Cs:Key:female

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg female
Female-Symbol-Silhouette.png
Popis
Vstup povolen pouze ženám Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Značí, že přístup je povolen pouze ženám. Tato značka se řídí stejnými pravidly jako značky popsané na stránce access=*, i když přítomnost této značky s hodnotou yes nutně implikuje hodnotu no pro všechny ostatní značky založené na pohlaví.

Použití

Tuto značku používejte v kombinaci s jinými značkami, nejčastěji spolu se značkou amenity=toilets.

amenity=toilets
female=yes

Pravděpodobně nejlepší je vyjádřit tento druh přístupu jako female=yes a nechat ostatní pohlaví vyloučit implicitně, protože počet pohlaví není ve všech kulturách roven dvěma. Také je tento způsob značení rychlejší.

Implikace

Hodnota odlišná od no implikuje no pro všechny ostatní značky podle pohlaví, což ale lze přepsat pomocí přidání dalších značek. Případný konflikt vyřešte ve prospěch většího přístupu.

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!