Cs:Tag:aeroway=aerodrome

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = aerodrome
600px-20 airtransportation inv.svg.png
Popis
Letiště (kromě heliportu) Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Aerodrome.svg
Skupina: Letecká doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Značka aeroway=aerodrome se používá pro všechny podrobnosti ohledně letiště. Pokud možno umístěné na ARP(en), ale může být spojena také s plochou okolo obvodu letiště.

Pokud je letiště jen pro helikoptéry, použijte značku aeroway=heliport.

Jak mapovat

Buď vytvořte uzavřenou cestu okolo všech pozemků letiště (často shodnou s nějakým plotem). U složitějších hranic použijte multipolygon a přidejte značky na relaci. Jako doplněk k povinné značce aeroway=aerodrome se dají použít další značky:

Vhodné kombinace

Značka Popis
addr=* Kontaktní adresa ředitelství
ele=* Nadmořská výška. Pokud možno na určité pozici, věži, středu dráhy, atd. Viz nadmořské výšky jednotlivých drah a jejich koncových bodů pro větší konkrétnost.
iata=* Třípísmenný kód přidělený IATA a používaný pro identifikaci letišť. Malá/soukromá letiště ho nemusí mít.
icao=* Čtyřpísmenný kód přidělený ICAO. U letišť v USA je to často kód IATA s předponou "K". ICAO lokální indikátor(en)
operator=* Název provozovatele letiště
phone=* Kontakt na ředitelství letiště
ref=* Namísto použití tohoto klíče, použijte konkrétnější klíč jako je iata=*, icao=* a faa=*
source=* Zdroj informací uvedených ve značkách, pokud je potřeba oddělený středníkem. "FAA" sděluje, že přinejmenším některé informace byly převzaty z jedné nebo více databází FAA nebo importů. Často kombinováno se značkou pro letecké snímky, podle kterých byla zakreslena hranice.
type=* Pro typ letiště. Použijte hodnotu 'public' (pro všechna letiště otevřená pro platící zákazníky), 'military' pro vojenská nebo 'private' pro soukromá atd.
Povšimněte si, že tato neurčitá značka je v konfliktu se značením polygonů a multipolygonů. Momentálně máme návrh na její změnu. Viz aerodrome=*.
aerodrome:type=* Typ letiště (dříve type), Hodnoty: public, military, military/public, private (pro malá letiště, např. motorsport, bezmotorové létání, atd.). Viz Taginfo
variation=* dd[.d] [E|W] [yyyy[-mm[-dd]]] [d.d E|W] . Sděluje magnetickou deklinaci magnetického severního pólu k geografickému severnímu pólu, datum měření a možná i rychlost změny. Příklad: "12.8 E 2011-11-17 0.1 W" znamená, že kompas ukazoval sever 12,8 stupně východněji (po směru hodinových ručiček) dne 17. 11. 2011 a že odchylka se mění rychlostí 0,1 stupně západně za rok.

Jiné značky, které lze přidat v USA

Značka Popis
closest_town=* Nejbližší město a stát, jak je definováno FAA.
faa=* Tří nebo čtyřmístný kód přidělený FAA. Obvykle stejný jako kód IATA, ale ne vždy (IATA identifikátor(en)). Mají ho i menší a soukromá letiště, která nemusí mít kód IATA.
FAA:LFSN=* Landing Facility Site Number od FAA - unikátní identifikátor letiště v USA. Obvykle není žádný důvod tuto hodnotu upravovat. Používá se k zpětnému odkazu do databáze FAA a pro synchronizaci importů. Příklad: "01818.*A" je LFSN letiště LAX.
source:date=* Je-li importováno/aktualizováno z 56 denní databáze FAA NASR, bude tato značka obsahovat datum, kdy databáze vstoupila v platnost.
source_ref=* source_ref=* - Klíč ke zdrojovým dokumentům. Příklad: je-li source=FAA, můžete vidět source_ref=nnnnnAD, což znamená číslo dokumentu Letištního diagramu FAA(en), který je na http://aeronav.faa.gov/d-tpp/vvvv/''nnnnn''AD.PDF, kde vvvv je číslo verze (zvyšované každých 56 dní).

Vykreslování

Informační zdroje

Povšimněte si, že mnoho informací pochází z importu z oficiálních zdrojů, jako třeba z FAA(en), tak se ujistěte, že vaše úpravy nevytvářejí konflikty.


Častá synonyma/možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

:aeroway=airport je přesměrována na aeroway=aerodrome.

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

:aeroway=areodrome jedná se o překlep.

Viz také