Cs:Tag:historic=stone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = stone
Stein1811.jpg
Popis
Kámen, vytvořený lidskou rukou nebo umístěný člověkem, mající historickou hodnotu. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Popis

Značkou historic=stone se označují takové drobné kamenné památky, které se nedají jednoznačně přiřadit k následujícím již zavedeným značkám:

+site_type=bigstone
+site_type=megalith + megalith_type=menhir

Jedná se tedy o takové kameny, které jsou např. pro označení historic=memorial příliš malé nebo svým vznikem a významem nedosahují na označení jako historic=wayside_cross nebo historic=wayside_shrine.

Nadto se takto mohou označovat kameny, které se nacházejí jen v určitých oblastech, jako jsou Ritterovy kameny v Porýní-Falcu, smírčí kameny v Evropě, nebo kameny s piktskými symboly ve Skotsku. Podrobnější klasifikace těchto kamenů se provádí další značkou description=*.

V Německu jsou tyto kameny památkově chráněné.

Jak mapovat

Zakreslete uzel uzel a označte ho historic=stone a name=*.

Související značky

Příklady

Značení Obrázek
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
collection=yes
material=sandstone
heritage=yes
smírčí kameny
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
description:de=Sühnestein
format=disc_cross
material=sandstone
heritage=yes
kámen ve tvaru disku
historic=stone
stone_type=ruhstein
description:de=Ruhebank,Gruhe
material=sandstone
heritage=yes
lavička
historic=stone
inscription=1811
format=squared_stone
format:top=flat
material=sandstone
heritage=yes
year=1811
Stein1811.jpg
historic=stone
stone_type=conciliation_cross
format=stone_cross
material=sandstone
heritage=yes
moved=yes
description:de=in Kirchenwand eingemauert
image=*
Suehnestein-eilenb.jpg
historic=stone
format=squared stone
format:top=segment-like
material=sandstone
heritage=yes
inscription=Verbotener Weg bei 150.m.
Verboten-stein.jpg
historic=stone
stone_type=coat_of_arms
heritage=yes
description=Stone Coat of arms
kamenný erb
historic=stone
description=marked stone
kámen s nápisem

Viz také

Externí odkazy k popisu historických kamenů