Cs:Tag:natural=cliff

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = cliff
Cliff.jpg
Popis
Sráz, skalní stěna, útes Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Natural cliff-125.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Útes je vertikální nebo téměř vertikální přírodní pokles terénu, třeba pobřežní útes nebo sráz. Přední strana útesu je obvykle holá pevná skála, ale občas to může být i jíl, kompaktní písek, led nebo jiný pevný materiál.

Jak mapovat

Příklad orientace na místě na pobřeží.

Chcete-li zmapovat útes, zakreslete podél hrany cestu a označte ji natural=cliff. Směr cesty musí být takový, že vrchol útesu je na levé straně ve směru cesty a spodek vpravo. Pokud útes není úplně kolmý, pak by se cesta měla nacházet na horní hraně. Kruhové útesy, jako jsou třeba krátery, mohou být zakresleny jako uzavřené cesty.

Můžete použít značku name=* k pojmenování útesu a height=* pro maximální svislý rozdíl výšky spodku a vršku. Pokud je pod útesem suť, pak ji zmapujte značkou natural=scree.

Uzly značené jako natural=cliff lze použít k mapování skalních věží.

Umělé útesy

Pro umělé útesy jako jsou třeba náspy man_made=embankment a opěrné zdi barrier=retaining_wall existují tyto vhodnější značky.

Kdy nepoužívat

Značku natural=cliff byste neměli používat pro horské hřebeny, kde sice je znatelný spád terénu na obě strany, ale žádný z nich není téměř vertikální. Použijte radši natural=ridge nebo natural=arete. Také nepoužívejte natural=cliff jen pro mapování skloněného povrchu holé skály, použijte radši natural=bare_rock.

Vykreslování

Související přírodní prvky

  • natural=bare_rock - oblasti, kde je viditelné skalnaté podloží
  • natural=rock - izolovaná, význačná skála připojená ke skalnímu podloží, kresleno hlavně jen jako uzel.
  • natural=stone - velké balvany a skály (bludné kameny nebo spadlé) nepřipojené ke skalnímu podloží, kreslené hlavně jen jako uzel.
  • natural=scree - osyp, suťoviště.
  • natural=glacier - ledovce.
  • natural=arete a natural=ridge - pro horské hřebeny klesající na obě strany.

Viz také