Cs:Key:drinking_water

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg drinking_water
Brass water tap.jpg
Popis
Sděluje, zda prvek poskytuje pitnou vodu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hospodaření s vodou
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značka drinking_water=* sděluje, zda prvek poskytuje pitnou vodu, respektive zda je voda pitná pro lidi.

V databázi máme objekty, které mohou poskytovat pitnou vodu. To můžete sdělit touto značkou. Např. to mohou být veřejné toalety nebo studně případně horské chaty. Je to také jedna z mála značek OSM, které mohou indikovat, že pitná voda zde není, i když byste ji mohli očekávat (např. některé dálniční odpočívadla nemají pitnou vodu nebo některé horské chaty, kam si vodu musíte donést). Tam kde se mapuje velmi podrobně, se upřednostňuje mapování jednotlivého zdroje vody značkou amenity=drinking_water.

V ostatních případech můžete přidat tuto značku k existujícímu objektu (třeba fontáně) s informací, že voda je pitná.

Jak mapovat

Značka drinking_water=* se používá jako doplňková značka u jiných prvků.

Hodnota Komentář
no V místě není pitná voda.

Voda není pitná. Voda je viditelně špinavá nebo teče skrz cirkulační čerpadlo.

V některých zemích cedule "Voda není pitná" není dostačující pro označení no. Je možné, že takovou ceduli dostane každý vodní zdroj, který nebyl oficiálně schválen, i když je voda pitná. Můžete přidat značku drinking_water:legal=no.

yes Je zde pitná voda.

Voda je pitná pro lidi. Musíte mít objektivní důvody, které vám umožní usoudit, že voda je pitná. Např. v horských oblastech, kde je zdroj nad veškerou civilizací. Nebo podle toho, že ji hodně lidí pije každý den.

Tato značka není nijak zaručena. Okolnosti se mohou každý den změnit. Při pití vody z neznámých zdrojů by každý měl používat zdravý rozum.

Pokud je voda kontrolována a schválena oficiálně, můžete přiznačit drinking_water:legal=yes.

Pokud je zde cedule "Voda není pitná", protože se nejedná o oficiálně kontrolovaný zdroj vody, můžete přidat značku drinking_water:legal=no.

conditional Voda se zdá být pitná. Můžete jí pít na vlastní nebezpečí.

Pokud je zde cedule "Voda není pitná", protože se nejedná o oficiálně kontrolovaný zdroj vody, můžete přidat značku drinking_water:legal=no.

boil Voda je vhodná k pití po vaření

Doplňková značka

Jiné vhodné obecné značky:

drinking_water:seasonal=yes - přidává se ke zdrojům vody, které se objevují a mizí podle ročního období.

Přidává se k (mimo jiné)

a dalším

Značka drinking_water=* se nepřidává ke značce amenity=drinking_water, protože ta již sama o sobě implikuje zdroj pitné vody.

Viz také