Cs:Tag:natural=bare_rock

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = bare_rock
Coastal rock formation.jpg
Popis
Plochy jednolité skály Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Bare rock.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Plocha jednolité holé skály, která je řídce porostlá vegetací, nebo není porostlá vůbec, takže skála je viditelná.

Plochy, které se takto značí mohou být

 • vysokohorské oblasti, kde jsou skály obnaženy, jako jsou vrcholy, arety a skalní stěny, ale nikoliv suťoviště ani morény.
 • skalnatá pobřeží
 • skalnaté oblasti na vysočině, poušti nebo v polárních oblastech
 • vystupující vrstvy horniny v dolech nebo zářezech pro silnice
 • monolitické hory jako Uluru (Ayers Rock).

Jak mapovat

ElementArea.png

Chcete-li zmapovat plochu holé skály, zakreslete uzavřenou čáru a označte vzniklou plochu jako natural=bare_rock. Chcete-li zmapovat větší nebo složitější oblasti, pak můžete použít multipolygon se stejnou značkou.

Příklady

Vykreslování

 • Mapnik (2016-05)

Viz také

 • natural=cliff - prudký přirozený spád topografie terénu
 • natural=scree - suťoviště
 • natural=stone - velké balvany a skály, které nejsou připojeny k podloží, mapovány zejména izolovanými uzly
 • natural=rock - isolovaná, významná skála spojená s podložím, mapována zejména izolovanými uzly
 • natural=glacier - ledovcové oblasti
 • landmark=large_rock - velká skála, orientační bod pro navigaci (momentálně nespecifikováno)
 • landmark=rock_pinnacle - vrcholek skály, orientační bod pro navigaci (momentálně nespecifikováno)
 • natural=bedrock - zřejmě synonym pro holou skálu, zastaralé

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!