Pl:Tag:natural=glacier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = glacier
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
Opis
Lodowiec. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Glacier-area.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=glacier – stosowany do oznaczenia położenia lodowca.

Opis obiektu

 Lodowiec – bryła lodu, która powstała w wyniku akumulacji i następującego po niej zagęszczania śniegu w obszarze, w którym gromadzenie się śniegu przekracza ablację i nieustannie zsuwa się w dół pod własnym ciężarem topiącym się w dolnym końcu i rosnącym w górnej części. koniec. Lodowce występują na obszarach wysokogórskich na całym świecie, a także w regionach polarnych. Niektóre lodowce na świecie są bardzo duże (np. Pokrywa lodowa Grenlandii obejmuje w przybliżeniu 1 750 000 km i więcej.

Mapowanie

ElementArea.png

Zaznaczamy obszar obszar lodowca i dodajemy tag natural=glacier oraz opcjonalne name=*.
Przy mapowaniu dużych lodowców, możemy skorzystać z relacji multipolygon, z tym samym tagiem.

Gdy lodowce są połączone ze sobą w górnej części, można podzielić je na przybliżone działy wodne.
Przy braku informacji o geometrii lodowca, możemy również zaznaczyć węzeł węzeł z tymi samymi tagami.

Zastrzeżenia przy mapowaniu lodowca

Lodowce są najczęściej mapowane ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych, które jednak są podatne na błędy. Poniższe wskazówki mogą pomóc w uniknięciu ich.

  • Poza polarnymi regionami lodowce ograniczają się do obszarów wysokogórskich. W górach z pewnymi ograniczeniami nie ma lodowców. Ten limit zależy od szerokości geograficznej i lokalnych warunków. W Alpach z mniejszą niż 2500-3000 m wysokością zwykle nie ma lodowców. Wokół równika między około 30° N/S góry poniżej 4000-4500 m są wolne od lodowców. Lodowce na wyższych górach mogą osiągać znacznie niższe wysokości na swoich niższych końcach.
  • Aby dokładnie odwzorować lodowce z obrazów, zwykle potrzebujemy zdjęć z pod końca lata, gdy pokrywa śnieżna jest minimalna. Próba mapowania lodowców na podstawie zdjęć wykonanych wcześniej pory roku powoduje zwykle przeszacowanie powierzchni lodowca.
  • Dolna część wielu lodowców pokryta jest warstwą luźnego materiału skalnego, który może wyglądać dość podobnie do obszarów z luźnym materiałem pozostawionym przez cofający się lodowiec. Często utrudnia to ustalenie, gdzie dokładnie kończy się lodowiec. W razie wątpliwości szukaj oznak erozji (wskazujących, że nie ma już lodowca) i lokalnej topografii (aktywny, poruszający się lodowiec zwykle wystaje z otaczającego terenu).
  • Lodowce mogą kurczyć się i rosnąć dość szybko, więc podczas aktualizacji/ulepszania wcześniej zmapowanych lodowców upewnijmy się, że nie zamieniamy nowszych na starsze dane.

Szczególna trudność polega na odróżnieniu lodowców od sezonowego i wieloletniego śniegu. Poniższe zasady mogą pomóc w dokonaniu tego rozróżnienia.

  • Lodowce zawsze się przenoszą, więc szukajmy oznak ruchu, zwłaszcza formacji języka i moren końcowych na dolnym końcu lodowca lub szczelin na jego powierzchni
  • W lecie dolna część lodowca jest zwykle wolna od śniegu, tj. goły lód lub lód pokryty rumowiskiem skalnym.
  • Obszary śniegu są znacznie bardziej zmienne z roku na rok, dlatego porównywanie obrazów z różnych lat, w tym zdjęć na poziomie podłoża, może pomóc.
  • Wykorzystujmy własną wiedzę na temat lodowców lub lokalną wiedzę innych.

Tagowanie dla glacier

Tag Opis Przykład
name=* Nazwa lodowca.
surface=* Materiał pokrywający powierzchnię lodowca snow, ice, scree
direction=* Kierunek ruchu lodowca N,NE
glacier:type=* Rodzaj lodowca. shelf, mountain, ice_tongue, icecap
glacier:status=* Aktualne zachowanie frontu lodowca. marked_retreat, slight_retreat

Więcej o innych możliwych tagach jest w Proposed_features/Glaciers_tags. Zapoznajmy się ze specjalnymi konwencjami dotyczącymi oznaczania lodowców na Antarktydzie.

Rendering

W standardowym stylu OSM Carto lodowce renderowane są w jaskrawoniebieskim kolorze z cienkim ciemnym konturem zaczynającym się od zoom=6. Przy zoom=8 i wyższym na obszarach jest wyświetlany dodatkowy wzór "falowy".

Przykłady

Zobacz też