Cs:Tag:natural=bare_rock

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = bare_rock
Coastal rock formation.jpg
Popis
Plochy jednolité skály Edit or translate this description.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal


Popis

Plocha jednolité holé skály, která je řídce porostlá vegetací, nebo není porostlá vůbec, takže skála je viditelná.

Plochy, které se takto značí mohou být

 • vysokohorské oblasti, kde jsou skály obnaženy, jako jsou vrcholy, arety a skalní stěny, ale nikoliv suťoviště ani morény.
 • skalnatá pobřeží
 • skalnaté oblasti na vysočině, poušti nebo v polárních oblastech
 • vystupující vrstvy horniny v dolech nebo zářezech pro silnice
 • monolitické hory jako Uluru (Ayers Rock).

Jak mapovat

ElementArea.png

Chcete-li zmapovat plochu holé skály, zakreslete uzavřenou čáru a označte vzniklou plochu jako natural=bare_rock. Chcete-li zmapovat větší nebo složitější oblasti, pak můžete použít multipolygon se stejnou značkou.

Příklady

Vykreslování

 • Mapnik (2016-05)

Loading map...


Viz také

 • natural=cliff - prudký přirozený spád topografie terénu
 • natural=scree - suťoviště
 • natural=stone - velké balvany a skály, které nejsou připojeny k podloží, mapovány zejména izolovanými uzly
 • natural=rock - isolovaná, významná skála spojená s podložím, mapována zejména izolovanými uzly
 • natural=glacier - ledovcové oblasti
 • landmark=large_rock - velká skála, orientační bod pro navigaci (momentálně nespecifikováno)
 • landmark=rock_pinnacle - vrcholek skály, orientační bod pro navigaci (momentálně nespecifikováno)


Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!