Cs:Tag:natural=stone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = stone
Big rock at saynatsalo.jpg
Popis
Volně stojící balvan, který se může lišit od složení terénu, na kterém stojí. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Velký (ať už to chápeme jakkoliv) přírodní balvan nebo kus skály, který není připojen k podkladu a na místo se dostal přirozeným způsobem, jako například zvětráváním, záplavami, ledovcem. Nehodí se pro pole kamenů nebo podobné oblasti, které se celé sestávají z velkých balvanů, ty mohou být označeny jako natural=scree.

 Bludný balvan je blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostředí.

Jak mapovat

Označte uzel balvanu značkou natural=stone (je-li balvan relativně velký, můžete zakreslit jeho obrys jako plochu).

Pro další popis můžete použít následující značky:

  • name=název - k označení názvu balvanu, např.  Doane Rock(en), který je v Eastham, Massachusetts.
  • protected=yes - k označení, zda je balvan chráněný.
  • website=* - adresa stránky, kde jsou informace o tomto balvanu.
  • width=n - k označení, že balvan má šířku n metrů
  • height=m - k označení, že balvan má výšku m metrů

Možné vykreslování

Natural stone.svg navrženo User:Chrisana13

Viz také