Cs:Key:unisex

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg unisex
Gender Neutral (13777) - The Noun Project.svg
Popis
Vstup povolen bez ohledu na pohlaví Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značí, že přístup je povolen bez ohledu na pohlaví. Tato značka se řídí stejnými pravidly jako značky popsané na stránce access=*, i když přítomnost této značky s hodnotou yes nutně implikuje hodnotu yes pro všechny ostatní značky založené na pohlaví.

Použití

Tuto značku používejte v kombinaci s jinými značkami, nejčastěji spolu se značkou amenity=toilets.

amenity=toilets
unisex=yes

Pravděpodobně nejlepší je vyjádřit tento druh přístupu jako unisex=yes a nechat ostatní pohlaví povolit implicitně, protože počet pohlaví není ve všech kulturách roven dvěma. Také je tento způsob značení rychlejší.

V některých zemích jsou některá zařízení přístupná oběma pohlavím, ale ne ve stejnou dobu. Přístup jednotlivým pohlavím se střídá (v některé dny je vstup povolen pouze mužům, v jiné dny pouze ženám). Časté je to v islámských zemích (např. v Íránu) u plaveckých bazénů v hotelech (a dokonce i pohlaví hotelového personálu se střídá). Není vždy možné značit přesné dny pro jednotlivá pohlaví, protože to se může kdykoliv změnit, třeba podle rezervací. Stejná omezení platí pro muže i ženy. Viz také Koupání(en).

unisex=alternating ??? implikuje obojí: male=alternating a female=alternating

Tuto značku by šlo dále zpřesnit, aby se odstranilo omezení dle pohlaví pro velmi malé děti (aby rodič mohl doprovázet své děti, které nemohou přijít samy; ovšem omezení dle pohlaví stále platí pro doprovázejícího rodiče nebo jiného dospělého).

Implikace

Hodnota yes implikuje yes pro všechny ostatní značky založené na pohlaví, což ale lze přepsat pomocí přidání dalších značek. Případný konflikt vyřešte ve prospěch většího přístupu.

Viz také