Cs:Tag:natural=glacier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = glacier
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
Popis
Ledovec Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

 Ledovec je těleso z ledu, které bylo vytvořeno akumulací a následným zhutněním sněhu v oblasti, kde akumulace sněhu převyšuje jeho mizení, svou vahou se neustále pohybuje směrem z kopce, taje na nižším konci a dorůstá na vyšším. Ledovce se objevují ve vysokohorských oblastech všude na zemi a také v polárních oblastech. Některé ze světových ledovců jsou velmi velké (např. ledová pokrývka Grónska pokrývá asi 1 750 000 km²).

Jak mapovat

ElementArea.png

Chcete-li zmapovat ledovec, pak zakreslete uzavřenou cestu okolo jeho půdorysu a označte ji jako natural=glacier. Chcete-li zmapovat větší ledovec, můžete použít multipolygon se stejnou značkou.

Pokud jsou ledovce ve své horní části propojeny, pak je můžete rozdělit na přibližné hranici vodního předělu.

Pokud nemáte žádné informace o geometrii ledovce, můžete také označit uzel značkou natural=glacier a přidat jeho název.

Varování

Ledovce se mapují hlavně podle satelitních nebo leteckých snímků, což je ovšem náchylné k chybám. Následující rady vám mohou pomoci se jim vyhnout.

  • Mimo polární oblasti se ledovce vyskytují ve vysokohorských oblastech. Hory s nadmořskou výškou nižší než jistý limit nemají ledovce. Tento limit závisí na zeměpisné šířce a místních podmínkách. V Alpách jsou hory vysoké 2 500-3 000m většinou bez ledovců. Okolo rovníku mezi asi 30° N/S hory nižší než asi 4 000-4 500m jsou bez ledovců. Ovšem ledovce na vyšších horách mohou mít svůj dolní konec mnohem níže.
  • Chcete-li přesně zmapovat ledovec podle leteckého snímku, pak obvykle potřebujete snímky z pozdního léta, kdy je sněhová pokrývka minimální. Pokus o mapování ledovce z obrázků pořízených dříve obvykle vede k přecenění plochy ledovce.
  • Nižší část mnoha ledovců je pokryta vrstvou volného kamení, které může vypadat celkem podobně jako plochy volného materiálu zanechané ustupujícím ledovcem. To často velmi stěžuje přesné určení místa, kde ledovec končí. Máte-li pochybnosti, pak hledejte známky eroze (které indikují, že na místě již ledovec není) a místní topografii (aktivní, pohyblivý ledovec obvykle vystupuje z okolního terénu).
  • Ledovce se mohou zmenšovat a růst celkem rychle, takže pokud aktualizujete/vylepšujete dříve zmapovaný ledovec, ujistěte se, že nenahrazujete novější údaje staršími.

Obzvlášť těžké je rozlišit ledovec od sezónního a věčného sněhu. K rozlišení mohou napomoci následující pravidla:

  • Ledovce se vždy pohybují, takže hledejte známky pohybu, obzvlášť útvary ve tvaru jazyka a koncové morény na nižším konci ledovce nebo ledovcové pukliny na jeho povrchu.
  • V létě je obvykle nižší část ledovce bez sněhu, tedy holý led nebo led pokrytý sutí.
  • Sněhové pole jsou mnohem variabilnější z roku na rok, takže může pomoci srovnávání obrázků z různých let.
  • Použijte své vlastní znalosti nebo ze zeptejte jiných.

Značení

Schéma značení natural=glacier
Značka Popis Příklad
name=* Název ledovce.
surface=* Materiál, který pokrývá povrch ledovce. snow - sníh, ice - led, scree - suť
direction=* Směr pohybu ledovce N,NE
glacier:type=* Typ ledovce shelf, mountain, ice_tongue, icecap
glacier:status=* Současné chování čela ledovce marked_retreat, slight_retreat

Jiné možné značky najdete v návrhu Proposed_features/Glaciers_tags. Pro speciální konvence značení ledovců v Antarktidě viz Antarctica/Tagging.

Vykreslování

Mapnik OpenCycleMap
No


Ve standardním stylu Mapniku se ledovce vykreslují světlemodrou barvou s tenkou tmavou obrubou počínaje na zoom=6. Na zoom=8 a vyšším je na ploše zobrazen dodatečný vlnkový vzor.

Příklady

Viz také