Pl:Tag:natural=glacier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = glacier
(środowisko naturalne = lodowiec)
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
Opis
Lodowiec. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Glacier-area.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=glacier – stosowany do oznaczenia położenia lodowca.

Opis obiektu

 Lodowiec – bryła lodu, która powstała w wyniku akumulacji i następującego po niej zagęszczania śniegu w obszarze, w którym gromadzenie się śniegu przekracza ablację i nieustannie zsuwa się w dół pod własnym ciężarem topiącym się w dolnym końcu i rosnącym w górnej części. koniec. Lodowce występują na obszarach wysokogórskich na całym świecie, a także w regionach polarnych. Niektóre lodowce na świecie są bardzo duże (np. Pokrywa lodowa Grenlandii obejmuje w przybliżeniu 1 750 000 km i więcej.

Mapowanie

ElementArea.png

Zaznaczamy obszar obszar lodowca i dodajemy tag natural=glacier oraz opcjonalne name=*.
Przy mapowaniu dużych lodowców, możemy skorzystać z relacji multipolygon, z tym samym tagiem.

Gdy lodowce są połączone ze sobą w górnej części, można podzielić je na przybliżone działy wodne.
Przy braku informacji o geometrii lodowca, możemy również zaznaczyć węzeł węzeł z tymi samymi tagami.

Zastrzeżenia przy mapowaniu lodowca

Lodowce są najczęściej mapowane ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych, które jednak są podatne na błędy. Poniższe wskazówki mogą pomóc w uniknięciu ich.

  • Poza polarnymi regionami lodowce ograniczają się do obszarów wysokogórskich. W górach z pewnymi ograniczeniami nie ma lodowców. Ten limit zależy od szerokości geograficznej i lokalnych warunków. W Alpach z mniejszą niż 2500-3000 m wysokością zwykle nie ma lodowców. Wokół równika między około 30° N/S góry poniżej 4000-4500 m są wolne od lodowców. Lodowce na wyższych górach mogą osiągać znacznie niższe wysokości na swoich niższych końcach.
  • Aby dokładnie odwzorować lodowce z obrazów, zwykle potrzebujemy zdjęć z pod końca lata, gdy pokrywa śnieżna jest minimalna. Próba mapowania lodowców na podstawie zdjęć wykonanych wcześniej pory roku powoduje zwykle przeszacowanie powierzchni lodowca.
  • Dolna część wielu lodowców pokryta jest warstwą luźnego materiału skalnego, który może wyglądać dość podobnie do obszarów z luźnym materiałem pozostawionym przez cofający się lodowiec. Często utrudnia to ustalenie, gdzie dokładnie kończy się lodowiec. W razie wątpliwości szukaj oznak erozji (wskazujących, że nie ma już lodowca) i lokalnej topografii (aktywny, poruszający się lodowiec zwykle wystaje z otaczającego terenu).
  • Lodowce mogą kurczyć się i rosnąć dość szybko, więc podczas aktualizacji/ulepszania wcześniej zmapowanych lodowców upewnijmy się, że nie zamieniamy nowszych na starsze dane.

Szczególna trudność polega na odróżnieniu lodowców od sezonowego i wieloletniego śniegu. Poniższe zasady mogą pomóc w dokonaniu tego rozróżnienia.

  • Lodowce zawsze się przenoszą, więc szukajmy oznak ruchu, zwłaszcza formacji języka i moren końcowych na dolnym końcu lodowca lub szczelin na jego powierzchni
  • W lecie dolna część lodowca jest zwykle wolna od śniegu, tj. goły lód lub lód pokryty rumowiskiem skalnym.
  • Obszary śniegu są znacznie bardziej zmienne z roku na rok, dlatego porównywanie obrazów z różnych lat, w tym zdjęć na poziomie podłoża, może pomóc.
  • Wykorzystujmy własną wiedzę na temat lodowców lub lokalną wiedzę innych.

Tagowanie dla glacier

Tag Opis Przykład
name=* Nazwa lodowca.
surface=* Materiał pokrywający powierzchnię lodowca snow, ice, scree
direction=* Kierunek ruchu lodowca N,NE
glacier:type=* Rodzaj lodowca. shelf, mountain, ice_tongue, icecap
glacier:status=* Aktualne zachowanie frontu lodowca. marked_retreat, slight_retreat

Więcej o innych możliwych tagach jest w Proposed_features/Glaciers_tags. Zapoznajmy się ze specjalnymi konwencjami dotyczącymi oznaczania lodowców na Antarktydzie.

Rendering

W standardowym stylu OSM Carto lodowce renderowane są w jaskrawoniebieskim kolorze z cienkim ciemnym konturem zaczynającym się od zoom=6. Przy zoom=8 i wyższym na obszarach jest wyświetlany dodatkowy wzór "falowy".

Przykłady

Zobacz też