Cs:Tag:amenity=toilets

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = toilets
Amenity toilets.svg
Popis
Veřejný záchod Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Toilets-16.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značku amenity=toilets použijte k mapování  veřejného záchodu.

Jak mapovat

Umístěte uzel na střed veřejného záchodu a přidejte značku amenity=toilets. Alternativně zakreslete plochu veřejného záchodu a označte ji building=yes a amenity=toilets. Dále zvažte tyto značky:

 • toilets:position=* - poloha při použití - seated - v sedě, squat - ve dřepu, urinal - pisoár (např. "seated;urinal" pokud zařízení podporuje obě polohy).

Veřejné záchody mohou mít složitá omezení přístupu. Například tato:

 • access=yes explicitně veřejné záchody pro kohokoliv (stále může být požadován poplatek - fee=*).
 • access=permissive i když jsou soukromé, není zde žádný viditelný pokus o omezení vstupu a občasné použití je vlastníkem tolerováno.
 • access=customers i když jsou pro veřejnost, je zde jasné pravidlo, že si nejdříve musíte něco koupit. Ke vstupu můžete potřebovat klíč. Někteří lidé také používají značení access=destination.
 • access=private prosím, nemapujte soukromé záchody touto značkou.

Vhodné kombinace značek:

 • description=* - popis
 • drinking_water=yes/no - pokud je v místě zdroj pitné vody (obvykle před toaletou). Poznámka: pokud chcete značit podrobněji, můžete radši udělat zvláštní uzel a označit ho jako amenity=drinking_water.
 • fee=yes/no - za poplatek?
 • indoor=yes - pokud je vchod na toaletu uvnitř budovy. Jako výchozí se předpokládá vchod zvenčí.
 • name=* - název
 • opening_hours=* - otevírací doba
 • operator=* - název společnosti zodpovědné za toalety (např. "Město X").
 • supervised=yes/no/interval - je-li zde personál. Povšimněte si, že uklízeč může očekávat spropitné.
 • wheelchair=yes/no/limited - přístupné pro vozíčkáře?
 • changing_table=yes/no/limited - je zde stůl na výměnu plenek nebo zvláštní místnost pro to?

Oprávnění vstupu pro muže/ženy mohou být jednoduše přidány na celý objekt toalet značený amenity=toilets:

 • female=yes/no - zda mohou toaletu použít ženy
 • male=yes/no - zda mohou toaletu použít muži

Tedy typická stavba toalet může na sobě mít obě dvě značky female=yes a male=yes

Ovšem může být užitečné mapovat vchody nebo dokonce i plochy částí toalet zvlášť.

 • entrance=yes - se přidá na uzel každého vchodu na toalety
 • female=yes/no a male=yes/no - se přidají na vchodové uzly či dokonce na vnitřní plochy budovy toalet
 • unisex=yes/no - sděluje, že vchod/plocha je dostupná všem. Někdy se tomu říká 'rodinné toalety'.

Toto podrobné mapování může být zvlášť užitečné pro nevidomé(en) uživatele. Jednotlivé vchody/plochy lze pak také mapovat vhledem k přístupnosti pro vozíčkáře.

Toalety uvnitř jiných objektů

Zařízení jako jsou obchody a restaurace mají často toalety pro své zákazníky a často i přístupné volně pro veřejnost jako část projektu (např. Richmond Council(en)). K běžným značkám amenity=pub, building=yes, shop=* přidejte následující značky a použijte jmenný prostor 'toilets'.

Prosím, nepoužívejte toilet=yes (jednotné číslo). Obecně, prosím, nemapujte toalety, které nejsou veřejně přístupné. Mnoho budov má toalety pro zaměstnance nebo vlastníky, ale mapování těchto může vytvářet zbytečné konflikty nebo nerealistická očekávání. Použijte toilets=no v místech, kde by se daly očekávat použitelné toalety (např. na vlakovém nádraží), ale ve skutečnosti tam nejsou.

Jiné navrhované nebo používané značky pro značení toalet

 • access=key - používá se, pokud si musíte nejdříve vyžádat klíč nebo žeton.
 • toilets:disposal=pitlatrine - pokud používá díru v zemi. Nahrazuje překonanou značku pitlatrine=*.
 • composting=yes - kompostující
 • man_made=septic_tank - pro poblíž ležící septik. Toaleta bude pravděpodobně typu splachovací - flush.
 • toilets:access=customers/public/permissive/ask for key - přístup
 • toilets:paper_supplied=yes/no - je zde toaletní papír? (dříve "toilets:byop").
 • toilets:handwashing=yes/no - je zde místo pro umytí rukou?
 • toilets:scheme=xxx - název nebo URL komunitního projektu veřejných toalet.

Příklady

Toaleta skrytá v reklamním sloupu
Veřejný záchod

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!