(en), tak se ujistěte, že vaše úpravy nevytvářejí konflikty.


Častá synonyma/možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také