Cs:Tag:natural=volcano

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = volcano
Colima volcano aero colors adjusted.JPG
Popis
Sopka Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Volcano-8.svg
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Sopka je otvor v zemském povrchu, kudy je vypuštěn vulkanický materiál. Všechny sopky obsahují středový průduch. který leží pod vrcholovým kráterem sopky. Některé sopky mají více než jeden průduch, pukliny a fumaroly.

Jak mapovat

Přidejte natural=volcano jako uzel uzel. Umístěte ho tak blízko středu hlavního kráteru/kaldery/průduchu, jak je to jen možné.

Sopku pojmenujte značkou name=*.

Vhodné kombinace

Toto jsou tři hlavní typy. Další informace najdete na  Sopka
  • ele=* - nadmořská výška sopky v metrech

Vztah k natural=peak

Uvědomte si, že i když mnoho sopek jsou hory a v mnoha mapách jsou natural=volcano a natural=peak vykreslovány podobně, umístění hlavního průduchu sopky/kráteru není obecně stejné jako nejvyšší bod, takže značka natural=volcano ne nutně implikuje vrchol hory.

Lem kráteru

Lem kráteru můžete označit pomocí

Značka natural=crater byla používána pro mapování sopečných kráterů i kráterů po bombách, ale nebyla nikdy definována a její použití nedoporučujeme, dokud nebude mít pořádnou definici.

Příklad

natural=volcano
name=Anak Krakatau
alt_name=Krakatoa
volcano:type=stratovolcano
volcano:status=active
ele=200


Související značky

Viz také