Cs:Tag:megalith_type=stone_ship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = stone_ship
Badekunda stone ship.jpeg
Popis
Kamenná loď Show/edit corresponding data item.
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

 Kamenná loď(en) je starý pohřební zvyk ve Skandinávii, Severním Německu a Pobaltských státech. Hrob nebo místo kremace byly obklopeny kamennými deskami nebo kameny ve tvaru lodi. Často se nachází na pohřebních polích, ale někdy i daleko od jiných archeologických nálezů. Lodě jsou různých velikostí a byly vztyčovány od cca roku 1 000 př. n. l. do 1 000 n.l.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto objektu
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním objektu
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která objekt původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrován oficiální památkovou organizací.

Viz také