Cs:Tag:archaeological_site=megalith

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg archaeological_site = megalith
Drizzlecombe stones 5.JPG
Popis
Popisuje archeologické naleziště jako megalit - stavbu nebo monument z jednoho nebo více balvanů, ozdobených či nikoliv. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značka archaeological_site=megalith popisuje archeologické naleziště jako megalit.

 Megalit je stavba nebo monument z jednoho nebo více balvanů, ozdobených či nikoliv. Slovo "megalitický" popisuje stavby z takovýchto balvanů bez použití malty či betonu a reprezentují prehistorické doby, které byly těmito stavbami charakterizovány.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací

Mapy