Cs:Tag:railway=platform

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = platform
Cercanías San Vicente del Raspeig.JPG
Popis
Železniční nástupiště Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto cesta
Rendering-highway railway platform line.png
Vykreslování v OSM Carto plocha
Rendering-highway railway platform area.png
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Public Transport=platform

Protože existuje spoustu příkladů, kdy je nástupiště používáno pro autobusy, tramvaje a vlaky najednou, byl tento prvek doplněn značkou public_transport=platform. Z důvodů kompatibilty většina mapperů stále používá spolu s novou značkou i značku railway=platform.

Jak mapovat

Nejjednodušší je mapovat nástupiště značené značkou railway=platform jako cestu.

Je vhodné přidat i další informace jako je například referenční číslo nástupiště a číslo koleje:

railway=platform

name=5

name=5;6

ref=5

ref=5;6

Dále mohou být vhodné i informace o povrchu surface=* či šířce width=* atd. V některých místech může být zajímavé popsat právo přístupu na nástupiště značkou access=*, nebo zda pro vstup potřebujete zvláštní lístek.

Příklad:

railway=platform

ref=6

surface=paved

width=5

...=...


Kvůli lepší přesnosti lze nástupiště (obzvlášť ta širší) mapovat jako plochy plocha přidáním area=yes.

Bylo navrženo, aby uzavřené cesty se značkou railway=platform, ale bez značky area=yes, byly také považovány za plochy, protože kruhové nástupiště se asi v reálu neobjevují. Ovšem přidání area=yes je stále potřebné pro správné vykreslení styly založenými na osm2pgsql, kvůli problematické sémantice ploch v OSM (technické detaily(en)).

Pro nástupiště na autobusových nádražích a jiných neželezničních službách by se měla používat značka highway=platform.

Ovšem nástupiště je vždy jasně rozlišitelné od jiných cest a většinou oddělené. Takže například chodník s tramvajovou zastávkou není nástupištěm.

Pokud je v jednom místě více nástupišť, pak lze použít relaci a spojit je dohromady. Pro více informací viz schválené schéma veřejné dopravy(en).

Často používané značky

Klíč Hodnota Popis
ref číslo Referenční označení
name text Název
bus yes / no zda zde staví autobusy?
rail yes / no zda zde staví vlak?
light_rail yes / no zda se staví lehká železnice?
subway yes / no zda zde staví metro?
monorail yes / no zda zde staví monorail?
tram yes / no zda zde staví tramvaj?
funicular yes / no zda zde staví pozemní lanovka?
aerialway yes / no zde zde staví lanovka?
ferry yes / no zda zde staví trajekt?
wheelchair yes / no / limited / only přístupné pro vozíčkáře?
bench yes / no je zde lavička na sezení?
bin yes / no je zde odpadový koš?
shelter yes / no je zde přístřešek?
toilet yes / no jsou poblíž toalety?

Často používané kombinace

Viz také