Cs:Tag:site_type=megalith

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site_type = megalith
Drizzlecombe stones 5.JPG
Popis
Popisuje archeologické naleziště jako megalit - stavbu nebo monument z jednoho nebo více balvanů, ozdobených či nikoliv. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Značka site_type=megalith popisuje archeologické naleziště jako megalit.

Megalit je stavba nebo monument z jednoho nebo více balvanů, ozdobených či nikoliv. Slovo "megalitický" popisuje stavby z takovýchto balvanů bez použití malty či betonu a reprezentují prehistorické doby, které byly těmito stavbami charakterizovány.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací

Mapy