Cs:Key:site_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type
Commons-emblem-hand.svg
Popis
Použití této značky se nedoporučuje. Použijte radši archaeological_site=*. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: historické
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: archaeological_site=*.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.

Popisuje typ archeologického naleziště. Více informací je na stránce historic=archaeological_site.

Značení

Hlavní značka je historic=archaeological_site doprovázená jednou z následujících značek:

 • site_type=bigstone - přírodní balvany, které byly opracovány člověkem, se zde také uvádí. Nedekorované kameny, i když mají mystické pozadí nebo význam, nejsou archeologickými objekty a mapují se jako natural=stone.
 • site_type=tumulus -  mohyla (taktéž tumulus nebo kurhan) - navršená hlína nebo kamení nad hrobem či hroby.
  • field=yes - Některá pohřebiště sestávají z většího počtu mohyl. Abyste nemuseli mapovat každou, můžete volitelně označit jako mohylové pole.
  Povšimněte si, že některé mohyly jsou také megalitické stavby a existuje i návrh na jejich mapování jako hrobky (historic=tomb s tomb=tumulus).
 • site_type=megalith -  megalit - stavba nebo monument z jednoho nebo více balvanů, ozdobených či nikoliv.
  • megalith_type=* - v mnoha případech lze megalit dále blíže popsat, takže byste měli přidat také tuto značku.
  • moved=yes - volitelné - existují megality, které byly přeneseny. [1](de)
 • site_type=fortification - opevnění - příkopy nebo valy zbylé po dávném opevnění
  • fortification_type=* - v mnoha případech lze opevnění dále blíže popsat, takže byste měli přidat také tuto značku.
 • site_type=hut_circle -  Hut circle(en) je archeologický termín, kterým se označují kruhové nebo oválné prohlubně v zemi se patrnou nízkou kamennou zídkou okolo, které tvořily základy okrouhlého domu.
 • site_type=settlement - místo, kde žili lidé (nebo hominidé). Takovéto lokality obsahují člověkem vytvořené nástroje, zbraně, keramiku a různé domácí potřeby, které tvoří kulturní vrstvy. Obvykle zde nejsou žádné budovy, nebo jen jejich základy. Pokud zde jsou stále nějaké budovy či zdi, pak použijte ruins=* nebo jinou vhodnou značku.

Jiné nedokumentované hodnoty

Viz také