Cs:Tag:natural=spring

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = spring
SalfeinsSpring.jpg
Popis
Pramen Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Spring-7.svg
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Pramen je malé místo, kde voda z podzemní zvodně proudí na povrch.

Prameny jsou většinou malá místa v zemědělské krajině nebo v horách, ale mohou být významná jako prameny potoků a řek. Někdy mají okolo stavbu z kamení nebo fontánu, aby se voda shromažďovala za účelem jejího pití.

Některé prameny jsou působivé díky svému průtoku, jako třeba fontána Vaucluse. Prameny se tradičně značí v mapách, obzvláště v suchých oblastech.

Horké prameny mají teploty výrazně vyšší než je průměrná teplota vzduchu v jejich okolí. Existuje návrh značení horkých pramenů, který také popisuje charakteristiku vody.

Jak mapovat

Přidejte uzel uzel na střed a označte natural=spring.

Tam, kde je významné jezírko vody okolo pramene, použijte i natural=water a i značku sport=swimming, je-li to vhodné.

Vhodné kombinace

Navrhované doplnění

Značkou water_characteristic=* můžete určit minerály, plyny nebo jiný obsah. Může obsahovat více hodnot, ale obvykle je ve jménu obsažena hlavní charakteristika, která by měla být první. Více informací najdete v návrhu Proposed features/Hot Spring. Hlavní hodnoty jsou (doplňte, prosím):

  • mineral - minerální soli
  • sulfuric - sirný
  • radon - radon
  • mud - bahno
  • hot water, salty spring - horká voda, slaný pramen
  • intermittent nebo perennial - nestálý nebo stálý
  • discharge - ???
  • artesian well - artézská studně
  • resurgence - ???

Viz také

Ilustrace